KGK - Kamu Gözetim Kurumu Eğitimleri

Son Başvuru Tarihi: 21.01.2019

  DERS SÜRE  TOPLAM  SÜRE   KİŞİ BAŞI              TARİH                      DERS                      EĞİTMEN                 YEDEK EĞİTMEN
           KREDİ EĞİTİM 
ÜCRETİ
                PROGRAMI
ETİK KURALLAR                
                 
Denetimde Etik Kurallar   7 SAAT       7 SAAT     7 KREDİ       350 TL          26.01.2019 26 Ocak 2019 Cumartesi   09:00 - 16:00     DOÇ.DR.ORHAN BOZKURT        DR.ÖĞR.ÜYESİ ELİF YÜCEL
        %8 KDV DAHİL        
MUHASEBE                
BOBİ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI                
Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve Ve Finansal Tablolar   2 SAAT            
Bölüm 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler Ve Yanlışlıklar   2 SAAT            
Bölüm 19 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler Ve Şarta Bağlı Varlıklar   2 SAAT            
Bölüm 5 Hasılat    2 SAAT            
Bölüm 6 Stoklar    2 SAAT        7 Şubat 2019 Perşembe  9:00-15:00         
Bölüm 4 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar   2 SAAT        8 Şubat 2019 Cuma          9:00-15:00        PROF.DR.AYLİNPOROY ARSOY DR.ÖĞR.ÜYESİ ŞÜKRÜ DOKUR
Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar    2 SAAT 26 SAAT 26 KREDİ 750 TL 7-8-9-10 Şubat 2019     9 Şubat 2019 Cumartesi  9:00-16:00    
Bölüm 13 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller    2 SAAT   %8 KDV DAHİL   10 Şubat 2019 Pazar          9:00-16:00    
Bölüm 18 Varlıklarda Değer Düşüklüğü   2 SAAT            
Bölüm 14 Maddi Olmayan Duran Varlıklar   2 SAAT            
Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler   2 SAAT            
Bölüm 2 Nakit Akış Tablosu    2 SAAT            
Bölüm 9 Finansal Araçlar Ve Özkaynaklar   2 SAAT              
DENETİM                
BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI                 
Bağımsız denetime genel bakış   1 SAAT         16 Şubat 2019 Cumartesi  10:00 - 15:00    
KKS 1 ve BDS 220  Kalite Kontrol   2 SAAT 10 SAAT 10 KREDİ 500 TL 16-17 Şubat 2019 17 Şubat2019 Pazar            10:00 - 15:00 DR.ÖĞR.ÜYESİ ŞÜKRÜ DOKUR DR.ÖĞR.ÜYESİ YASEMİN ERTAN
Ülkemizde bağımsız denetim ile ilgili düzenlemeler   2 SAAT     %8 KDV DAHİL        
Denetim Süreci , denetim sözleşmesi , hile, risk analizi  ve ilgili BDS’ler   5 SAAT              
KURUMSAL YÖNETİM                
Kurumsal Yönetim Kavramı, Faydaları ve Amaçları   2 SAAT              
OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri   1 SAAT              
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri   1 SAAT         23 Şubat 2019 Cumartesi    10:00 - 15:00 DR.ÖĞR.ÜYESİ YASEMİN ERTAN PROF.DR.AYLİNPOROY ARSOY
Pay Sahipleri   1 SAAT 10 SAAT 10 KREDİ 350 TL 23-24 Şubat 2019 24 Şubat 2019 Pazar              10:00 - 15:00    
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık   1 SAAT     %8 KDV DAHİL        
Menfaat Sahipleri   1 SAAT              
Yönetim Kurulu   1 SAAT              
Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması-Örnek Uygulama   2 SAAT              
       Copyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->