Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Programı

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2018

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Programı

 

Belgelendirme: Sertifika, MEB onaylı olarak Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilecektir.

 

 BAŞVURU KOŞULU:LİSANS VEYA ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK

 

Eğitimin Amacı


Bu program ile kursiyerlerin;

1. Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine sahip olmaları,

2. Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,

3. Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri,

4. Personel iş ve işlemlerini yürütmeleri,

5. Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri,

6. Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri,

7. Personel iş planı hazırlamaları,

8. Sosyal etkinlikleri planlamaları,

9. Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri, 10. Sağlıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,

11. Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları,

 12. Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları oluşturmaları

13. Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,

14. Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,

 15. Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,

16. Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları, 17. Aile ile iş birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,

18. Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almaları, 19. Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi

20. Protokol kurallarını açıklamaları,

21. Resmî yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,

 22. e-yurt modülünü etkin şekilde kullanmaları,

 23. Adabımuaşerete uygun davranış sergilemeleri,

24. Mesleki etik kurallarına uymaları,

25. Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları beklenmektedir.


 

Eğitim Süresi ve Şekli: 120+10=130 saat Yüzyüze

 

Kimler Katılabilir? Ön lisans ve Lisans mezunları

 

Sınav: Kurs süresince kursiyerlerin gelişimini izlemeye yönelik izleme sınavları yapılacaktır. Ayrıca kurs sonunda kurs bitirme sınavı yapılacaktır. Kurs bitirme sınavı 100 üzerinden değerlendirilerek bu sınavdan 80 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacaktır.


 

Eğitim İçeriği

A-MEVZUAT BİLGİSİ (20 ders saati)

  1. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Mevzuatı a) Özel Öğretim Kurumları Kanunu b) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği. c) Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği d) Standartlar Yönergesi

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

 3- Yangın Mevzuatı

4- Konaklama Pansiyon Mevzuatı

B-YURT YÖNETİMİ (30 ders saati)

1- Yönetim ve Liderlik

 2- İnsan İlişkileri ve İletişim

 3- Yöneticilik ve Motivasyon

 4- Kriz ve Risk Yönetimi

 5- Zaman Yönetimi

6- Yöneticilik ve Planlama a) Personel İş ve İşlemleri b) Personel İş Planı Hazırlama c) Öğrenci İşleri ç) Sosyal Etkinliklerin Planlanması d) Bütçe Yönetimi

7- Reklam ve İlan 8- Medyayla İlişkiler

9- Halkla İlişkiler

C-BARINMA VE BESLENME HİZMETLERİ (20 ders saati)

1- Barınma Hizmeti

2- Sağlıklı Beslenme Hizmeti

3- Temizlik ve Hijyen

4- Kişisel Bakım

D- GÜVENLİK (15 ders saati)

1-İş Sağlığı ve Güvenliği

2-Kurum İçi ve Çevre Güvenliği

3-Yangın ve Deprem Güvenliği

4- Sigorta İşlemleri

E- ÇOCUK, ERGEN, GENÇ ve AİLE (20 ders saati)

  1. Çocuk, Ergen ve Genç Psikolojisi
  2.  Çocuk, Ergen ve Gençle İletişim

3- Aile ile İletişim

4-Aile ile İşbirliği

 5- Çocuk, Ergen ve Genç Rehberlik Hizmetleri

6- Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi

PROTOKOL VE YAZIŞMA KURALLARI (10 ders saati)

  1. Protokol Kuralları
  2. Yazışma Kuralları

G- e - YURT MODÜLÜ (5 ders saati)

Ğ- MESLEKİ GELİŞİM, ADAB VE ETİK (10 ders saati)

  1. Adabımuaşeret Kuralları
  2.  Mesleki Etik
  3.  Mesleki Gelişim Kurs süresince kursiyerlerin gelişimini izlemeye yönelik izleme sınavları yapılacaktır. 


Copyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->