SAYIŞTAY–İDARİ YARGI VE TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN KAMU ZARARI EĞT.

Son Başvuru Tarihi: 30.11.2018

SAYIŞTAY–İDARİ YARGI VE TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN KAMU ZARARI EĞT.

Seminerde İşlenecek Konular :

 

 • Kamu kaynağı, Kamu zararı çeşitleri,
 • Tanımlar, Kamu Kaynağının Sınıflandırılması,
 • Genel anlamda kamu zararı,
 • Zarar ziyan ayrımı,
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Kamu Zararı,
 • 6085 Sayılı Sayıştay Kanununa Göre Kamu Zararı,
 • Sayıştay Yargı Raporu, Yargı Raporuna göre kamu zararının ödenmesinden sorumlu olanlar,
 • Kamu zararının tahsilinde İdari Yargı,
 • Türk Ceza Kanununa göre Görevi Kötüye Kullanmada Kamu Zararı,
 • Kamu zararında Suç Teşkil Eden Fiiller,
 • Mala zarar verme,
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Katılımcı sorularının tartışılması.

 

Kimler Katılmalı :

 

(Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli)

 • Muhasebe Yetkilileri,
 • Harcama Yetkilileri,
 • Gerçekleştirme Görevlileri,
 • Harcama Biriminde Görevli Personel,
 • Avukatlar,
 • Bilirkişiler,
 • Özel Sektörde Çalışanlar,
 • Teftiş Elemanları.

 

Program Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

Program Ücreti: %8 KDV dahil 850 TL

 

Program Süresi:
32 saat-Hafta İçi

4 Gün 09.00-12.00

           13.00-18.00

Her Grup Minimum 20 / Maksimum 30 Kişi ile açılır

 

Ön Kayıt Alınır. Minimum 20 Kişi başvurması durumunda Eğitim Planlanır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin kayıtlanması önemlidir.

 

Toplu Talep Olması Halinde İstenilen Yerde ve İstenilen Zamanda Eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.


Belge: %85 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir.Copyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->