Çocuklar İçin Felsefe (P4C) (Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin)-HAFTA SONU GRUBU

Eğitim Ücreti: 2000,00 TL

Ulusem


 EĞİTİM TARİHİ: 08-09 ŞUBAT 2020-15-16 ŞUBAT 2020-22-23 ŞUBAT 2020-29 ŞUBAT 2020-01 MART 2020
 EĞİTİM SAATİ  : 10:00-17:00

                                                                                                                    ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (P4C)

(ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN)

KOLAYLAŞTIRICI EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

 

Mathew Lipmann’ın geliştirdiği Çocuklar İçin felsefe (Philosophy for Children), çağımızın becerileri olarak kabul edilen eleştirel, yaratıcı, işbirliğine dayanan ve özenli düşünmeyi, erken yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmayı amaçlayan bir yöntemdir. 

Felsefeci Prof. Dr. Mathev Lipman, Colombia Üniversitesi'nde çalışırken çok yüksek puanlarla üniversitede okuyan öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünemediklerini ve nu nedenle de sorgulama yeteneklerinin sınırlı olduğunu gördü. Yaptığı araştırmalar sonucu küçük yaşlarda edinilmeyen düşünme alışkanlığının ileriki yaşlarda daha da gerilediğini anladı. Bu nedenle sorgulayıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin oluşabilmesi için felsefi düşünmenin erken yaşlarda bireylere kazandırılması gerektiğini öne sürdü. Bu iddiasını Çocuklar için Felsefe (P4C) eğitimi olabileceğini uzun yıllardır yaptığı çalışmalarla kanıtladı.

Çocuklar için Felsefe (P4C) yöntemi, çember şeklinde her bir çocuğun diğer arkadaşının yüzünü görecek şekilde, karşılıklı diyalog, konuşma, yeni fikir ortaya koyma, fikrini gerekçelendirme, diğer fikre karşı kendi argümanını oluşturma, farklı fikirlerin gerekçe ve argümanlarını anlama, ortak akıl ile bir sonuca varma, tartışma, uzlaşma, işbirliğine dayanarak yardımlaşma, hoşgörü ve diğer düşünme, tutum ve davranış geliştirme olanakları sağlamaktadır. Çocuk geçerli ve tutarlı akıl yürütme yollarını alışkanlık yaparak, safsata karşısında duyarlılık geliştirir.

Çemberdeki her bir çocuk, kendini özgürce ifade etme fırsatı bularak, yeni ve farklı fikirler ortaya koymanın yanı sıra, diğerinin düşüncesiyle karşılaşarak “hiç böyle düşünmemiştim” diyerek, kendi düşüncesinin dışına çıkma ve görme fırsatı da bulmaktadır. Çocuğun bilgiye ulaşma yeteneğini artıran ve alışkanlık haline getirmeye amaçlayan Çocuklar için Felsefe (P4C) yöntemi, her branştan öğretmen ve öğretmen adayının alması gerekne bir öğretidir. Bu yöntemi öğrenen öğretmen artık bir Kolaylaştırıcı olarak sınıfında ya da her hangi bir öğretim sürecinde bu yöntemi uygulayabilir.


                                                                                                                           

 Yurt dışında başlayan Çocuklar için Felsefe (P4C) eğitimi, yakın zamanda ülkemizde de çeşitli eğitim programlarıyla uygulanmaya başlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü lisans ve lisansüstü programına Çocuklar için Felsefe (P4C) dersi koyarak bu alanda öğrencilerine yöntemi öğretmeye başladı.

                                                                                                               

Çocuklar için Felsefe (P4C) yöntemini uygulayana “Kolaylaştırıcı” adı verilmektedir. Kolaylaştırıcı, klasik öğrenme yerine, öğrenmeyi öğretmek amacıyla, çocukların düşünmeye, özelliklede kendi özgün düşünmelerini açığa çıkartmasına yardımcı olmaktadır. Antik Yunan filozofu Sokrates’in doğurtma ya da anımsama kuramı çerçevesinde Kolaylaştırıcı, her bireyin kendi çabasıyla doğru bilgiye ulaşabileceği düşüncesi doğrultusunda “bilgi verme yerine”, “bilgiye ulaşma” süreci oluşturmaktadır. Bu süreçte, kısaca Çocuklar için Felsefe (P4C) eğitimi sonucunda çocuk ya da birey aşağıdaki düşünme alışkanlıklarını kazanmaktadır:

1-                      Yaratıcı Düşünme

2-                       Eleştirel Düşünme

3-                      İşbirliğine Dayanan Düşünme

4-                      Özenli Düşünme

5-                      Diğerinin Düşünmesine Saygı Duyma

 


Bu eğitim, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına verilmek üzere oluşturulmuştur. Branş ya da alan farkı gözetmeden her öğretmen ya da adayının alması gereken bir eğitimdir. 56 saatten oluşan bu eğitimde bir alan içeriği değil, bir konu/kavram/problemin çocuklara nasıl aktarılacağı ya da kavratılacağının yöntemi verilecektir. Bu nedenle bu sertifika programının amacı, yaratıcı, katılımcı, dayanışmacı ve eleştirel düşünmeyi, küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmayı içeren bir yöntemi, katılımcılarla paylaşmaktır. Sertifika programına devamı sağlayıp başarılı olan katılımcılara P4C eğitmen sertifikası verilecektir.


 

TEORİK EĞİTİM

Çağımızda eğitim ve öğretim nedir ve nasıl olmaldır?

2 saat

P4C nedir?

1 saat

Sokratik anımsama / doğurtma yöntemi nedir?

2 saat

Kolaylaştırıcı kimdir ve nasıl bir yöntem izler?

1 saat

P4c kuramsal ve uygulama ilkeleri

1 saat

Felsefi düşünme nedir?

2 saat

Varlı, değişim, oluş, metafizik nedir?

1 saat

Örnek P4c uygulama

2 saat

Toplam

12 saat

UYGULAMA EĞİTİMİ

Erdem

2 saat

Sevgi

2 saat

Mutluluk

2 saat

Hayal etme/imgeleme

2 saat

Adil Yönetim

2 saat

Saygı/ /incelik

2 saat

Cömertlik/yardımseverlik

2 saat

Sadakat/ihanet

2 saat

İyi/Kötü

2 saat

Suç /Ceza/Sorumluluk

2 saat

Özgürlük, demokrasi

2 saat

Farklılık/Benzerlik

2 saat

Değişim/oluş

2 saat

Kimlik/Benlik

2 saat

Boşluk

2 saat

Dostluk

2 saat

Güzel/çirkin

2 saat

Dürüstlük/Yalan

2 saat

Savaş/Barış

2 saat

Çalışkanlık/Tembellik

2 saat

Değerlendirme

4 saat

Toplam

44 saat

     Genel Toplam:

56 saat
ÜCRET: kredi 25 TL x 56 kredi = 2.000 TL

 

TÜRKİYE HALK BANKASI  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESABI

IBAN NO  :   TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07

 

 Eğitim Ücreti: 2000,00 TL