696 SAYILI KHK KAPSAMINDA TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER


Son Başvuru: 5 Ocak 2018 Cuma
Eğitim Ücreti: 918,00 TL
Eğitimlerimiz Mesleki Gelişim Amaçlı Olup Herhangi Bir İş Garantisi Vermez !

                                                                                                                     T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

                                                                                           SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

                                                                                            Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA

                                                                                                     Tel: 0224 294 29 02   Faks: 0224 294 29 03

                                                                                                                E-MAİL: usem@uludag.edu.tr

 

Sayın İdarecilerimiz ,

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile taşeron personelin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi, geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi ve geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerinin 4 ay uzatılması sağlanmıştır. Taşeron personel 02.01.2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde idaresine sürekli işçi kadrosuna alınmasına dair yazılı müracaat edecek, şartları sağlayanlar ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç, 02.01.2018 tarihinden itibaren 90 gün içinde 02.04.2018 tarihine kadar idarelerince sonuçlandırılacaktır. Bu işlemlere rehber olmak adına düzenleyeceğimiz eğitim seminerimizin faydalı olacağı görüşündeyiz.

 

Saygılarımızla,

Yrd.Doç.Dr. Şükrü DOKUR

USEM Müdür V.

 

696 SAYILI KHK KAPSAMINDA TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER

08 & 09 OCAK 2017

ALTINEL HOTEL ANKARA

 

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda kadroya geçirilen taşeron işçiler ile ilgili yapılan düzenlemeler

• 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda kadroya geçirilen taşeron işçiler ile ilgili yapılan düzenlemeler

• 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılan Değişiklikler ile kadroya geçirilen taşeron işçiler ile ilgili yapılan düzenlemeler

-          Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi

-          Sürekli işçi kadrosuna geçişte hak sahibi olanların belirlenmesi

-          Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulaması

-          Hizmet alımına ilişkin iş akitlerinin feshi ve alt yüklenicilere ödenecek tazminatın belirlenmesi

-          Geçiş sürecinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında taahhüdün devamı veya 4734 sayılı Kanunun 22 maddesine göre hizmet alımı yapılması

-          Hizmet alım ihalelerinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan taahhütlerin devamına ilişkin yapılacak işlemler

-          Hizmetin ifasında kullanılan taşınırların idare tarafından satın alınması veya kiralanmasına ilişkin yapılacak işlemler

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 62-e maddesinde yapılan değişiklik sonrası hizmet alım – personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde son durum.

 

NOT:SADECE KAMUDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK YASAL DÜZENLEME EĞİTİMİDİR.(TAŞERON OLARAK ÇALIŞANLARA YÖNELİK DEĞİLDİR) SINAVA YÖNELİK HAZIRLIK KURSU NİTELİĞİ TAŞIMAZ.

2 Tam Gün eğitim, her gün için 2 kahve molası ve öğle yemeği, tüm eğitim materyalleri dahil

Kişi Başı 850.- TL + % 8 KDV

Hesap Sahibi: Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Bank Uludağ Üniversitesi Kampüs Şubesi

IBAN NO: TR 04 0001 2001 3290 0006 0001 07

 

Mehtap TUBAN  0541 840 6361/0545 280 4333/0224 294 29 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminer Sırasında Cevap Bulunacak Sorular

 

 • Hangi İhale Kapsamında Olanlar Dâhil Edilecek?
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Tanımı Değişti Mi?
 • Hangi Tarih İtibariyle Çalışanlar Dâhil Edilecek?
 • Kapsama Dâhil Edilmede Hizmet Süresi Şartı Aranacak Mı?
 • Hangi Şartlar Aranacaktır?
 • Taşeron İşçi Hangi Tarihte İdareye Müracaat Etmelidir?
 • Sınav Yapılması Zorunlu Olacak Mı? Sınavı İdareler Kendileri Mi Yapacak?
 • İdareler Süreci Ne Zamana Kadar Tamamlayacaklar?
 • Hangi Durumlarda İstihdam Süreleri Son Bulacaktır?
 • Şartları Taşımadığı Sonradan Anlaşılanların İstihdamına Nasıl Son Verilecek?
 • Yararlandıranların Durumu Ne Olacak?
 • Özel Güvenlik Görevlileri Kapsama Girecek Mi? Bunlar Hakkında Hangi Kanun Ayrıca Uygulanacak?
 • Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilenlerden Toplu İş Sözleşmesine Tabi Olanların Mali Ve Sosyal Hakları Nasıl Olacak?
 • İdareler 6356 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Talebinde Bulunabilecek Mi?
 • Hizmet Alım Sözleşmeleri Ne Zaman Fesh Edilecek?
 • Hizmet Alım Sözleşmelerinin Feshi Durumunda Yükleniciye Ödeme Yapılacak Mı?
 • Hizmet Alım Sözleşmelerinde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Kısımların Bulunması Durumunda İş Eksilişi Nasıl Yapılacak? Yükleniciye Ödenecek Tutar Nasıl Hesap Edilecek?
 • Fesh Edilen Sözleşmelere Ait Hak Edişler Ne Zaman Ve Nasıl Ödenecek?
 • Fesh Edilen Sözleşmeler Gereği Kullanılan Taşınırlar İdareler Tarafından Ne Ve Nasıl Değerlendirilecektir?
 • Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmede Ödenek Aktarma Nasıl Gerçekleştirilecek?
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhale Süreci Devam Eden İhaleler İptal Edilecek Mi? Yapılan Masraflar Yükleniciye Nasıl Ve Ne Şekilde Ödenecektir?
 • Hizmet Alım Sözleşmeleri Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İşleminin Yapılmasından Önce Sona Ererse Nasıl Bir Uygulama Yapılacaktır? Mahalli İdareler Açısından Uygulama Farklılık Gösterecek Mi?
 • Geçici İşçi Pozisyonlarına Kimler Müracaatta Bulunacak?
 • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhalesi Bundan Böyle Yapılacak Mı?
 • Diğer Kanunların 696 Sayılı KHK’ye Aykırı Hükümleri Uygulanacak Mı?
 • Uygulamada Ortaya Çıkacak Tereddütleri Giderecek Makam Hangisidir?
 • Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İmzalanabilir Mi? Bağlayıcılığı Nedir?
 • Kapsamda Olanlara İlave Tediye Ödenecek Mi?
 • 696 Sayılı KHK Düzenlemesinden Sonra İşçi Alımı Nasıl Gerçekleşecek?

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM)
usem@uludag.edu.tr - 0224 294 29 02
Copyright © 2016 ULUSEM