ISO 14064 Sera Gazı Doğrulayıcı/ Baş Doğrulayıcı Eğitimi

4,8 (121 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 04/2024
 Türkçe
₺24750,00

Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tabloların Analizi (Senkron) eğitimimize göz atabilirsiniz.

ISO 14064 Sera Gazı Doğrulayıcı/ Baş Doğrulayıcı Eğitimi

Bu program kapsamında ISO 14064 Sera Gazı Doğrulayıcısı veya Baş Doğrulayıcısı olmak için gereken bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu programda aynı zamanda AB yeşil mutabakatı ve sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında gömülü karbon hesaplama yetkinliği kazandırılacaktır.  Bu program, katılımcıların sürdürülebilirlik, çevresel bilinçlenme, karbon emisyonlarının izlenmesi ve iklim değişikliği mücadelesi gibi kritik alanlarda uzmanlık kazanarak, hem bireysel kariyerlerini geliştirmelerine hem de toplumsal ve çevresel sorumluluklarına daha iyi bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olacaktır.

Genel Hususlar

Eğitim Süresi

Eğitim 16 Modül olarak tasarlanmıştır. Modüller, toplam 40 saatlik eğitim süresini kapsamaktadır.

Eğitimciler

 • Prof. Dr. Güray Salihoğlu

Bursa Uludağ Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • Seda Balcı

Mavi Yeşil Danışmanlık, Çevre Yüksek Mühendisi

 • Makbule Çetin

Mavi Yeşil Danışmanlık, Kurucu, Kimyager / Kimyasal Değerlendirme Uzmanı

 

Eğitim Modeli

Eğitim tüm teorik ve uygulama saatleriyle birlikte yüz yüze(örgün) eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.

Mezuniyet Şartı

Katılımcıların eğitimin en az %70’ine katılım göstermeleri beklenmektedir.

Katılımcıların eğitim boyunca uygulama ve ödev çalışmalarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara “ISO 14064 Sera Gazı Doğrulayıcı/ Baş Doğrulayıcı Eğitim Sertifikası” verilecektir. Sertifika E-devlet üzerinden erişime açıktır. Bu sertifika, NBC Uygunluk Değerlendirme Eğitim Ltd. Şti. tarafından açılacak Doğrulayıcı/ Baş Doğrulayıcı sınavına girmek için gereken altyapıyı sağlayacaktır.

Doğrulayıcı/ Baş Doğrulayıcı Sınavına Katılım Şartı

Sınav NBC tarafından gerçekleştirilecektir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan Çevre Mühendisliği,  Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği dâhil olmak üzere tüm mühendislik fakültesi mezunları veya ilgili Fen Fakültesine bağlı bölümlerden lisans derecesine sahip mezunlar, NBC tarafından belirlenen sınav ücretini NBC hesabına ödedikten sonra sınava alınacaklardır.

Eğitim Planı

Tarih: 2 - 6 Eylül 2024

Eğitim Saati: 09:00 - 18:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitim Yeri: Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü

Eğitim Şekli: Yüz yüze

Eğitim Ücreti: 22.500 TL + %10 KDV

 

Eğitim Programı :

No

Modül Adı

Süresi (saat)

Eğitimci

Tarih

BÖLÜM 1: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EMİSYON TİCARET SİSTEMİ

1

Modül 1: Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

2

Modül 2: İklim Değişikliğinde Uluslararası Mevzuat

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

3

Modül 3: İklim Değişikliğinde Ulusal Mevzuat

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

4

Modül 4: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

5

Modül 4: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

BÖLÜM 2: AB YEŞİL MUTABAKATI VE SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI

6

Modül 5: Gömülü Karbon Hesabı

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

7

Modül 6: Gömülü Karbon Hesaplama Uygulamaları

2

Seda Balcı

 

8

Modül 7: GHG Protokolü ve Kurumsal Karbon Ayak izi Hesabı

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

9

Modül 7: GHG Protokolü ve Kurumsal Karbon Ayak izi Hesabı

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

10

Modül 8: ISO 14064 Standardı

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

BÖLÜM 3: ISO 14064 SERA GAZI ENVANTERİ HESAPLAMA

11

Modül 8: ISO 14064 Standardı

2

Prof. Dr. Güray Salihoğlu

 

12

Modül 9: Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Hesaplaması Uygulamaları

2

Seda Balcı

 

13

Modül 9: Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Hesaplaması Uygulamaları

2

Seda Balcı

 

14

Modül 9: Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Hesaplaması Uygulamaları

2

Seda Balcı

 

15

Modül 9: Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Hesaplaması Uygulamaları

2

Seda Balcı

 

BÖLÜM 4: ISO 14064 - SERA GAZI DOĞRULAMA

16

Modül 10: ISO 14064-3 göre Doğrulama, Stratejik Teftiş, Risk Analizi ve Uygulamaları

2

Makbule Çetin

 

17

Modül 10: ISO 14064-3 göre Doğrulama, Stratejik Teftiş, Risk Analizi ve Uygulamaları

2

Makbule Çetin

 

18

Modül 10: ISO 14064-3 göre Doğrulama, Stratejik Teftiş, Risk Analizi ve Uygulamaları

2

Makbule Çetin

 

19

Modül 10: ISO 14064-3 göre Doğrulama, Stratejik Teftiş, Risk Analizi ve Uygulamaları

2

Makbule Çetin

 

20

Modül 10: ISO 14064-3 göre Doğrulama, Stratejik Teftiş, Risk Analizi ve Uygulamaları

2

Makbule Çetin

 

 

Doğrulayıcı Sınavına Katılım Şartı

Sınav NBC UYGUNLUK DEĞERLENDİRME EĞİTİM LTD. ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecektir.

Bursa Uludağ Üniversitesinin açtığı bu eğitimi başarıyla tamamlayan Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği dâhil olmak üzere tüm mühendislik
fakültesi mezunları veya ilgili Fen Fakültesine bağlı bölümlerden lisans derecesine sahip mezunlar, NBC tarafından belirlenen sınav ücretini NBC hesabına ödedikten sonra sınava alınacaklardır.


Sınav Ücreti: 3500 TL + KDV (%20)
Sınav Tarihi: 07.09.2024
Sınav Türü: Online
Sınav Başvurusu İçin İletişim: aylin@nbccert.com.tr
Sınavla İlgili Bilgi İçin: NBC Uygunluk Değerlendirme Eğitim Ltd. Şti. / www.nbccert.com.tr

 

ISO 14064 Sera Gazı Doğrulayıcı/ Baş Doğrulayıcı Eğitimi

Karbon ayak izi, bir kişinin, bir kuruluşun, bir etkinliğin veya bir ürünün atmosfere saldığı sera gazı emisyonlarının miktarını ölçen bir metriktir. Karbon ayak izi hesaplama, bireylerin ve kuruluşların çevresel etkilerini anlamalarına ve azaltmalarına yardımcı olarak, daha sürdürülebilir bir gelecek için adımlar atmalarına destek olur. Bu hesaplama, iklim değişikliğiyle mücadelede katkı sağlayarak, kaynakların daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Karbon ayak izi hesaplamak çeşitli açılardan önemlidir:

 • İklim Değişikliği ile Mücadelede Bilinçlendirme: Karbon ayak izi hesaplamak, kişilerin veya organizasyonların sera gazı emisyonlarının boyutunu anlamalarını sağlar. Bu, iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırarak, bireylerin ve kuruluşların çevresel etkilerini anlamalarına ve azaltmaya yönelik adımlar atmalarına yardımcı olur.
 • Sorumluluk Sahibi Olma ve Dönüşüm: Hesaplama, kişisel veya kurumsal karbon ayak izinin büyüklüğünü belirleyerek, emisyonların kaynaklarını ve nedenlerini tanımlama imkânı sağlar. Bu bilgi, bireylerin ve şirketlerin sorumluluk almasını ve değişim için adımlar atmalarını teşvik eder.
 • Sürdürülebilirlik Stratejileri Geliştirme: Karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik stratejileri ve çevresel performans hedefleri belirlemeye yardımcı olur. Bu bilgi, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynakların etkin kullanımı gibi çeşitli alanlarda iyileştirmeler yapılmasına olanak tanır.
 • Yasal ve Ticari Gereklilikler: Bazı ülkeler ve bölgeler, sera gazı emisyonlarını izlemek, raporlamak ve azaltmak için yasal gereklilikler getirmiştir. Bu durum, kuruluşların karbon ayak izlerini ölçmelerini ve azaltmaya yönelik adımlar atmalarını gerektirir. Aynı zamanda, bazı tedarik zincirleri ve iş ortakları da karbon ayak izini göz önünde bulundurarak iş yapmayı tercih eder.
 • Tüketici ve Müşteri İhtiyaçları: Karbon ayak izi bilgisi, ürünlerin veya hizmetlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesine yardımcı olur ve daha sürdürülebilir seçimler yapmalarını sağlar.

Bu program kapsamında ISO 14064 Sera Gazı Doğrulayıcısı veya Baş Doğrulayıcısı olmak için gereken bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu programda aynı zamanda AB yeşil mutabakatı ve sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamında gömülü karbon hesaplama yetkinliği kazandırılacaktır.  Bu program, katılımcıların sürdürülebilirlik, çevresel bilinçlenme, karbon emisyonlarının izlenmesi ve iklim değişikliği mücadelesi gibi kritik alanlarda uzmanlık kazanarak, hem bireysel kariyerlerini geliştirmelerine hem de toplumsal ve çevresel sorumluluklarına daha iyi bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olacaktır.

Eğitim programı kazanımları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Karbon Ayak İzi Hesaplama Becerisi: Katılımcılar, karbon ayak izi hesaplama metodolojilerini anlayacak ve uygulama becerisi kazanacaktır. Bu, sera gazı emisyonlarını hesaplama ve izleme sürecini anlamalarına yardımcı olacaktır.
 • ISO 14064 Standartlarına Hâkimiyet: Programda, ISO 14064 standartlarına dayalı olarak karbon ayak izi hesaplama süreçleri ve gereksinimlerini anlatılacaktır. Bu sayede katılımcılar bu standartlara uygunluk sağlayabilecektir.
 • AB Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgisi: Eğitim programında, AB Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki gömülü karbon hesaplama ve uygulama becerilerini aktarılacaktır. Bu da katılımcıların bu gereklilikleri yerine getirebilmelerine yardımcı olacaktır.
 • Sürdürülebilirlik Stratejileri Geliştirme Yetkinliği: Program, karbon ayak izi hesaplama süreçlerinin yanı sıra, sürdürülebilirlik stratejileri ve çevresel performans hedefleri belirleme konusunda da katılımcılara rehberlik edecektir.
 • Raporlama ve İletişim Yetkinliği: Eğitim, katılımcılara elde ettikleri verileri etkili bir şekilde raporlamayı, bu bilgileri paylaşmayı ve sürdürülebilirlik hedeflerini ve çabalarını paydaşlara etkili bir şekilde aktarmayı öğretecektir.
 • İklim Değişikliği Farkındalığı ve Sorumluluk Bilinci: Katılımcılar, sera gazı emisyonlarının etkileri ve iklim değişikliği üzerindeki rolü konusunda daha derin bir anlayış geliştirecek ve bu konuda bireysel ve kurumsal sorumluluklarını daha iyi kavrayacaklardır.

Bu kazanımlar, katılımcıların çevresel etkileri anlamalarına ve azaltmaya yönelik adımlar atmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda şirketler, kurumlar veya organizasyonlar için daha sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesine olanak tanıyacaktır.

Modül 1: Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği

Süre: 2 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Bu modülde iklim değişikliğiyle ilgili temel bilgilerin verilmesi, katılımcıların sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında farkındalık geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Modül aynı zamanda katılımcıların çeşitli sektörlerde eylem planları geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

 

Modül Konuları

 • İklim Değişikliği: İklim değişikliğinin bilimsel temelleri, nedenleri ve etkileri, İklim değişikliğinin çevre, ekonomi ve sosyal yaşama olan etkileri
 • Sürdürülebilirlik Kavramı ve Önemi: Sürdürülebilirlik nedir ve neden önemlidir? Sürdürülebilirlik ilkeleri ve uygulama alanları
 • Sera Gazı Emisyonları ve Etkileri: Sera gazlarının kaynakları ve etkileri, Farklı sera gazlarının etkileri ve ölçümü
 • İklim Değişikliği ve Sektörler Arası Etkileşim: Tarım, enerji, ulaşım gibi sektörlerin iklim değişikliği üzerindeki etkileri, Sektörel çözümler ve iyileştirme stratejileri
 • Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Etkileri: Sürdürülebilirlikle ilgili karar alma süreçleri, Toplumun sürdürülebilirlik konusundaki rolü ve katılımı
 • İklim Değişikliğiyle Mücadele Stratejileri: Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği, Karbon ayak izinin azaltılması ve sera gazı emisyonlarının kontrolü
 • Küresel İklim Anlaşmaları ve Politikalar: Paris Anlaşması ve diğer küresel iklim politikaları, Ulusal ve uluslararası düzeydeki iklim değişikliği stratejileri
 • Eylem ve Uygulama: Bireysel, kurumsal veya toplumsal düzeyde sürdürülebilirlik eylemleri ve uygulama adımları, İklim dostu alışkanlıkların yayılması ve teşvik edilmesi

Modül 2: İklim Değişikliğinde Uluslararası Mevzuat

Süre: 2 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Bu modül, katılımcılara uluslararası düzeydeki iklim değişikliği politikaları, anlaşmalar ve yükümlülükler hakkında geniş bir bakış açısı sunarak uluslararası alandaki önemli gelişmeleri anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu modül, iklim değişikliği politikalarının ve hukuki çerçevenin karmaşıklığını anlamalarına ve bu konularda daha bilinçli ve bilgili bir şekilde katkıda bulunmalarına yardımcı olacaktır.

Modül Konuları

 • İklim Değişikliği ve Uluslararası Hukuk: İklim değişikliği ve uluslararası hukukun ilişkisi, İklim değişikliği ile ilgili temel uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerin tarihsel gelişimi
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), UNFCCC'nin temel prensipleri ve hedefleri
 • Paris Anlaşması ve Diğer Taraflar Konferansları: Paris Anlaşması'nın temel hedefleri ve taahhütleri, Ülkelerin NDC'leri (Ulusal Katkı Beyanları) ve bunların uygulanması
 • Kyoto Protokolü ve Diğer İklim Anlaşmaları: Kyoto Protokolü'nün geçmişi, hedefleri ve sonuçları, Diğer iklim değişikliği anlaşmalarının önemi ve etkileri
 • Karar Alma Süreçleri ve Katılım: Uluslararası iklim müzakerelerinin yapısı ve işleyişi, Sivil toplumun, özel sektörün ve diğer paydaşların müzakerelerdeki rolü
 • İklim Finansmanı ve Adaptasyon, Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği ile mücadelede finansman ve adaptasyon ihtiyaçları, Gelişmiş ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bu ihtiyaçlara destek sağlama sorumluluğu ve mekanizmaları
 • Uluslararası İklim Değişikliği Anlaşmalarının Uygulanması ve İzlenmesi, Anlaşmaların izlenmesi, raporlama ve doğrulama süreçleri, Anlaşmaların etkinliği ve başarısının değerlendirilmesi

Modül 3: İklim Değişikliğinde Ulusal Mevzuat

Süre: 2 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Bu modülün amacı, katılımcılara Türkiye'de iklim değişikliğiyle ilgili mevcut ulusal mevzuatı anlatmak, uluslararası anlaşmaların Türk yasalarına nasıl yansıdığını açıklamak ve iklim değişikliğiyle mücadelede hukuki süreçleri anlamalarını sağlamaktır. Modül kapsamında Türkiye’de iklim değişikliğiyle ilgili çıkarılmış ve taslak halinde olan yasal düzenlemeler ele alınacaktır.

 

Modül Konuları

 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik
 • Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik
 • İklim Kanunu Taslağı
 • Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı
 • Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı

Modül 4: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Bu modülün amacı, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nı (European Green Deal) ve iklim değişikliği ile mücadele stratejilerini anlatarak, katılımcıların bu stratejilerin içeriğini, hedeflerini ve uygulama süreçlerini anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca, Yeşil Mutabakat'ın iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü, AB'nin sürdürülebilirlik politikaları, sera gazı emisyon azaltım hedefleri ve iklim adaleti gibi konularda bilgi edinmeleri ve bu konularda farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir.

Bu modülün amacı, katılımcılara Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) ne olduğunu, nasıl işlediğini ve sera gazı emisyonlarına karşı etkili bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini anlatarak, SKDM'nin hedeflerini anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca, SKDM'nin nasıl uygulandığı, olası avantajları, dezavantajları ve etkileri üzerinde durularak, katılımcıların bu mekanizmayı daha derinlemesine anlamaları ve bu alanda daha bilinçli bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

Bu modülün bir diğer amacı, katılımcılara emisyon ticaretinin temel prensiplerini, işleyişini ve etkilerini anlatarak, sera gazı emisyonlarını azaltmada ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada emisyon ticaretinin rolünü anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca, farklı emisyon ticaret sistemlerinin nasıl çalıştığı, bu sistemlerin avantajları, dezavantajları ve uygulama örnekleri üzerinde durularak, katılımcıların emisyon ticaretinin karmaşıklığını kavramaları ve bu alanda daha bilinçli bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Modül Konuları

 • Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği Bağlamında AB Politikaları: AB'nin iklim değişikliği ile mücadeledeki stratejileri, Yeşil Mutabakat'ın iklim politikalarındaki rolü, sera gazı azaltım hedefleri ve bu hedeflere ulaşma stratejileri
 • Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik: AB Yeşil Mutabakat stratejisinin, sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü, çevre koruma, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği gibi alanlardaki etkileri ve amaçları
 • İklim Adaleti ve Sosyal Boyutlar: AB Yeşil Mutabakatı'nın sosyal adalet, işgücü dönüşümü, işçi hakları ve toplumsal etkileri
 • Yeşil Finansman ve Yenilikçilik: Yeşil Mutabakat'ın finansman mekanizmaları, yeşil ekonomiye geçişte finansal destekler, yenilikçilik ve teknolojiye dayalı çözümler
 • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Nedir?: SKDM'nin tanımı, temel prensipleri, amacı ve işleyişi, bu mekanizmanın sera gazı emisyonlarının azaltılmasındaki rolü
 • SKDM'nin Uygulanma Alanları ve Kapsamı: SKDM sektörleri, ürünleri ve coğrafi bölgeleri, kapsamı ve etki alanları
 • SKDM'nin Avantajları ve Dezavantajları: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın sektörlere, ülkelere ve küresel iklim politikalarına olan etkileri, avantajları ve dezavantajları
 • Gelecekte SKDM ve Değişen Trendler: SKDM'nin gelecekteki rolü, olası değişen politikalar ve yeni gelişmeler
 • Emisyon Ticareti Nedir?: Emisyon ticareti kavramı, temel prensipleri, amaçları ve emisyon ticaretinin genel işleyişi
 • Emisyon Ticareti Modelleri ve Sistemleri: Farklı ülkelerde ve bölgelerde uygulanan emisyon ticaret sistemleri (Karbon piyasaları, kota sistemleri ve cap-and-trade (sınırlandır ve ticaret yap) modelleri)
 • Emisyon Ticareti Uygulama Örnekleri: AB Emisyon Ticaret Sistemi
 • Gelecekte Emisyon Ticareti ve Gelişmeler

Modül 5: Gömülü Karbon Hesabı

Süre: 2 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

 

Bu modülün amacı, katılımcılara Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında gömülü karbonun ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve ticaretteki rolünü anlatarak, gömülü karbon hesaplama yöntemlerini anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca, gömülü karbonun ticaretteki etkileri, endüstriyel süreçlerdeki rolü ve sera gazı emisyonları üzerindeki etkisi üzerinde durularak, katılımcıların bu konuda daha derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve bu alandaki bilinçlerinin artırılması hedeflenmektedir.

 

Modül Konuları:

 

 • Gömülü Karbon Nedir ve Neden Önemlidir?: Gömülü karbon kavramı, tanımı, gömülü karbonun ticaretteki rolü ve önemi
 • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve Gömülü Karbon Hesaplama Adımları
 • Gömülü Karbon Hesaplama Örnekleri: Endüstriyel süreçlerde, ürünlerde ve hizmetlerde gömülü karbonun nasıl hesaplandığı, karbon izleme ve muhasebe yöntemleri üzerinde durularak, hesaplama süreçleri

Modül 6: Gömülü Karbon Hesaplama Uygulamaları

Süre: 2 Saat

Eğitimci: Seda Balcı

Bu modülde, katılımcılara Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki malların üretimi sırasında açığa çıkan doğrudan emisyonlar ve üretim süreçleri sırasında tüketilen elektriğin üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonların hesaplama uygulamaları yer alacaktır.

Modül Konuları

 • Basit mallar için gerçek belirli gömülü emisyonların hesaplama uygulamaları
 • Karmaşık mallar için gerçek gömülü emisyonların hesaplama uygulamaları

Modül 7: Kurumsal Karbon Ayak izi Hesabı (GHG Protokolü)

Süre: 2 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Bu modülün amacı, katılımcılara Greenhouse Gas Protokolü (GHG) çerçevesinde kurumsal ayak izinin nasıl hesaplanacağını öğretmek; böylece kuruluşların sera gazı emisyonlarıyla ilgili etkilerini belirleme, izleme ve azaltma konusunda standart bir yöntem sunmaktır.

 

Modül Konuları

 

 • Kurumsal Ayak İzi Nedir ve Neden Önemlidir?: Kurumsal ayak izi kavramı, tanımı, neden önemli olduğu ve organizasyonlar için değeri
 • GHG Protokolü Kapsamı ve Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama: GHG protokolünün kurumsal ayak izi hesaplaması için sunduğu çerçeve, hesaplama metodolojisi, sera gazı kaynakları ve emisyon kaynakları, hesaplama sürecinin adımları
 • Kurumsal Ayak İzi Hesaplama Süreci ve Metodolojisi: Kurumsal ayak izi hesaplama sürecinde kullanılan metodolojiler, veri toplama, sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ve hesaplama teknikleri

Modül 8: ISO 14064 Standardı

Süre: 4 Saat

Eğitimci: Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Bu modüllerin amacı, katılımcılara ISO 14064 Standartlarının ne olduğunu, sera gazı salımlarının ve uzaklaştırmalarının hesaplanması ve raporlanması için bu standartların nasıl kullanıldığını anlatarak, sera gazı yönetimi konusunda standart bir yaklaşımın ne şekilde olabileceğini öğretmektir. Ayrıca, ISO 14064 standartlarının organizasyonlar için önemi, avantajları ve uygulanmasıyla ilgili gereklilikler üzerinde durularak, katılımcıların bu standartları etkili bir şekilde uygulama ve takip etme yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Modül Konuları

 • ISO 14064 Standardı ve Temel İlkeleri: ISO 14064 standardının tanımı, temel prensipleri, amaçları ve sera gazı salımlarının hesaplanması ve raporlanmasına yönelik genel ilkeler
 • Sera Gazı Envanteri Yönetimi: Sera gazı envanteri yönetiminin önemi, envanter oluşturma süreci, sera gazı kaynakları ve emisyon kaynakları üzerinde detaylı olarak durularak, envanter yönetiminin adımları anlatılabilir.
 • Sera Gazı Ölçüm ve Raporlama Metodolojisi: Sera gazı ölçüm ve raporlama metodolojisi, sera gazı emisyonlarının belirlenmesi, sera gazı hesaplama teknikleri ve envanter oluşturma sürecindeki önemli adımlar

Modül 9: Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Hesaplaması Uygulamaları

Süre: 8 Saat

Eğitimci: Seda BALCI

 

Bu modüllerin amacı, katılımcılara ISO 14064-1 Standartlarına uygun tüm sera gazı kategorilerinin nasıl hesaplanması gerektiğini öğretmektir. Modüllerde belirsizliği en aza indiren ve doğru, tutarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar veren hesaplama yöntemleri uygulanacaktır. Örnek kuruluşa ait kategori bazlı sera gazı hesaplama uygulamaları belirsizlik hesabı ile birlikte gösterilecektir. Modüller ödevler ile zenginleştirilecektir.

Modül Konuları

 • Doğrudan ve enerji dolaylı sera gazı hesaplama uygulamaları - Ödev
 • Dolaylı sera gazı hesaplama uygulamaları - Ödev
 • Örnek kuruluşa ait kategori bazlı sera gazı hesaplama uygulamaları
 • Belirsizlik hesaplama uygulamaları

Modül 10: ISO 14064-3’e Göre Doğrulama, Stratejik Teftiş, Risk Analizi ve Uygulamaları

Süre: 10 Saat

Eğitimci: Makbule ÇETİN

 

Bu Modülün Amacı IS0 14064-3 Standardına göre sera gazı projelerini doğrulamak için gerekli olan beceri ve bilgileri sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitim, belirli bir projenin sera gazı emisyon azaltma veya sertifikasyon hedeflerini doğrulama yeteneğine sahip profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar.

ISO 14064-3 doğrulayıcı eğitimi, katılımcılara sera gazı projelerini doğrulamak için gerekli olan teknik bilgileri ve becerileri sağlar. Bu eğitim, doğrulayıcıların bağımsızlık, tarafsızlık, doğrulama süreçleri ve raporlama konularında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Doğrulayıcı eğitimini başarıyla tamamlayan profesyoneller, ISO 14064-3 standardına uygun olarak sera gazı projelerini doğrulama sürecini yürütebilirler. Bu, sera gazı emisyonlarını azaltma veya sertifikasyon projelerinde güvenilir bir doğrulama süreci sağlamak için önemlidir.

 

Modül Konuları

 • ISO 14064-3 Standardı ve Temel İlkeleri: ISO 14064-3 standardının tanımı, temel prensipleri, amaçları ve sera gazı salımlarının hesaplanması ve raporlanmasına yönelik genel ilkeler
 • Veri ve Uygunluk Doğrulama Yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulamaları
 • Strateji oluşturma ve risk analizi yöntemleri ve uygulama örnekleri
 • Önemlilik derecesi ve bulguların değerlendirilmesi hakkında bilgiler
 
Önemli Bilgilendirme:
 • Toplam eğitim süresinin %70 ve üzeri katılımlara sertifika düzenlenir. %69 ve altı katılımlara ise herhangi bir belge düzenlenmeyecektir. 
 • Eğitim süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
 • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.
 • Eğitime başvuru ve eğitim ücreti ödemesi internet üzerinden banka kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların banka kredi kartı ödemelerinde taksitlendirme yapılamamaktadır. Kurumsal alımlarda kurumsal ödemeler banka havalesi ile yapılabilir. 
 • Kurumsal fatura ödemelerinde 0850 843 8543 çözüm merkezimiz ile iritibata geçebilirsiniz.
 

Yorumlar

Paylaş:
ISO 14064 Sera Gazı Doğrulayıcı/ Baş Doğrulayıcı Eğitimi
₺24750,00
Başvuru Yap

Grup Adı: EYLÜL 2024

Aktif Kontenjan : 29

01 Eylül 2024 23:00

Son Başvuru Tarihi

02 Eylül 2024

Egitim Başlangıç Tarihi

06 Eylül 2024

Egitim Bitiş Tarihi

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM