ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2018

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Çocuklar için Felsefe Nedir?

 

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. Lipman, bilim alanındaki Soruşturma Topluluğu (Community of Inquiry) oluşturma fikrini eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştır. Soruşturan Topmuluk Modeli’ne göre sınıf ortamı, katılımcılarının bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir  topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden, Çocuklar için Felsefe oturumunu yöneten kolaylaştırıcı, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden kişilerdir. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

 

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler, fakat felsefi düşünür ve felsefe yaparlar. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

 

Çocuklar İçin Felsefe’nin doğrudan kazanımları üç noktadadır. Öncelikle, çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir. İkinci olarak, çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların duygu gelişimlerine etki eder. Çocuklar fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven, ve öz saygıları geliştiği gözlemlenmiştir.

 

Çocuklar İçin Felsefe bugün dünyada bir sosyal hareket haline gelmiş durumdadır. Bir çok eğitmen, Soruşturan Topluluk Modeli’nin eğitimin her alanına taşınması ve felsefe eğitiminin daha erken sınıflarda müfredatta yer alması için çalışmaktadır. Bugün dünyada 50 farklı ülkede P4C pedagojisi uygulanmaktadır. UNESCO, Education Endowment Foundation gibi köklü kurumlar P4C konusunda araştırmalar ve raporlar yayınlamaktadır.

Kimler Katılmalıdır?

Atölye 7-14  yaş arası çocukların katılımına uygundur. 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ -8 haftalık Program

 

Sorumluluk 
Bu oturumda katılımcılar sorumluluk kavramı üzerine düşünmeye teşvik edileceklerdir. Bunun yanında sorumluluk kavramının özgürlük, özgür irade, bilgi gibi unsurlarla ilişkisi içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır. Eylemlerimizden sorumlu muyuz? Vb. sorular etrafında sorumluluk kavramı soruşturulacaktır.

 

Bilgi 
Bu oturumda, katılımcıların bilginin doğası ve işlevi ile bilgelik ve cehalet arasındaki ilişki üzerine tartışmaya teşvik edileceklerdir. Oturumun amacı, bilginin doğası ve kullanımı ile bilgelik ve cehalet arasındaki ilişkiyi soruşturarak bilginin ne olduğunu ve bilgi ile ilişkilenme biçimlerini tartışmaya sevk ederek bilginin karaktere kattığı özellikler ile bilgelik ve cehalet üzerine bir içgörü kazandırmaktır.

 

Doğruluk 
Bu oturumda katılımcılar yalanın doğası ve işlevi ile doğruluk üzerine düşünmeye teşvik edileceklerdir. Bu oturumda, katılımcıların ahlaki ilkelerin tekil durumlara göre mi yoksa evrensel normlara göre mi belirlenmesi gerektiği, ahlaki normların kaynağının ne olduğu, bir eylemin ahlaki değerinin belirleyenin ne olduğu üzerine soruşturma yapması amaçlanmaktadır.

 

Benlik
Bu oturumda, katılımcıların benlik, öteki ve kimlik ilişkisi üzerine bir tartışmaya sevk edilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar benlik kavramı, benliğin neye göre tanımlandığı, benlik ve kimlik arasındaki ilişki , ötekinin (başka benlik) bizim için ne ifade ettiği ve ötekini anlamanın imkanı ve bunun yolları üzerine yürütülecek bir tartışma aracılığı ile kavramı, öznellik meselesi üzerine bir soruşturma yapmaya teşvik edileceklerdir.

 

Mutluluk

Bu oturumda katılımcılar mutluluk kavramı üzerine düşünmeye teşvik edileceklerdir. Bunun yanında aile, arkadaş, okul, vb gibi unsurlarla ilişkisi içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır.

 

Sevgi

Bu oturumda katılımcılar sevgi kavramı üzerine düşünmeye teşvik edileceklerdir. Bunun yanında doğa, eşya vb gibi unsurlarla ilişkisi içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır.

 

Empati

Bu oturumda katılımcılar empati kavramı üzerine düşünmeye teşvik edileceklerdir. Bunun yanında insan, hayvan, doğa vb gibi unsurlarla ilişkisi içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır.

 

Adalet

Bu oturumda katılımcılar adalet kavramı üzerine düşünmeye teşvik edileceklerdir. Bunun yanında insan, hayvan, doğa vb gibi unsurlarla ilişkisi içerisinde ele alınması amaçlanmaktadır.

 

 

Program Süresi Seçenekleri : Hafta Sonu Cumartesi veya Hafta içi Salı Günü

16 saat,   8 Hafta , 13.00-15:00

Her Grup Minimum 12 / Maksimum 15 Kişi ile açılır

Program Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

Program Ücreti: %8 KDV dahil 750 TL

 

Ön Kayıt Alınır. Minimum 12 Kişi başvurması durumunda Eğitim Planlanır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin kayıtlanması önemlidir.

 

 

Toplu Talep Olması Halinde İstenilen Yerde ve İstenilen Zamanda Eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.Copyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->