Excel Makro ile Kodlama Eğitimi (VBA)

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2018

                             Excel Makro ile Kodlama Eğitimi (VBA)

Hedef Kitle

 • Firmaların İnsan Kaynakları, Satış, Pazarlama, Üretim, Muhasebe vb bölümlerinde çalışanlardan İleri Excel kullanımı konusunda deneyimli olan ve Excel’de kodlama öğrenmek isteyenler,
 • İleride Excel ‘de kodlama eğitimi verecek bilişim uzmanları,
 • Kendini Excel ‘de kodlama konusunda yetiştirmek isteyen öğrenciler veya mezunlar

Eğitim İçeriği ve Hedefi

Excel ile sistematik veriler üzerinde hesaplamalar ve raporlamalar yapmak mümkündür. Bu yönüyle Excel birçok kullanıcı tarafından tercih edilmektedir. Ancak kullanıcılar Excel arayüzünde kendilerine sunulanlar yetmediğinde, ihtiyaç duyabilecekleri uygulamaları programlama dilleri ile geliştirilen hazır paket programları kullanmak yerine, Excel’de kodlama (VBA) aracılığıyla kendileri geliştirebilecek duruma gelebilirler. Bu bağlamda eğitimin sonunda katılımcıların;

 • Excel’de makro (VBA) ile ilgili temel bilgileri açıklayabilmesi,
 • VBA’da veri yapıları ile değişkenleri ve bunların kullanım amacını açıklayabilmesi,
 • VBA dilini kullanabilmesi,
 • VBA’da Workbook ve Worksheet nesnelerini kullanabilmesi,
 • VBA’da Cell ve Range nesnelerini kullanabilmesi,
 • VBA’da olayları kullanabilmesi ve
 • VBA’da kullanıcı formları tasarlayabilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları

1- Programlama Dilleri ve Tarihsel Gelişimi

 • Programlama Dillerinin Tarihsel Gelişimi
 • Nesne Nedir?
 • Algoritma Nedir?

2- Excel’de Makrolara Giriş

 • Makro Kaydetmek
 • Kaydedilen Makroyu Açmak
 • Makroya Kısayol Tuşu Atamak
 • Makroyu Araç Çubuğu Düğmesine Atamak
 • Makroyu Bir Menü Öğesine Atamak
 • Visual Basic Düzenleyicisini Açmak
 • Visual Basic Düzenleyicisinin Kısımları
 • Makroda Hata Ayıklamak

3- VBA’de (Visual Basic For Application) Değişkenler

 • Değişken Nedir?
 • Genel Değişken Türleri
 • Değişken İsimlendirme Kuralları
 • Değişken Tanımlama
 • Değişkenlere Değer Atama
 • Değişkenlerin Ölçeği ve Hafızada Kalma Süresi
 • Statik Değişkenler
 • Dizi Şeklindeki Değişkenler
 • Ekrana Mesaj Yazdırmak İçin MsgBox Kullanmak
 • Kullanıcıdan Veri Almak İçin InputBox Kullanmak
 • Örnek 1 – Kullanıcıdan “Yeter” yazana kadar sürekli isimler isteyen, bittikten sonra girilen isimleri ekrana mesaj olarak yazdıran uygulama

4- VBA’de Karar Mekanizmaları ve Döngüler

 • Aritmetik Operatörler
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • Karar Mekanizmaları
  • If – EndIf Yapısı
   • Örnek 1 – Bir hücreye, öğrencinin notu 50’nin altındaysa “Kaldı”, üstündeyse “Geçti” yazdırılması
   • Örnek 2 – Bir hücreye öğrencinin 0-100 arası aldığı notlar karşılığında harf notlarının yazdırılması
  • Select Case Yapısı
   • Örnek 1 – Bir hücreye öğrencinin 0-100 arası aldığı notlar karşılığında harf notlarının yazdırılması
 • Döngüler
  • For – Next Döngüsü
   • Örnek 1 – Bir tabloda yer alan bilinen sayıdaki öğrencilerin tümünün aldığı not karşılığında harf notlarının ilgili hücrelere yazdırılması
   • Örnek 2 – Bilinen sayıda satır ve sütundan oluşan bir matris içerisindeki isimlerden kendi isminizin bulunup yazı tipinin kalın yapılması
  • Do – Loop Döngüsü
   • Örnek 1 – Bilinmeyen sayıda satır ve sütundan oluşan bir matris içerisindeki isimlerden kendi isminizin bulunup yazı tipinin kalın yapılması
  • Döngülerden Çıkmak

 

5- Sub ve Function Yordamları Oluşturmak

 • Sub Yordamlarını Tanımlamak
  • Bir Sub Yordamının Kapsamını Tanımlamak
  • Başka Bir Yordamın İçinden Sub Yordamını Çağırmak
  • Yordam Çağrıları Arasında Değerleri Sürdürmek
  • Function Yordamları Tanımlamak
  • Bir Function Yordam Oluşturmak
  • Function Yordamlarını Çalıştırmak
  • Bağımsız Değişkenleri Yordamlara Aktarmak

 

6- VBA’de WorkBook (Çalışma Kitabı) ve Worksheet (Çalışma Sayfası) Nesneleri

 • Yeni bir Çalışma Kitabı Yaratma
 • Daha Önceden Kaydedilmiş Bir Çalışma Kitabını Açma
 • Bir Çalışma Kitabını Kapatma
 • Bir Çalışma Sayfasına İndis Numarası İle Erişme
 • Bir Çalışma Sayfasına İsmi İle Erişme
 • Bir Çalışma Sayfasının Görünmez Olmasını Sağlama
 • Aktif Çalışma Kitabındaki Çalışma Sayfası Sayısını Öğrenme
 • Çalışma Sayfasını Silme
 • Çalışma Sayfasında Baskı Önizleme
 • Çalışma Sayfasını Yazdırma

 

7- VBA’de Cell (Hücre) ve Range (Aralık) Nesneleri

 • Cell ve Range Nesneleri
 • Hücrelere A1 Notasyonu İle Ulaşma
 • Hücrelere İndis Numarası İle Ulaşma
 • Row (Satır) ve Column (Sütun) Nesneleri
 • Satır ve Sütunlara Erişmek
 • Hücrelere Diğer Hücrelere Göreceli Olacak Şekilde Erişmek

 

8- VBA’da Verileri Düzenlemek

 • Metinsel Verileri Düzenlemek
  • Bir Hücre Değerinin Metin Olup Olmadığını Belirlemek
  • Bir Metindeki Karakter Sayısını Belirlemek
  • Metinleri Birleştirmek
  • Metinin Baştan veya Sondan Birkaç Karakterini Almak
  • Metinin İçerisinden Rasgele Bir Konumdan Karakterler Döndürmek
  • Bir Metin İçinde Bir Başka Metini Aramak
 • Sayısal Verileri Düzenlemek
  • Özet Hesaplamalar Yapmak
  • Finansal Hesaplamalar Yapmak
  • Tarih ve Saatleri Düzenlemek

 

9- VBA’de Olaylar

 • Olay Nedir?
 • WorkBook (Çalışma Kitabı) Olayları
  • Activate
  • BeforeClose
  • BeforePrint
  • BeforeSave
  • Deactivate
  • NewSheet
  • Open
  • SheetActivate
  • SheetBeforeDoubleClick
  • SheetCalculate
  • SheetDeactivate
  • SheetChange
  • SheetSelectionChange
  • WindowActivate
  • WindowDeactivate
  • WindowResize
 • WorkSheet (Çalışma Sayfası) Olayları
  • Activate
  • BeforeDoubleClick
  • BeforeRightClick
  • Calculate
  • Change
  • Deactivate
  • FollowHyperLink
  • SelectionChange
   • Application Olayları
    • Application Olay İzlemeyi Açmak
    • Bir Çalışma Kitabının Açıldığını Belirlemek

10- VBA’de Kullanıcı Formları Yaratmak

 • UserForm Oluşturmak
  • Bir UserForm Eklemek
  • UserForm Tasarlamak
  • UserForm’u Değiştirmek
  • UserForm Özellikleri
  • UserForm’u Görüntülemek
 • UserForm Denetimleri
  • Denetimleri Programlamak
  • Ortak Özellikler, Yöntemler ve Olaylar
  • Label Denetimi
  • CommandButton Denetimi
  • TextBox Denetimi
  • CheckBox Denetimi
  • ToggleButton Denetimi
  • SpinButton Denetimi
  • Frame Denetimi
  • OptionButton Denetimi
  • Image Denetimi
  • ScrollBar Denetimi
  • ListBox Denetimi
  • ComboBox Denetimi
  • RefEdit Denetimi
  • TabStrip Denetimi
  • MultiPage Denetimi

11- Proje –Eğitim Yönetim ve Takip Sistemi

 • Bu proje bir eğitim kurumu bünyesinde açılan eğitimlerin takip edilmesini sağlamayı amaçlayan, içerisinde firmalar, eğitimi alan öğrenciler, eğitmenler ve açılan eğitimlerin bilgilerinin tutulacağı ve bu bilgiler üzerinde, ekleme, silme, değiştirme, arama ve raporlama ihtiyaçlarının yerine getirileceği bir uygulamadır.Copyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->