Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi

Son Başvuru Tarihi: 30.11.2018

Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi

 

Belgelendirme: Sertifika, MEB onaylı olarak Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilecektir.

 

 Başvuru Koşulu: 

1.   Lise mezunu olmak,

2. 22 yaşını tamamlamış olmak,

3. 28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen diğer şartları taşımak.

 

Eğitimin Amacı

Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Kurs Programı'nı bitiren bireyin;

1. Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmeye yönelik tedbirleri alması,

2. Durak, güzergah, okul servis aracı, okul öncesi öğrenci, özel izin belgesi, rehber personel, şoför, taşıma, taşıma sınırı, taşımacı, taşıt ve yolcu gibi ulaşım hizmetleri alanına özgü ifadeleri bilmesi,

3. Öğrencilere karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmesi,

4. Öğrencilerle sağlıklı ve etkili iletişim kurması,

5. Okul taşıtlarıyla öğrenci taşımaya ilişkin genel kural ve ilkeleri bilmesi,

 

amaçlanmaktadır.

.


Eğitim Süresi ve Şekli: 30 saat Yüzyüze

 

 

Sınav: Kurs sonunda kurs bitirme sınavı yapılacaktır.


 

Eğitim İçeriği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi

1.2. İş Kazaları

1.3. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Korunma

1.4. Tehlikeli Kaynaklara Karşı Alınabilecek Önlemler

1.5. Acil Durumlarda Alınması Gerekli Tedbirler

2. TRAFİK SİSTEMİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

2.1. Trafik Sisteminin Unsurları

2.1.1. İnsan ( Sürücü, Yolcu, Yaya )

2.1.2. Araç

2.1.3. Yol

2.2. Trafik Sisteminde Güvenliğin Önemi

2.2.1. Dünyada ve Ülkemizde Trafik Güvenliği

2.2.1.1. Dünyada Trafik Güvenliği ( Dünya Sağlık Örgütü İstatistikleri )

2.2.1.2. Ülkemizde Trafik Güvenliği ( TÜİK Trafik Kaza İstatistikleri )

2.2.2. Güvenli Trafik İçin “4E Faktörü”

2.2.3. Trafikte Riskleri Azaltmak İçin Temel Tutum ve Davranışlar 2.3. Okul Taşıtında İletişim ve Sorumluluklar

2.3.1. Sürücünün Yolculara Karşı Davranış ve Sorumlulukları

2.3.2. Sürücünün Diğer Sürücülere Karşı Davranış ve Sorumlulukları

2.3.3. Rehber Personelin Yolculara Karşı Davranış ve Sorumlulukları

3.3.3.1. Güvenli Yolculuk Kuralları

3.3.3.2. Güvenli Yolculuk İçin Örnek Davranışlar ve Sorumluluklar

2.3.4. Rehber Personelin Okul Taşıtında Dezavantajlı ( engelli, okul öncesi…) Gruplarla İletişimi

3. İLETİŞİM

3.1. İnsan ilişkileri

3.1.1. İletişim Tanımı

3.1.2. İnsan İlişkilerinin Önemi

3.1.3. İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar

3.1.3.1. Görgü Kuralları

3.1.3.2. Tanışma ve Karşılaşmalar

3.1.3.3. Hitap

3.1.3.4. Ahlak Kuralları

3.1.3.5. Örf, adet ve gelenekler

3.1.3.6. Hukuk Kuralları

3.2. Kişisel bakım ve giyinme

3.3. İnsan Psikolojisi

3.3.1. Çocuk Gelişimi

3.3.2. Gelişim Psikolojisi

4. YOLCU İNDİRME VE BİNDİRME KURALLARI

4.1. İndirme-Bindirme Kuralları

4.2. Kapıların Açılması İçin Kurallar

4.3. Duraklamada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

4.4. Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler

4.5. Park Etmede Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

4.6. Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler

 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

HESABI

IBAN NO                                   : TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07Copyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->