TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ŞİRKETLERİMİZ İÇİN ÖNEMİ TFRS-TMS

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2018

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ŞİRKETLERİMİZ İÇİN ÖNEMİ TFRS-TMS

Muhasebede uluslararası alanda harmonizasyonu sağlayan muhasebe standartlarının benimsenmesi ile yıllardır vergi muhasebesi anlayışı güden ülkemizde yeni bir çığır açılmaktadır. Her şeyden önce muhasebeden beklenen amaç değişmektedir. Muhasebe meslek mensuplarının yıllardır en önemli hedefi ödenecek verginin hesaplanmasıdır. Ancak muhasebe standartlarını bakış açısı güvenilir finansal raporlamadır. Bu güvenilir finansal raporlama ise doğru ve dürüst gösterim ilkesi ile başarılmaktadır.

Muhasebe standartları ülkemizin gündemine öncelikle Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun Resmi Gazete’de yaptığı yayınlarla daha sonra ise 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile girmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun standart yayınlama yetkisi daha sonra Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’na verilmiştir.

Eğitimin İçeriği;

 • Kavramsal Çerçeve
 • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ile Bilanço Tarihi Sonrası Olaylar
 • Finansal Tabloların Sunuluşu
 • Türkiye Finansal Standartlarının İlk Uygulaması
 • Ara dönem Finansal Raporlama
 • Stoklar
 • Hasılat
 • Maddi Duran ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • Kiralama İşlemleri
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • Borçlanma Maliyetler
 • Kur Değişiminin Etkileri
 • Finansal Araçlar
 • Gelir Vergileri
 • Nakit Akış Tabloları
 • Uygulama Örneği

Program Süresi:
24 saat-Hafta İçi

3 Gün 09.00-12.00

          13.00-18.00

Her Grup Minimum 20 / Maksimum 30 Kişi ile açılır

 

Program Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

Program Ücreti: %8 KDV dahil 1.000 TL

 

Ön Kayıt Alınır. Minimum 20 Kişi başvurması durumunda Eğitim Planlanır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin kayıtlanması önemlidir.

 

Toplu Talep Olması Halinde İstenilen Yerde ve İstenilen Zamanda Eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.

 

Kurumsal Yerinde Uygulamalı Çözümler için teklif verilirCopyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->