696 SAYILI KHK KAPSAMINDA TAŞERON İŞÇİLERLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER Kayıt Ekranı

Kişisel Bilgiler

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM)
usem@uludag.edu.tr - 0224 294 29 02
Copyright © 2016 ULUSEM