Ulusal ve Uluslararası Sınai Haklar Eğitimi
Eğitim Ücreti: 2700,00 TL

Sınai Haklar eğitimi ile katılımcılara, Avrupa ve uluslarası patent kanunları ve anlaşmaları, ulusal patent ve faydalı model kanun ve süreci, patentin önemi, patentin etkileri, ulusal ve uluslararası marka ve tasarım kanunları ve süreçleri ile çalışan buluşlarının korunması hakkında bilgi sağlamak amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI:

Sınai Haklar eğitimi ile katılımcılara, Avrupa ve uluslararası patent kanunları ve anlaşmaları, ulusal patent ve faydalı model kanun ve süreci, patentin önemi, patentin etkileri, ulusal ve uluslararası marka ve tasarım kanunları ve süreçleri ile çalışan buluşlarının korunması hakkında bilgi sağlamak amaçlanmaktadır.

Kurs sonunda katılımcıların, şirket yöneticisi, avukat, patent mühendisi, Ar-Ge çalışanı veya danışman olarak gerçekleştirebileceği görevlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

·         Patent konuları ile ilgili konularda danışmanlık

·         Patent araştırması, değerlendirmesi ve incelenmesi

·         Türk Patent ve Marka Ofisi (TÜRKPATENT), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve WIPO nezdindeki süreçlerin yürütülmesi

·         Yurtdışı koruma stratejilerinin belirlenmesiEĞİTİM KONULARI:


1. Patent ve Faydalı Model

·         Sınai haklara genel bakış ve patent vekilliğinin önemi

·         Buluş kavramı ve patentlenme kriterleri

·         Yenilik ve buluş basamağı kavramları

·         Patentin koruma kapsamı / istemlerin oluşturulması

·         TÜRKPATENT nezdindeki patent süreci / Patent araştırma raporunun değerlendirilmesi ve inceleme aşaması

·         Patent ile kazanılan haklar

·         İtiraz süreci ve hükümsüzlük halleri

·         Faydalı Model


2. Avrupa ve Uluslararası patent koruması ve süreçleri


·         Uluslararası anlaşmalar ve birçok ülkede geçerli patent anlaşmalarına giriş (Paris Sözleşmesi, Patent İşbirliği Anlaşması (PCT), Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) ve diğer bölgesel patent anlaşmaları)

·         Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC) yapısına genel bakış

·         Avrupa Patent Ofisi (EPO)’nin yapısı ve süreci

·         Dünya Fikri Mülkiyet Ofisinin (WIPO)’nun yapısı ve süreci

·         Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) yapısına genel bakış

·         PCT başvurusunun amacı ve süreci 

·         Uluslararası patent başvurularında stratejiler

3. Çalışan buluşlarının korunması


·         Çalışan ve işveren hakları ile bildirim yükümlülükleri

·         Örneklerle hizmet ve serbest buluş kavramı

·         Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşları ile ilgili yükümlülükler ve haklar

·         Çalışan buluşlarında bedellerin belirlenmesi


4. Marka ve Tasarım koruması


·         Marka Hukukuna giriş

·         Marka olabilecek işaretler ve tescil kriterleri

·         Marka araştırması – neden ve nasıl?

·         TÜRKPATENT nezdindeki marka süreçleri

·         Uluslararası marka başvuru şekilleri ve süreçleri (WIPO-Madrid başvuru, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) birlik markası başvurusu)

·         Markanın kullanılması ve savunulması

·         Markadan doğan haklar ve Lisanslama

·         Tasarım Hukukuna giriş

·         Tasarım tescilinden doğan haklar

·         TÜRKPATENT nezdindeki marka süreçleri

·         Uluslararası tasarım koruma şekilleri (WIPO-Lahey başvurusu, EUIPO 

TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ: 60 saat

Kayıt: Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi sayfasından kayıt ve ödeme yapılacaktır.

TÜRKİYE HALK BANKASI  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESABI

 IBAN NO :   TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07

NOT            : KAYIT OLUŞTURDUKTAN SONRA ÖDEME YAPARAK DEKONTU MAİL OLARAK GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
Mail Adresimiz : usem@uludag.edu.tr

 Eğitim Ücreti: 2700,00 TL