Paydaşlarımız ve Paydaşlarımıza Toplumsal Katkı

PAYDAŞLARIMIZ VE PAYDAŞLARIMIZA KATKI

İç ve dış paydaşların karşılıklı etkileşimi ve işbirliğinin sağlanması toplumsal katkıyı ortaya çıkaracaktır. Akademik ve idari personelimiz ile ön lisans, lisans ve lisanüstü öğrencilerimizi de kapsayan iç paydaşlarımızı, STK lar, kamu/özel kurum ve kuruluşların diğer toplumun bireyleri dış paydaşlarımızı oluşturmaktadır. Toplumsal katkı sürecimizde; Üniversitemiz stratejik plan, kalite politikamız, hedefler dikkate alınmakta, kurum imkanları dikkate alınarak faaliyetler planlanmakta, yürütülmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Süreçler ve süreçlerin sonunda iç ve dış paydaşların görüşleri alınır, değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

PAYDAŞLARIMIZA YÖNELİK KATKI HEDEFLERİMİZ

• Üniversitemiz kalite Koordinatörlüğü hedefleri ve işbirliği içinde çalışarak bölgede ve ülkemizdeki toplumun ihtiyaçları belirlenir, eğitim türü ve kapsamı, uygulama yöntemi planlanır ve uygulamaya konur.

• Öğrenmeye açık, sorgulayan, öz değerlere bağlı, topulmsal sorunlara duyarlı, bilimsel düşünceye sahip, analitik, çözüm odaklı, ulusal ve uluslararası istihdamlarda cercih edilen, ulusal ve uluslararası organizasoynlarda görev alabilme yetisine, özgüvenine etkin donanımlı programlar tasarlamak,

• Toplumsal katkı bilinci oluşturmak adına katılımcıların sosyal sorumluluk taleplerini karşılayacak modüller hayata geçirmek,

• Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşların, yeni ürün veya iyileştirmelerin içerikleri ile ilgili eğitim programları geliştirmek.

• Kamu-Üniversite-Sanayı –Uluslararası işbirliklerini geliştirmeye önelik çalışmalar yapmak

• Üniversitemin büyüklüğü kapsamında bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim programlarını tasarlamak, kurum içi dinamiklerin dikkatini çekmek

• Temel eğitim ve ortaöğretim alanında toplumda ihtiyaç duyulan bireylere, rehberlik, danışmanlık gibi konularda eğitim konularını koordine etmek,

• Anne-baba özelinde çocuk-aile iletişim becerileri ile ilgili eğitimlerin planlamak ve uygulamaya koymak • Toplumda dezavantajlı gruplara düzenlenecek eğitimlerle beceri kazandırma desteği sağlamak

• Sosyal bilimleri kapsayan birimlerin toplum sorunlarını saptama çözüm üretme amaçlı her türlü eğitim programları hazırlamak

• Bursa genelinde, ihtiyaç duyulan özel konularla ilgili gelecek talepleri değerlendirmek çözümler üretmek.

HEDEFLER KAPSAMINDA BAZI ÖRNEKLER:

• Öğrencilerimize yönelik zorunlu, tehlike sınıfı derecelerine uygun işsağlığı ve güvenliği eğitimlerin düzenlenmesi

• Kısmı zamanlı öğrenci istihdamı ile, öğrencilerimizin iş hayatına, iş disiplinine hazırlığı

• Eğitimlerini tamamlayıcı veya geliştirici nitelikte ilgili akademik birimiz tarafından planlanan eğitimler

• Akademik personele yönelik eğitimde inovasyon eğitimleri (eğitici eğitimleri)

• Büyükşehir belediyesi, Nilüfer belediyesi, yıldırım belediyesi ilgili birimleri ile işbirliği kapsamında düzenlenen geniş katılımlı eğitimler

• Bursa özelindeki kooperatiflerle işbiliği halinde düzenlenen üyelerine veya çalışanlarının gelişimine yönelik eğitimler

•Deprem bölgesi illerimiz deki Arabuluculara yönelik Adalet Bakanlığı Arabulucuk Daire başkanlığı izni ve işbirliği ile ücretsiz belgelendirme eğitimleri

•Deprem bölgesinde görev alan ve geri dönen farklı kamu kurumlarındaki personele yönelik ücretsiz psikolojik destek eğitimleri

•Öğrencilerimizin iletişim becerilerine yönelik ücretsiz eğitimler 

•Öğrencilerimizin proje yazma becerilerine yönelik ücretsiz eğitimler

•Lisansüstü ve doktora öğrencilerimizin tez uygulama bölümlerinde çözüm ortaklığı 

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM