ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ HAFTA SONU

Son Başvuru Tarihi: 17.01.2019NOT:KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR...


 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ARABULUCULUK

TEMEL EĞİTİMİHAFTA SONU EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ      :84 Saat (16 Saat Uygulama + 68  Saat Teori)

EĞİTİM ÜCRETİ     :2000+KDV
  

EĞİTİM TARİHİ      :19 OCAK 2019 - 18 ŞUBAT 2019

EĞİTİM YERİ           : Referans ADR Uyuşmazlık Çözüm  Merkezi Eğitim Salonları

ADRES                        : 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı

                                       Meriç Plaza Kat:2 Nilüfer/Bursa

EĞİTİM SAATİ         :10.00 - 18.00EĞİTİM İÇERİĞİ:
Modül 1 Çatışma Teorisi

1 Çatışma Nedir?

2 Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı

3 Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki Farklılıklar

4 Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar?

5 Çatışma Çözme Genel Stratejileri

6 Problem Çözme ve Uzlaşma

7 Çatışma Çözüm Yöntemleri

Modül 2 Arabuluculuk Nedir?

 1 Arabuluculuğun Tarihçesi

 2 Arabuluculuk Nedir?

3 Arabuluculuğa Elverişli Alanlar

4 Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Hâller

5 Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

6 Arabuluculuğun Türleri

 7 Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri

8 Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu Sözleşmesi

Modül 3 Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri

1 Gönüllülük

2 Gizlilik

3 Arabulucunun Tarafsızlığı

4 Kontrolün Taraflarda Olması

5 Eşitlik

Modül 4 Arabulucu Kimdir?

1 Arabulucu Kimdir?

2 Arabulucunun Sicile Kayıt Zorunluluğu

3 Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Özellikler

4 Arabuluculuğun Diğer Benzer Mesleklerden Farkı Nedir?

5 Arabulucunun Görev ve İşlevleri

6 Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler

Modül 5 Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi

1 Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış

2 Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları (Hazırlık, Başlangıç, İnceleme / Araştırma, Müzakere, Sonuç)

3 Arabuluculuk Sürecinin Planlanması

4 Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin Gözetilmesi

 Modül 6 Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1)

1 Ön Basamak: Arabuluculuk Süreci

2 Birinci Basamak: Kontrol Listesi Hazırlamak

3 İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın Kurulması

4 Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanması

5 Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin Hazırlanması

6 Beşinci Basamak: Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk Görüşme

Modül 7 Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2)

1 Arabulucunun Taraflarla Buluşması

2 Arabulucunun Açılış Konuşması

3 Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni Vermek

4 Soruların Yanıtlanması

5 Sürecin Başladığının Belgelenmesi

6 Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması

7 Tarafların Açılış Konuşması

Modül 8 Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3)

1 Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi

2 İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar

Modül 9 Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4)

1 Müzakerenin İcrası

2 Temel Müzakere Türleri: Kazan-Kazan ve Kazan-Kaybet

3 Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri (Rekabetçi – Kaçınmacı – Uyuşmacı – Uzlaşmacı – Problem Çözücü)

 4 Harvard Müzakere Modeli

5 Müzakerelerde Temel Kavramlar ve Dinamikler

 6 Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale Yöntemleri

7 Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması

Modül 10 Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/Anlaşma Aşaması (5)

1 Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 173

2 Kapanış Konuşması

2 Kapanış Konuşması

3 Son Tutanak

4 Anlaşma Belgesi

5 Anlaşma Belgesinin İcra Edilmesi

Modül 11 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk

1 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar

2 Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları

3 Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Arabuluculuk

Modül 12 Uygulama Eğitimi

1 Uygulama Eğitiminin Planlanması

2 Uygulama Çalışmasının Yapılması

Modül 13 Arabuluculuk Mevzuatı

1 Mevzuata Genel Bakış

2 Kanun’un Amaç ve Kapsamı

3 Arabuluculuk Faaliyeti

4 Arabuluculuk Sicili

 5 Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları

6 Sınav, Sınav Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

7 Denetim

8 Kuruluş ve Teşkilat

Modül 14 Arabuluculukta Etik

1 Gönüllülük ve Eşitlik Kuralı

2 Tarafsızlık ve Bağımsızlık Kuralı

3 Gizlilik Kuralı

4 Menfaat İlişkisi ve Çatışma Olmaması Kuralı

5 Mesleki Yeterlilik Kuralı

6 Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı

7 Ücret ve Diğer Giderlerle İlgili Kural

8 Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası  ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı

9 Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı

10 Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı

11 Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı

12 Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı

13 Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi Kuralı

Eğitim Takvimi:

Eğitimler en az 20 en fazla 30 Kişilik başvuru tamamlandığı takdirde (Başvuranlar tarafımızca bilgilendirilecektir) açılmaktadır.

Başvuru sayısına bağlı olarak çapraz gruplar oluşturulabilir.

24 Kişilik grup teklifi halinde gruba özgü yönetmelikte belirtilen eğitim kuralları çerçevesinde tarih ve saat ve ayarlaması yapılabilir.

Ön başvuru telefon ile veya online olarak alınmakta, eğitim sürecinde , Eğitim sonunda Eğitim memnuniyet anketi çalışması yapılacak, Eğitim Katılım Belgesi Verilecektir.

EĞİTİM ÜCRETİ  ÖDEME ŞEKİLLERİ : 2000+KDV

                                                               

TÜRKİYE HALK BANKASI  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB.

                                                      ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESABI

IBAN NO                                    :   TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07

İLETİŞİM ve BİLGİ İÇİN  (Program Koordinatörü ): Büşra Demirci : 0.555.060.77.00
Copyright © 2018 ULUSEM - Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-->