Çocuklar İçin Felsefe (P4C) (Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin)-HAFTA SONU GRUBU


SON BAŞVURU : 06  EYLÜL 2019  

EĞİTİM TARİHİ:

7-9 EYLÜL 2019

14-15 EYLÜL 2019

21-22 EYLÜL 2019

28-29 EYLÜL 2019Eğitim Ücreti: 2000,00 TL

Ulusem
Çocuklar İçin Felsefe (P4C)  (Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin) 

Amerikalı filozof Mathew Lipmann’ın çalışmaları çerçevesinde geliştirilen Çocuklar İçin felsefe (Philosophy for Children), 21.yy becerileri olarak kabul edilen yaratıcı, özenli, dayanışmacı ve eleştirel düşünmeyi, küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmayı amaçlayan pedogojik bir yöntemdir.

Amerika'da felsefe profesörü olan Mathev Lipman, çalıştığı Colombia Üniversitesi'ne yüksek puanlarla gelen gençlerin yaratıcı ve eleştirel düşünme kabiliyetlerinin, ezberci eğitim sisteminden dolayı körelmiş olduğunu fark etmiştir. Bunu yeniden canlandırmak için üniversite eğtiminin geç olduğunu düşünen Lipman, çocuklara, hikâyeler yoluyla, küçük yaşlardan itibaren sorgulayıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin kazandırılmasının çok önemli olduğunu öne sürer ve bu yönde çalışmalar yapmaya başlar.

İngiltere ve ABD başta olmak üzere, dünyada büyük bir eğitim hareketi haline gelen P4C, Türkiye'nin gelişmesi; teknolojiye, bilime katkı sunabilecek yaratıcı ve üretken bireylerin yetişmesi için de çok önemli bir ihtiyaçtır. 4 temel ilkeyle, bu beceriler çocuklara kazandırılmaya çalışılır.

1-Özenli Düşünme

2-Yaratıcı Düşünme

3-Dayanışmacı Düşünme

4-Eleştirel Düşünme.

Soruşturan Topluluk Modeli’ne göre sınıf ortamı; katılımcılarının bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden, Çocuklar İçin Felsefe oturumunu yöneten kolaylaştırıcı, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya sevk eden kişilerdir. Çocuklar, kendilerini ifade ederken, kimse tarafından yargılanmayacakları garanti edilir. Bu sayede kendisini olduğu gibi ifade etme şansı bulan çocuk yavaş yavaş öz güvenini inşa etmeye başlar. Bu oturumlarda sınıfa yaratıcı cevaplar sunmaları istendiğinden çocuğun hayal gücü gelişmeye başlar. Olaylara daha eleştirel bir gözle yaklaşmayı öğrenir. Belki de en önemlisi, başkalarını özenle dinlemenin önemini kavrar. Sabırla başkalarını dinlemeyi ve onların düşüncelerine eleştirel bir yaklaşımla yanıt vermeyi öğrenmek için bu yöntemin ne kadar etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda bulgulanmıştır.

Kendisini özgürce, yaratıcı fikirleriyle, diğerleriyle işbirliği yaparak ifade etme fırsatı bulan çocuk mutlu, çevresiyle barışık ve yarınlar için kendini hazırlamaya istekli bir birey haline gelir. Kendisini dilediği gibi ifade etme fırsatı veren bu uygulama ile –özellikle akademik başarısı düşük olan çocukların özgüven duygusunda ciddi bir artış yaşanmakta, bu da akademik başarıyı olumlu yönde etkilemektedir.


Bu eğitim, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına verilmek üzere oluşturulmuştur. Branş ya da alan farkı gözetmeden her öğretmen ya da adayının alması gereken bir eğitimdir. 56 saatten oluşan bu eğitimde bir alan içeriği değil, bir konu/kavram/problemin çocuklara nasıl aktarılacağı ya da kavratılacağının yöntemi verilecektir. Bu nedenle bu sertifika programının amacı, yaratıcı, katılımcı, dayanışmacı ve eleştirel düşünmeyi, küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmayı içeren bir yöntemi, katılımcılarla paylaşmaktır. Sertifika programına devamı sağlayıp başarılı olan katılımcılara P4C eğitmen sertifikası verilecektir.


NOT:KAYIT OLUŞTURDUKTAN SONRA ÖDEME YAPARAK DEKONTU usem@uludag.edu.tr ADRESİNE MAİL OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR 


20 katılımcı ile oluşan gruplar ile program açılacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ  :    56 SAAT

EĞİTİM ÜCRETİ  :    2.000 TL

EĞİTİM TARİHİ    :    07 EYLÜL 2019 - 29 EYLÜL 2019

EĞİTİM SAATİ     :    10:00 - 18:00TEORİK EĞİTİM

Dünyanın geleceği /Eğitimden beklenenler

2 saat

P4C nedir?

1 saat

Sokratik dialog

2 saat

Kolaylaştırıcı kimdir?

1 saat

P4c uygulama ilkeleri

1 saat

Erdemler

2 saat

Örnek inceleme Euthyphron

1 saat

Örnek P4c uygulama

2 saat

Toplam

12 saat

UYGULAMA EĞİTİMİ

Özgürlük

2 saat

Sevgi/Nefret

2 saat

Mutluluk

2 saat

Theseus'un gemisi

2 saat

Adalet Hakkaniyet

2 saat

Nezaket

2 saat

Cömertlik

2 saat

Sadakat

2 saat

Mizah

2 saat

Suç /Ceza

2 saat

Cumhuriyet demokrasi yönetim

2 saat

Farklılık/Benzerlik

2 saat

Değişim

2 saat

Benlik

2 saat

Boşluk

2 saat

Dostluk

2 saat

Estetik

2 saat

Dürüstlük/Yalan

2 saat

Savaş/Barış

2 saat

Çalışmak/Aylaklık

2 saat

Değerlendirme

4 saat

Toplam

44 saat

     Genel Toplam:

56 saatÜCRET: kredi 25 TL x 56 kredi = 2.000 TL


Program, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Felsefe Bölümünde gerçekleşecektir.

TÜRKİYE HALK BANKASI  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESABI

IBAN NO  :   TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07

 

 Eğitim Ücreti: 2000,00 TL