İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar EğitimiEğitim Ücreti: 1250,00 TL

ULUSEM

NOT: HAVALE/EFT İLE ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA DEKONTU usem@uludag.edu.tr ADRESİNE MAİL GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

EĞİTİM SÜRESİ     :  24 SAAT

EĞİTİM ÜCRETİ     : 1.250 TL (KDV DAHİL)

EĞİTİM TARİHİ      :                                                     

EĞİTİM SAATİ       : 17:30 - 23:20 


İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

 

1.       İş Kanununa tabi olan çalışanlar ve İş Kanununun kapsamı

a.       İşçiler

b.       Çıraklar

c.       Deniz ve Hava Taşıma işleri

d.       Ev hizmetleri

e.       Sporcu, Antrenör, Teknik Direktör

f.        Tarım İşleri

2.       Asıl İşveren Alt işveren ilişkisi

3.       İşverenin Eşit Davranma borcu

4.       İşyeri devri

5.       Belirli Süreli İş Sözleşmesi – Asgari Süreli İş Sözleşmesi

6.       Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

7.       Deneme Süresi

8.       İhbar Öneli ve İhbar Tazminatı

9.       Kötüniyet Tazminatı,

10.   İş Güvencesi, İşe İade

a.       İş Güvencesinden Yararlanma Koşulları

b.       İşe Başlatmama Tazminatı

c.       Boşta Geçen Süre Ücreti

11.   Çalışma Koşullarında Değişiklik

12.   İşçinin Haklı Feshi

a.       Ücret  ve diğer hakların ödenmemesi

b.       Şeref ve Namusa Dokunan Sözler Söylenmesi

c.       Cinsel Taciz

d.       Çalışma Koşullarının Uygulanmaması

e.       Mobbing

f.        Sağlık Nedenleri

13.   İşverenin Haklı Feshi

a.       Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar

b.       Hatırlatıldığı Halde Görevleri Yapmama

c.       İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek

d.       İşe Devamsızlık

e.       İşyerine Zarar Verme

f.        Sağlık Sebepleri

g.       Zorlayıcı Nedenler

h.       İşçinin Göz Altına Alınması veya Tutuklanması

i.         Şeref ve Namısa Dokunan Söz ve Davranışlar

14.   Fesihte Hak düşürücü Süre

15.   İş Arama İzni

16.   Ücret

a.       Ücretin İspatı

b.       Ücretin Ödenmesi

c.       Ücret alacağına işleyecek faiz

d.       Ücret ekleri

e.       Yol ücreti

f.        Harcırah

g.       İhale makamının ücretten sorumluluğu

17.   Fazla çalışma ücreti

a.       Fazla çalışmanın ispatı

b.       Fazla Çalışmanın Hesaplama yöntemi

c.       Fazla Çalışma alacağına işleyecek faiz

d.       Hakkiniyet indirimi

e.       Fazla çalışmaların denkleştirilmesi

f.        Fazla çalışma ücretinde zamanaşımı

18.   Hafta tatili ücreti

19.   Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücretleri

20.   Mevsimlik çalışma

21.   Yıllık ücretli izin

22.   Ara dinlenmesi

23.   Konut kapıcıları

24.   Kıdem tazminatı

a.       Kıdem tazminatına hak kazanma

b.       Kıdem tazminatında süre

c.       Kıdem tazminatına işleyecek faiz

d.       Kıdem tazminatı tavanı

25.   Sendikalar Kanununu

26.   İbraname ve İkale Sözleşmesi

27.   İstifa dilekçesi verilmiş olması,

28.   Cezai şart ve eğitim giderleri

29.   Rekabet yasağı

30.   Birlikte İstihdam ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması,

31.   İş Sözleşmesinin Devri

32.   Tır Şöförlerine ilişkin Kararlar     Kimler Katılabilir:

  •         6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak.
  •       Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl  süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak.

         
TÜRKİYE HALK BANKASI  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESABI

IBAN NO   :   TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07Eğitim Ücreti: 1250,00 TL