Çoklu Ortam Tasarımı

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2018


ÇOKLU ORTAM TASARIMI

Hedef Kitle: Tasarımcılar, eğitmenler, öğretim üyeleri, okul yöneticileri

Eğitimin İçeriği:
Bu ders kapsamında, eğitim ortamları için yazılımların
tasarlanmasında, geliştirilmesinde ve değerlendirilmesinde
kullanılan temel kavram ve ilkeleri öğretmek, eğitim
yazılımlarını geliştirme ve değerlendirme becerilerini
kazandırmak hedeflenmekte; öğrencilerin çoklu ortam
materyalleri kullanarak ve güncel yazılımlarla çalışarak bu
becerileri pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. 

Eğitimin Konu Başlıkları:

1. Bilgisayar Destekli Eğitim kavramını açıklar.

2. Bilgisayar Destekli Eğitim tasarımının tarihsel gelişimini
açıklar.
3. Eğitim Yazılımı ihtiyaçlarının saptanmasında başvurulan
yöntemleri tanır.
4. Bilgisayarla Öğretim Programı (BÖP) geliştirme
basamaklarını bilir ve açıklar.
5. PC ortamında kullanılan yazarlık sistemlerinin tanıtır.
6. Ders yazılımı hazırlama aşamalarını bilir ve yazılımlara göre
planlar.
7. Bilgisayarla öğretimde programlama sistemleri ve
destekleyici materyalleri tanır.
8. Ekran tasarımı ilkelerini hatırlar.
9. Senaryoların ve Olayların amacını, önemini ve işlerliğini
bilir.
10. Kullanılacak resim, ses, film vb. malzemelerin düzenlenmesi
için kullanılan yazılımları hatırlar ve kullanır.
11. Yazılımda canlandırma ve hareketleri kullanır.
12. Yazılımlara resim, film, animasyon vb. bileşenlerin ekler.

13. Ses ve gerçek zamanlı filmlerin ekler.
14. Kullanıcı etkileşimi, geri bildirim teknikleri, çoklu ortam
yazılımlarında kullanıcı dolaşımı (navigasyon), ekran
tasarımı ve düzenlemesi yapar.
15. BÖP ortamında test tasarımı bilgisine sahiptir ve test
geliştirir.
16. Gerekli yazılım programları kullanarak eğitim yazılımı
hazırlar.
17. Çoklu ortam yazılımlarının paketler ve yayınlar.
18. Kaliteli yazılım kavramını bilir ve açıklar.
19. Kaliteli yazılım geliştirme basamaklarını bilir ve açıklar.
20. Çoklu ortam uygulamaları hazırlanması ve çoklu ortam
uygulamalarının değerlendirilmesi için amaç ve yöntemleri
bilir.
21. Sürece yönelik değerlendirmenin amaç ve önemini bilir ve
açıklar.
22. Sonuca yönelik değerlendirmenin amaç ve önemini bilir ve
açıklar.
23. Değerlendirmenin nasıl yapılacağını bilir ve açıklar.Eğitim Süresi: 15 SAAT
Eğitim Ücreti : 500 TLCopyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->