Amatör Denizci Belgesi Kursu


Öğrenciler İçin Günler  : Cumartesi / Pazar (09:00-12:00 / 13:00-17:00)
Çalışanlar İçin Günler   : Salı / Çarşamba (18:00-22:00)Eğitim Ücreti: 1200,00 TL

Deniz meraklılarına tekne kullanma ve yatçılık konusunda temel bilgiler vermek, onları “Amatör Denizci Belgesi” almaya yönelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınavlarına hazır hale getirmek ve onları amatör denizci yapmaktır. Kurs sonrasında; Programın tamamına iştirak eden katılımcılara Uludağ Üniversitesi sürekli eğitim araştırma uygulama merkezi logolu katılım belgesi verilir.

  

AMATÖR DENİZCİ BELGESİ (ADB)

* Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz insanına denizcilik sevgisi ve nosyonu aşılamak,

* Denizle birey arasında duygusal bir bağ tesis etmek,

* Deniz sevgisi yaratma konusunda insan zihnine küçük dokunuşlar yapmak,

* Denizciliğe meraklı, denizi seven, denizde seyir yapmak ve denizciliğin tadına varmak isteyenlerin ufkunu açmak, kişilere bu konuda entelektüel bir altyapı oluşturmak,

* Deniz meraklılarına tekne kullanma ve yatçılık konusunda temel bilgiler vermek, onları “Amatör Denizci Belgesi” almaya yönelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınavlarına hazır hale getirmek ve onları amatör denizci yapmaktır. Kurs sonrasında; Programın tamamına iştirak eden katılımcılara Uludağ Üniversitesi sürekli eğitim araştırma uygulama merkezi logolu katılım belgesi verilir.

Kurs Süresi: 4 Gün / 16 Saat (Uygulamalı Kurs Süresi 20 Saat olup 16 saat teorik, 4 saat tekne ile seyirde temel seyir kuralları anlatılacak her katılımcıya 20 dakika tekne kullandırılacaktır. Uygulama teorik kursun tamamlanmasından sonra ki hafta için planlanacaktır)

Öğrenciler İçin Günler         : Cumartesi / Pazar

Saatler                                    : 09:00-12:00 / 13:00-17:00

Çalışanlar İçin Günler          : Salı / Çarşamba

Saatler                                    : 18:00-22:00

Kurs Yeri                                : Gemlik Asım Kocabıyık MYO Seminer Salonu

Sadece Teorik Kurs Ücreti : 800 TL (Minimum 10 Kişi ile açılır)

Uygulamalı Kurs Ücreti      : 1200 TL (Minimum 10 Kişi ile açılır)

Kurumsal Kurs Ücreti         : 15.000 TL (15 Kişi) ( Kurs gün ve saatleri için kurum ile birlikte belirlenir)

(EĞİTİMLERİMİZ YUKARIDAKİ SAYIDA BAŞVURU ALINMASI HALİNDE ÖN KAYIT YAPTIRAN ADAYLAR BİLGİLENDİRİLECEK OLUP 20 AĞUSTOS 2018 VE SONRASINDA PLANLANACAK VE BAŞLATILACAKTIR)

Amatör Denizci Belgesi'ne sahip olmak için yapmanız gereken "T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı"na ait A.D.E.S (Amatör Denizci Eğitim Sistemi) internet sitesindeki online eğitimi tamamlamak ve yine "T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı"na ait G.A.S.M (Gemi Adamları Sınav Merkezi)nin açtığı sınavı geçmektir.

Özel tekne kullanabilemek için, Amatör Denizci Belgesi (ADB)’ne sahip olmak gerekmektedir. ADB sahibi olduğunuzda bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın 24 metreye kadar özel tekneleri sevk ve idare edebilirsiniz. Size ait olmayan kiraladığınız 24 metreden küçük bir ticari tekneyi gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanabilirsiniz ancak ticari amaç için kullanamazsınız. Motoru 10 beygir gücünden az özel tekneler ve sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri kullananlardan Amatör Denizci Belgesi (ADB) aranmaz. Amatör Denizci Belgesi’nin uluslararası geçerliliği olduğundan 24 metreye kadar olan yabancı bayraklı tekneleri kullanabilir ve dilerseniz başka bir ülkeden denklik alabilirsiniz.

08.05.2014 tarihli, 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 08.05.2014 tarihinden sonra Amatör Denizci Belgesi almak isteyenlere Uzaktan Eğitimlerini tamamlama zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu eğitim ades.udhb.gov.tr adresinden verilmektedir Kısa Mesafeli Telsiz Operatörü (KMT) başvurularında uzaktan eğitim zorunluluğu yoktur.

 

Amatör Denizci Belgesi İle Hangi Tekneler Kullanabilir?

16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler. ADB alacak kişilerin göz ve kulak burun boğaz (KBB) muayenelerinden geçerek, bünyesinde göz ve KBB uzmanı çalıştıran resmi veya özel sağlık kuruluşlarından "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" raporu almaları gerekmektedir. Sağlık raporu, sınav tarihinden en çok dört ay önce düzenlenmiş olmalıdır. Renk körlüğü veya gece körlüğü olanlar amatör denizci belgesi alamazlar.

 

Amatör Denizci Belgesi Alma Şartları, Sınavları ve Belgelendirme

Yeterlik şartları

MADDE 8 – (1) T.C. Vatandaşı olan ve ADB almak isteyen kişilerde;

a) 14 yaşını bitirmiş olmak (18 yaşından küçük olanların Ek–1deki Muvafakatnameye uygun imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi muvafakati aranır.),

b) 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıdığını sınava başvuru sırasında belgelemek,

c) (Ek:RG-8/5/2014-28994)(2) İdare tarafından elektronik ortamda verilen uzaktan eğitim programını tamamlamak.

ç) Amatör Denizci Sınavını başarmak

şartları aranır.

(2) Denizcilik Fakülteleri mezunları, Deniz Harp Okulu mezunları, yüksekokulların denizcilikle ilgili bölümlerinin güverte ve makine bölümleri mezunları, Astsubay Güverte ve Makine Sınıfı okulları mezunları ile denizcilik meslek lisesi güverte ve makine bölümü mezunlarına talep etmeleri halinde sınav şartı aranmadan ADB verilir.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklulara, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde ADB verilir.

KISA MESAFE TELSİZ OPERATÖRÜ (KMT)

Teknenizde bulunan VHF telsiz cihazınızı kullanabilmek için Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (Short Range Certificate) belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Belge, uluslararası SOLAS sözleşmesi dışında kalan deniz araçlarında bulunan VHF/DSC cihazlarını kullanmak için yeterlidir ve uluslararası geçerliliği vardır. Amatör Denizci Belgesi'ne sahip olmadan Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesi alamazsınız.

Kısa Mesafe Telsiz Operatörü belgesine sahip olmak için:

18 Yaşından büyük olmak

Amatör Denizci Belgesine sahip olmak

Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavını geçmek yeterlidir.

17 yaşında sınava girebilirsiniz ancak sınavı kazanmanız durumunda 18 yaşını beklemeniz gerekmektedir. KMT belgesi 5 yıl süre ile geçerlidir ve süre sonunda sınavsız yenilenebilir. 

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM KONULARI VE SÜRECİ:

BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER

 BÖLÜM 2: TEKNE KISIMLARI VE DONANIMLAR

 Bölüm Sınavı 1,2

 BÖLÜM 3: GENEL DENİZCİLİK TERİMLERİ VE TEKNEDE YÖNLER

 BÖLÜM 4: HALATLAR, BAĞLAR VE PALAMAR HALATLARI

BÖLÜM 3: GENEL DENİZCİLİK TERİMLERİ VE TEKNEDE YÖNLER

 Bölüm Sınav 3,4

BÖLÜM 4: HALATLAR, BAĞLAR VE PALAMAR HALATLARI

 BÖLÜM 5: MANEVRAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, YANAŞMA VE AYRILMA

Bölüm Sınav 3,4 Sınav Bölüm-5

BÖLÜM 5: MANEVRAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, YANAŞMA VE AYRILMA

 BÖLÜM 6: YELKENLİ TEKNELER

Sınav Bölüm-5

BÖLÜM 7: SEYİR ARAÇLARI

BÖLÜM 6: YELKENLİ TEKNELER

BÖLÜM 8: SEYİR YARDIMCILARI

BÖLÜM 7: SEYİR ARAÇLARI

 Sınav Bölüm 7,8

BÖLÜM 8: SEYİR YARDIMCILARI.

BÖLÜM 9: SEYİR

Sınav Bölüm 7,8

BÖLÜM 10: KUZEY YILDIZI BULMA

BÖLÜM 9: SEYİR

Sınav Bölüm 9,10

BÖLÜM 10: KUZEY YILDIZI BULMA.

BÖLÜM 11: DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

Sınav Bölüm 9,10

 Sınav Bölüm-11

BÖLÜM 11: DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME

BÖLÜM 12: DEMİRLEME

Sınav Bölüm-11

 Sınav Bölüm-12

BÖLÜM 12: DEMİRLEME

BÖLÜM 13: DENİZDE CANLI KALMA

Sınav Bölüm-12

 Sınav Bölüm-13

BÖLÜM 13: DENİZDE CANLI KALMA

BÖLÜM 14: DENİZE ADAM DÜŞMESİ

Sınav Bölüm-13

 Sınav Bölüm-14

BÖLÜM 14: DENİZE ADAM DÜŞMESİ

BÖLÜM 15: DENİZDE ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA SONRASI ALINACAK ÖNLEMLER

Sınav Bölüm-14

BÖLÜM 16: TEKNENİN KARAYA OTURTULMASI

BÖLÜM 15: DENİZDE ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA SONRASI ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM 17: YEDEKLEME VE YEDEKLENME

BÖLÜM 16: TEKNENİN KARAYA OTURTULMASI

Sınav Bölüm- 15,16,17

BÖLÜM 17: YEDEKLEME VE YEDEKLENME

BÖLÜM 18: DENİZDE YANGINLA MÜCADELE

Sınav Bölüm- 15,16,17

Sınav Bölüm-18

BÖLÜM 18: DENİZDE YANGINLA MÜCADELE

BÖLÜM 19: TEKNEYİ TERK VE DENİZDE CANLI KALMA

Sınav Bölüm-18

Sınav Bölüm-19

BÖLÜM 19: TEKNEYİ TERK VE DENİZDE CANLI KALMA

BÖLÜM 20: DENİZDE VE GEMİDE İLK YARDIM SCORM/AICC

Sınav Bölüm-19

Sınav Bölüm-20

BÖLÜM 20: DENİZDE VE GEMİDE İLK YARDIM

BÖLÜM 21: METEOROLOJİ

Sınav Bölüm-20

Sınav Bölüm-21

BÖLÜM 21: METEOROLOJİ

BÖLÜM 22: DENİZ KİRLİLİĞİ

Sınav Bölüm-21

 Sınav Bölüm-22

BÖLÜM 22: DENİZ KİRLİLİĞİ

BÖLÜM 23: MAKİNE

Sınav Bölüm-22

Sınav Bölüm-23

BÖLÜM 23: MAKİNE

BÖLÜM 24: ELEKTRİK BİLGİSİ

Sınav Bölüm-23

Sınav Bölüm-24

BÖLÜM 24: ELEKTRİK BİLGİSİ

01. ADB nedir, neye yarar?

C) ADB, “Amatör Denizci Belgesi’nin kısaltmasıdır. Kişilerin denizde spor ve gezi amacıyla tekne kullanabilmek için sahip olmaları gereken bir belgedir.

02. ADB almak için ne yapmalıyım?

C) Sınava girmelisiniz. Sınavlar UDHB tarafından yapılmaktadır.

03. ADB alabilmek için kaç yaşında olmak gerekir?

C) ADB alabilmek için adayın 14 yaşını tamamlamış olması gerekir. Aday, sınava velisi/vasisi tarafından örneğine uygun düzenlenmiş noter onaylı “Muvafakatnameye” ile girer. Yaşı 14–18 arasında olan kişi, ADB ile boyu 7 metreden kısa, sürati saate 7 deniz milinden (knot) az tekneleri kullanabilir.

04. ADB ile hangi tekneleri kullanabilirim?

C) Motor BG 10 ve daha fazla olan özel tekneleri ve Turizm mevzuatı uyarınca belgelendirilmiş, ticari faaliyette bulunmaksızın gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanan ticari yatları kiracı sıfatıyla kullanabilirsiniz. Motor BG 10’dan az olan özel tekneleri kullanmak için ADB gerekmez.

05. ADB ile yolcu motoru veya avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi kullanabilir miyim?

C) ADB ile ticaret amacıyla çalışan/çalıştırılan tekne kullanılamaz. Yolcu motoru ve avlanma ruhsatlı balıkçı teknesi ticaret amacıyla kullanılan teknelerdir; bunları kullanabilmek için uygun “Gemi adamı Yeterlik Belgesi” sahibi olmanız gerekir.

06. ADB sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

C) En yakın Liman Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

07. ADB sınavlarını düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?

C) İnternet sitemizin ana sayfasında ilgili linkler verilmiştir.

08. ADB ile çalışabilir miyim?

C) Çalışamazsınız. ADB bir "Gemi adamı Yeterlik Belgesi" değildir. Denizde çalışmak için yapacağınız işe uygun bir Gemi adamı Yeterlik Belgesi sahibi olmanız gerekir.

09. ADB ne süreyle geçerlidir?

C) ADB süresizdir. Ancak İdare, sağlık durumlarından kuşku duyulan ya da hasta oldukları bildirilen amatör denizcilerden, sağlık durumlarının tekne kullanmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklamalarının yenilenmesini her zaman isteyebilir.

10. Yeni tip ADB nedir?

C) Yeni tip ADB, kullanımı kolaylaştırmak için tasarlanmış kredi kartı boyutlarında olan ADB’dir. Sınavı başaranlara bu belge verilmektedir.

11. Eski tip ADB yeni tip ADB ile değiştirilebilir mi?

C) Değiştirilebilir.

12. ADB alırken veya yenilerken nereye ne kadar harç ödenir?

C) ADB, yasa gereğince harca tabidir. Her yıl harç değeri değişmektedir.

13. KMT nedir? Almak zorunda mıyım?

C) KMT kısa mesafe telsiz kelimelerinin kısaltılmışıdır. Belgenin ülkemizdeki adı, Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlik Belgesi’dir. Uluslararası mevzuatta adı SRC’dir (Short Range Certificate). Teknenizde bir VHF telsiz cihazı varsa, bu cihazı kullanabilmek için KMT sahibi olmanız gerekir.

14. KMT nasıl alınır.

C) KMT sınavla alınır. Sınavlar UDHB tarafından yapılacaktır.

15. KMT almak için kaç yaşında olmak gerekir?

C) KMT sınavına girecek adayın 17 yaşını tamamlamış olması gerekir. Aday sınavı başarsa da 18 yaşını tamamlamadan belgesini alamaz.

16. KMT sınavları ne zaman ve nerede yapılmaktadır?

C) En yakın Liman Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

17. KMT hangi teknelerde geçerlidir?

C) KMT, SOLAS’a (Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti Sözleşmesi) tabi olmayan gemiler ile telsiz zabiti bulundurmak zorunluğunda olmayan gemilerde geçerlidir. Özel tekneler SOLAS’a tabi değildirler.

18. KMT süreli bir belge midir?

C) KMT 5 yıl süreli bir belgedir. Süre sonunda sınavsız yenilenir.

19. Süresi geçmiş KMT belgemi de yenileyebilir miyim, tekrar sınava girmem gerekir mi?

C) Yenileyebilirsiniz. Tekrar sınava girmeniz gerekmez?

20. Süresi geçmiş “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” sahibiyim. Ne yapabilirim?

C) Bu belge artık geçerli değildir. Süresi geçmiş “Tahditli Telsiz Telefon Operatörü Yeterlik Belgesi” yerine sınavsız KMT belgesi alabilirsiniz. Aldığınız yere başvurmanız gerekir.

21. KMT sınavlarını düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?

C) İnternet sitemizde ana sayfada ilgili linkler verilmiştir.

22. KMT ile çalışabilir miyim?

C) SOLAS’a tabi olmayan ticaret gemilerinde ve yatlarda çalışabilirsiniz, ancak bir gemiadamı yeterliğine sahip olmanız gerekir.

23. KMT alırken veya yenilerken nereye ne kadar harç ödenir?

C) KMT, yasa gereğince harca tabidir. Her yıl değişmektedir.

24. ÖTB nedir?

C) Özel Tekne Belgesi için kullanılan kısaltmadır.

25. Yeni mevzuata göre ÖTB hala geçerli midir?

C) Mevzuat yakın zaman önce değişmiştir. Konu, yayımlanacak yönetmelikle açıklığa kavuşacaktır.

26. Kullanılmış tekne alırken hangi belgelere gerek vardır?

C) Mevzuat yakın zaman önce değişmiştir. Konu, yayımlanacak yönetmelikle açıklığa kavuşacaktır, beklemek gerekir.

27. Yeni olarak alacağım bir tekneyi hangi belgelerle özel tekne olarak nasıl kaydettirebilirim?

C) Yeni tekne alırken fatura ve CE uygunluk belgesine gerek vardır. Teknenin kaydı bu belgeler olmadan yapılamaz. Tekneyi aldıktan sonra fatura ve CE belgesiyle Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü olan yerlerde Bölge Müdürlüğü’ne, yoksa Liman Başkanlığına başvurulur. Konuyla ilgili mevzuat yakın zaman önce değişmiştir. Konu, yayımlanacak yönetmelikle açıklığa kavuşacaktır, beklemek gerekir.

28. Teknemim hiç belgesi yok, ne yapabilirim?

C) ADF web sitesinin Güncel bölümünde yer alan “Belgesiz tekne sahiplerini sevindirecek bir düzenleme” hakkında bilgilendirmeye göre hareket etmelisiniz.

29. Amatör balıkçılık yapmak istiyorum; belge gerekir mi, sınavı var mıdır?

C) Amatör balıkçılık yapmak için ABB (Amatör Balıkçı Belgesi) almanız önerilir. Bu belgeyi İl/İlçe Tarım Müdürlüğü düzenler, bedelsizdir, sınavı yoktur.

30. Amatör olarak tuttuğum balıkları satabilir miyim?

C) Satamazsınız. Konuyla ilgili bilgi edinmek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 2 yılda bir yenilenen 2008/49 sayılı Tebliğini okumanız önerilir. Tebliğe web sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

31. Amatör balıkçılığı düzenleyen mevzuatı nereden bulabilirim?

C) ADF web sitesinin Mevzuat bölümünde “Amatör Balıkçılık Sirküleri” bağından veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı web sitesinde Koruma Genel Müdürlüğü bağından bulabilirsiniz.

32. Çevrimiçi ne demektir?

C) Çevrimiçi, internet ortamında online erişimi ifade eder.

33. Çevrimiçi sınav nerede ve nasıl yapılmaktadır?

C) Belirli Liman Başkanlıklarında.

34. Çevrimiçi başvuru için ne yapmalıyım?

C) İlgili linkler ana sayfamızda verilmiştir.

35. ÖTB’si olan teknelerde hangi emniyet teçhizatı bulunmalıdır?

C) ÖTB’si olan teknelerde bulundurulacak emniyet teçhizatı ÖTB’nin arka sayfasında yer alan listeden öğrenilebilir. Aynı liste, ADF web sitesinde yayımlanmakta olan ve 25 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan "Özel Teknelerin Kaydı, Belgelendirilmesi Ve Teçhizat Donatımına İlişkin Tebliğ" EK–4 içinde yer almaktadır.

36. Yelken kullanmayı nereden öğrenebilirim?

C) Yelken kullanmayı ADF üyesi veya TYF’ye (Türkiye Yelken Federasyonu) federe en yakınınızdaki Yelken ve/veya Yat Kulübünden, öğrenebilirsiniz.

37. Motorlu tekne kullanmayı nasıl ve nereden öğrenebilirim?

C) Motorlu tekne kullanmayı ADF üyesi veya TYF’ye (Türkiye Yelken Federasyonu) federe en yakınınızdaki Yelken ve/veya Yat Kulübünden, öğrenebilirsiniz.

38. Patente nedir, hangi tip teknelerde kullanılır?

C) Patente, deniz ticaretinde izin belgesi anlamında kullanılan bir kelimedir. Bir ülke limanlarına başka ülke limanlarından gelen bütün gemilerde (yatlar ve özel tekneler dâhil) bulaşıcı hastalık veya ölüm vakası olup olmadığını araştıran doktor tarafından denetlemenin yapıldığı limana yolcu veya yük boşaltmak için verilen izin veya belge için kullanılır.

39. Yurt dışına çıkarken tekneme patente almam gerekir mi?

C) Gerekmez ama önerilir. Bazen gidilen ülkede liman otoriteleri gelinen ülkeden çıkışta patente alınıp alınmadığını (sağlık kontrolü yapılıp yapılmadığını) araştırmaktadırlar. Bu nedenle, özellikle çıkış ülkesinde kimi salgın hastalık yaşanmışsa (örneğin kuş gribi) patente almak önerilmektedir.

40. Ülkemin karasularında gezerken tekneme patente almam gerekir mi?

C) Tekne bir "özel tekne" veya "özel yat" ise gerekmez. Tekne bir ticaret gemisi veya ticari kayıtlı tekne veya yat ise gerekir. Bu ayırım teknenin kabotaj hakkında sahip olup olmadığıyla ilgilidir. Kabotaj hakkı bir ülkenin karasuları içinde ticari amaçla seyretmek (limanlar arasında yolcu ve yük taşımak) hakkını ifade eder. Özel tekne ve yatların böyle bir hakları olmadığı için patente almalarına gerek yoktur. Geçmiş yıllarda özel yatlardan da patente (yıllık düzenlenen Gemi Sağlık Cüzdanı) aranırdı. Ancak 2006 yılının başlarından itibaren sorun çözüldü ve özel tekneler olması gerektiği şekilde bu uygulama dışına çıkarıldılar.

41. Patente (sağlık işlemi) yaptırmadan limandan çıkmak ceza ödenmesini gerektirir mi?

C) Özel tekne ve yatların Türk karasularında seyretmeleri serbesttir, limandan ayrılırken patente almalarına veya bir başka sağlık işlemi yaptırmalarına gerek yoktur. Ticaret gemileri (ticari tekne ve yatlar dâhil) limanlar arası seferlerinde patente (sağlık kontrolü) yaptırmak zorundadırlar. Yaptırmamak ceza ödenmesini gerektirir.

42. Yurt dışından gelişte patente almam gerekir mi?

C) Yabancı bir limandan bir Türk limanına gelerek ülkemize giren her gemi (hangi bayrağı taşırsa taşısın, ticaret gemisi, ticari tekne, ticari yat, özel tekne, özel yat olsun veya olmasın) sağlık kontrolü yaptırmakla yükümlüdür. Ticaret gemilerine yapılan bu kontrol giriş limanından diğer bir limanımıza yapacağı seyahat için geçerlidir. Özel teknelerde ise girişte yapılan kontrolden sonra başka limanlarımızda sağlık işlemi yapılmaz.

43. Ülkemizde deniz araçları için sağlık kontrolünü hangi makam yapar, nerededir?

C) Ülkemiz limanlarında sağlık kontrolü, Sağlık Bakanlığına bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Merkezleri tarafından yapılır. Genel Müdürlük İstanbul’dadır. Sağlık merkezleri için halk ağzında kimi zaman karantina bürosu, patente ofisi gibi yakıştırma adlar da kullanılır.

44. Spor ve gezi amacıyla kullanmak üzere bir tekne almak istersem ne kadar vergi öderim?

C) Spor ve gezi amaçlı yeni bir tekne almak isterseniz 30 Kasım 2009 tarihine kadar olan sürede sadece tekne değerinin %1’i (yüzde bir) oranında KDV ödersiniz.

45. Teknem için MTV ödemek zorunda mıyım?

C) MTV, 30 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5897 sayılı yasa ile deniz araçlarından kaldırılmıştır. Bundan böyle tekneniz için MTV ödemeyecek ancak teknenizin boyuna göre saptanmış harç ödeyeceksiniz. Yeni yasayla gemi siciline kaydı zorunlu olan ticaret gemileri dışında kalan bütün tekneler için her yıl ruhsatname düzenlenmesi ve harç tahsili öngörülmüştür. Gerek ruhsatname gerekse harçla ilgili bilgiye web sitemizin ana sayfasının Güncel bölümünde bulacağınız bilgilendirmeden ulaşabilirsiniz.

46. TC Vatandaşı olmayanlar ADB alabilirler mi?

C) Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik gereği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklular, Sınav Rehberi'nde belirtilen şartları sağlamaları halinde ADB alabilirler. Özetle söylemek gerekirse, KKTC vatandaşları hariç diğer yabancı uyrukluların ADB alabilmeleri için, Türkiye'de oturma izni almış olmaları gerekmektedir.

 

 

 Eğitim Ücreti: 1200,00 TL