BT Risklerinin Yönetimi; Kavramlar, Süreçler ve Uygulama Örnekleri16 saat (2 Gün)    09:00-12:00 ve 13:00-18:00Eğitim Ücreti: 2000,00 TL

BT Risklerinin Yönetimi; Kavramlar, Süreçler ve Uygulama Örnekleri eğitimi ile katılımcılara risk kavramı, teknoloji risklerinin neler olduğu, risklerin yönetilmesi için ne tür bir süreç yürütülmesi gerektiği ve nasıl araçlarla risk yönetim sürecinin desteklenebileceği hakkında bilgiler verilecektir.

BT RİSKLERİNİN YÖNETİMİ; KAVRAMLAR, SÜREÇLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 

Bilgi Teknolojileri yatırımları kurumların aktifleri içerisinde ağırlığı gittikçe artan ve iş yapış yöntemlerini ve hızını etkin ve verimli hale getiren en önemli varlıklar arasındadır. Teknoloji geliştikçe bu yatırımların çeşitlenmesi sonucunda kurumlarda yeni projeler, yeni ürün ve hizmetler ve bunlara bağlı olarak yenilenen süreçlerde önemli bir artış gözlenmektedir. Bu gelişmeler, gündeme teknoloji risklerini ve bu risklerin yönetilebilme gereksinimini de beraberinde getirmektedir.

KİMLER KATILMALI:

Risk Yöneticileri, BT yöneticileri, özel, kamu ve finans kuruluşlarının bilgi teknolojileri risklerini yönetecek ve BT süreçlerini denetleyecek İç Denetçiler, IT Denetçileri, Bilgi Güvenliği Yöneticileri ve Çalışanları, BT Risk Yönetimi Uygulamaları hakkında bilgilenmek isteyen tüm uzman ve yöneticiler bu eğitime katılabilir.

EĞİTİM YAKLAŞIMI:

Bu eğitim ile katılımcılara risk kavramı, teknoloji risklerinin neler olduğu, risklerin yönetilmesi için ne tür bir süreç yürütülmesi gerektiği ve nasıl araçlarla risk yönetim sürecinin desteklenebileceği hakkında bilgiler verilecektir.

 

EĞİTİM KONULARI ve İÇERİĞİ:

Eğitim konuları aşağıda sunulmuştur:

·         BT Yönetişimi Kavramı ve Risk Yönetimi

·         BT’nin Faaliyet Alanları ve Yatırım Kalemleri

·         BT Riskleri ve BT Projeleri Riskleri

·         Risk Kavramı ve Bileşenleri

·         BT Risk Yönetim Süreci Oluşturulması

·         BT Risklerinin Tespiti

·         BT Risk Envanteri

·         Risk Analiz ve Ölçüm Yöntemleri

·         Risk Sorumluları Belirleme, Görev Atama

·         Risklerin Takibi, İzlenmesi ve Raporlanması

·         Risk Yönetim Araçları Genel Nitelikleri

·         BT Risk Yönetimi Yönetsel Düzenlemeler

·         BT Risk Komitesi ve Çalışma Esasları

·         Diğer BT Süreçleri ve Risk Kaynakları ile İlişkiler

·         Örnek bir BT Risk Yönetimi Süreç Uygulaması

 

PROGRAM SÜRESİ:

16 saat (2 Gün)  - 09:00-12:00; 13:00-18:00

PROGRAM YERİ:

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

PROGRAM ÜCRETİ:  %8 KDV dahil 2.000 TL

TÜRKİYE HALK BANKASI  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESABI

IBAN NO   :   TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07

 

SINIF ÖZELLİKLERİ:

 Her Grup Minimum 10 / Maksimum 20 Kişi ile açılır

Ön Kayıt Alınır. Minimum 10 Kişi başvurması durumunda Eğitim Planlanır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin sağlanması önemlidir.

Toplu talep olması halinde, Kurumlara ve Gruplara istenilen yerde ve karşılıklı belirlenecek zamanlarda eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.Eğitim Ücreti: 2000,00 TL