Muhasebe Uygulamaları Ve Uygunluk İncelemesi


Hafta İçi 3 Gün 09:00-12:00 ve 13:00-16:00 

(18 Saat)Eğitim Ücreti: 1000,00 TL

Bir kurumun finansal işlemlerinin ve faaliyetlerinin, kurum yöne­timi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesi sürecine uygunluk incelemesi denir. Uygunluk incelemesinde örneğin bir Kurumdaki muhasebe bilgilerinin belirli bir otorite tarafından konulmuş kurallara uyularak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğin incelenmesi işle­mi yapılır.

MUHASEBE UYGULAMALARI VE UYGUNLUK İNCELEMESİ

Bir kurumun finansal işlemlerinin ve faaliyetlerinin, kurum yöne­timi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesi sürecine uygunluk incelemesi denir. Uygunluk incelemesinde örneğin bir Kurumdaki muhasebe bilgilerinin belirli bir otorite tarafından konulmuş kurallara uyularak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğin incelenmesi işle­mi yapılır.

Uygunluk İncelemesi

 Diğer taraftan kurum üst yönetimi, üst yönetim tarafından konul­muş kurallara uygunluğu inceleyebilir. Kurum içinde tayin edilmiş bir ödeme prosedürüne uyulup uyulmadığının veya belirlenmiş politikalara ne ölçüde uyulduğunun, kurumun muhasebe kayıtlarının, dosyalama sistemin, ödeme sisteminin incelenmesi işlemleri uygunluk denetimine örnek olarak verilebilir.

Eğitimin İçeriği;

  • Muhasebe Bilgi Sisteminden Çıkacak Bilgilerin Tarafları ve Taraflar için Önemi
  • Muhasebe Uygulamalarının Yorumu
  • Uygunluk İncelemesi
  • Uygunluk İncelemesinin Şirket ve Çalışanlar İçin Önemi

 

Program Süresi:
18 saat-Hafta İçi 3 Gün 09.00-12.00 ve 13.00-16.00

Her Grup Minimum 20 / Maksimum 30 Kişi ile açılır

Program Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

Program Ücreti: %8 KDV dahil 1.000 TL

Ön Kayıt Alınır. Minimum 20 Kişi başvurması durumunda Eğitim Planlanır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin kayıtlanması önemlidir.

Toplu Talep Olması Halinde İstenilen Yerde ve İstenilen Zamanda Eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.

Kurumsal Çözümler için İşletmeler Bünyesinde Uygulamalı Eğitim Niteliğinde aşağıdaki konu başlıklar gözden geçirilir. Bu program için fiyatlandırma karşılıklı görüşme ile belirlenir.

  • Düzenli periyotlarla muhasebe belge ve kayıt ortamının uygunluğu
  • Düzenlenen Beyannamelerin ilgili yasalara uygunluğu
  • Düzenlenen bildirgelerin ilgili kurumlara uygunluğu
  • Kurumda düzenlenen-imzalanan sözleşme, protokol vb. taahhütlerin kurum ana sözleşmesi ve diğer yasal düzenlemelere uygunluğu
  • Kurum içi verilen hizmetler karşılığı elde edilmiş veya gelecekte elde edilecek ekonomik faydaların (cari hesapların) kurum içi sözleşmeler ve düzenlenen belgelere uygunluğu
  • Düzenlenen mali tabloların kurum kayıtlarıyla uygunluğu

 Eğitim Ücreti: 1000,00 TL