Excel VBA & Makro Eğitimi

4,5 (94 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 03/2024
 Türkçe

MS-SQL Server ve PostgreSQL Veritabanı Programlama eğitimimize göz atabilirsiniz.

Excel VBA & Makro Eğitimi

''Eğitimlerimiz Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Tarafından Gerçekleştirilmektedir. Eğitimler Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerimiz ile Kurumsal İşbirliklerine Açıktır.''

Eğitimin Amacı:
Bu eğitimle VBA yazılım dilini öğrenerek MS Office Excel programını daha etkin kullanabileceksiniz. Excel dosyalarının daha düzenli oluşturulması ve tekrarlanan işlemlerinizi otomatikleştirerek zaman kazanacaksınız.
Kimler Katılmalı:
 • MS Office Excel programını ileri derecede kullanabilen bireysel katılımcıların ve kurum çalışanlarının katılımına, bilgi yönetimi ve raporlama birimleri başta olmak üzere, departmanının rapor yükünü çeken tüm bilgi çalışanları için uygundur.
Katılımcılar, bu eğitim sonrasında;
 • MS Excel’de sürekli tekrar edilen (rutin) işlemleri otomatik hale getirebilmek için Visual Basic For Applications (VBA) dilini öğreneceklerdir.
 • MS Excel’de VBA kodlarını kullanarak kendi uygulamalarını geliştirmeleri hedeflenmektedir.
 • Excel Makro Eğitimi’ne katılanlar kayıt makroları oluşturabilecek,
 • Makroları nesnelere atayabilecek,
 • VBA penceresini kullanarak temel kavramlar öğrenecek,
 • Operatörler, döngüler, prosedür ve fonksiyon yapılarını detaylı olarak öğreneceklerdir.
 • Kodlar içerisinde hata denetimi yaparak, kullanıcı formları oluşturabileceklerdir.
Eğitim Ücreti: %10 KDV dahil 7.500 TL
Eğitim Tarihleri: Ön kayıt alınır, talep durumuna göre tarihlendirilir ve bilgi verilir.
Eğitim Süresi: 24 saat
Eğitim Yöntemi:  Uzaktan canlı eşzamanlı (senkron) eğitim
Katılımcı sayısı: Minimum 10 kişi
Eğitim İçeriği:
Modül 1: Genel Bakış ve Makro Kaydı
 • Makrolar Hakkında Genel Bilgi  
 • Makro Çeşitleri  
 • Makro Kaydetmek  
 • Makro Çalıştırmak  
 • Makroyu Düzenlemek  
 • Makro Kayıtlı Çalışma Kitabını Açarken Karşılaşılan Uyarı
 • Makro Virüslerini Anlama 
 • Excel’de Virüsleri Algılama Hakkında
 • Virüslü Makro Koruması İçin Koruma Düzeyini Değiştirme
 • Makro Seçeneklerini Değiştirmek
 • Hazır Makronun Düğmeye ya da Menüye Atanması
 • Kaydedilmiş Makroyu Silmek
 • Makrolarda Adres  
Modül 2: Visual Basic For Applications (VBA) Penceresini Tanımak
 • Visual Basic’de Program (Makro) Yazmak
 • Project Penceresi
 • Properties Penceresi 
 • Kodları Şifrelemek                                                                                              
Modül 3: Değişkenler, Döngüler, Koşul Yapıları
 • Değişkenler ve Veri Tipleri
 • Değişken Çeşitleri ve Tanımlanmaları
 • Constants (Sabitler)
 • Döngüler
 • Döngü Çeşitleri
 • For Each...... Next
 • Do While......Loop
 • Do .......Loop While
 • Do Until...... Loop
 • Do.....Loop Until
 • Goto Döngüsü
 • Koşul (Şart) Yapıları
 • If.....Then....Else
 • Select Case 
Modül 4: Kod Yazmaya Giriş                                                                                         
 • Hücre Seçmek                                                                                                 
 • Satır Seçmek                                                                                                    
 • Sütün Seçmek                                                                                                  
 • Bütün Hücreleri Seçmek                                                                                 
 • Seçili Hücrelere Ait Satırın Tamamını Seçmek                                                
 • Seçili Hücrelere Ait Sütunun Tamamını Seçmek                                              
 • Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek                                          
 • Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek                                                       
 • Seçimin Satır / Sütun Sayısını Bulmak                                                            
 • Seçili Alan Sayısını Bulmak                                                                             
 • Hücreye Formül Yazdırmak                                                                              
 • Hücreye Değer Atamak                                                                                   
 • Seçili Hücreye Değer Atamak                                                                          
 • Otomatik Düzenleme                                                                                       
 • Seçili Olan Bütün Hücrelere Aynı Değeri Atamak                                           
 • Hücre ve Yazıtipinin (font) Özelliklerini Değiştirmek                                         
 • Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak                                                         
 • Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak                    
 • Hücreye Rasgele Sayı Atamak                                                                         
 • Excel İçinden Başka Uygulamalar Çalıştırmak                                                    
Modül 5: Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası Kodları                                               
 • Aktif Çalışma Kitabını Kaydetmek                                                                   
 • Açık Olan Bütün Çalışma Kitaplarını Kaydetmek                                             
 • Aktif Olan Çalışma Kitabını Kapatmak                                                             
 • Yeni Çalışma Kitabı Eklemek                                                                           
 • Var Olan Bir Çalışma Kitabını Açmak                                                             
 • Çalışma Kitabına Yeni Sayfa Eklemek                                                              
 • Sayfa Seçmek                                                                                                  
 • Sayfa Taşımak                                                                                                 
 • Sayfa Sayısını Öğrenmek                                                                                 
 • Aktif Sayfanın Adını Öğrenmek                                                                       
 • Sayfaları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralamak                                                  
 • Seçimdeki Dolu Hücre Sayısı                                                                          
 • Ekrandaki Görünen Hücre Sayısı                                                                      
 • Excel Penceresinin Konumu                                                                           
Modül 6: MsgBox ve InputBox                                                                                       
 • Mesaj Kutusu - MsgBox                                                                                   
 • MsgBox Fonksiyonu                                                                                       
 • Veri Giriş Kutusu - Inputbox                                                                            
 • InputBox’a Girilen Hücre Aralığını Seçme                                                        
 • InputBox Fonksiyonunda Application Nesnesi                                                
Modül 7: Offset, Character, WorksheetFunction, Set                                               
 • Offset Fonksiyonu                                                                                           
 • Hücre İçindeki Karakterlere Müdahale                                                              
 • WorksheetFunction  Nesnesi İle İlgili Bazı Özellikler                                        
 • Sum (Toplama) Özelliği                                                                                  
 • SumIf (ToplaEğer) Özelliği                                                                              
 • Count (Saymak) Özelliği                                                                                 
 • CountA (Saymak) Özelliği                                                                                 
 • CountBlank (Boşluk Say) Özelliği                                                                   
 • CuntIf (SayEğer) Özelliği                                                                                  
 • Min (EnKüçük) Özelliği                                                                                   
 • Max (EnBüyük) Özelliği                                                                                  
 • Rank (KaçıncıSıra) Özelliği                                                                                
 • Set Atama Deyimi                                                                                            
Modül 8: Copy-Paste İşlemleri                                                                  
 • Kopyalamak ve Yapıştırmak                                                                           
 • Devrik Yapıştır (İşlemleri Tersine Çevir)                                                           
 • Sayfa Kopyalamak                                                                                          
 • Sayfa Taşımak                                                                                                
Modül 9: Operatörler                                                                                                      
 • Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic)                                                           
 • Karşılaştırma Operatörleri (Comparison)                                                       
 • Mantıksal Operatörler (Logical)                                                                   
 • Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic)                                                           
 • Karşılaştırma Operatörleri (Comparison)                                                     
 • LIKE Operatörü                                                                                              
 • IS Operatörü                                                                                                    
 • Mantıksal Operatörler (Logical)                                                                   
 • Not Operatörü                                                                                                 
 • AND Operatörü                                                                                               
 • OR Operatörü                                                                                          
Modül 10: Functions (Fonksiyonlar)                                                                               
 • Fonksiyon yaratmak
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar                                                                       
 • Bazı fonksiyonlar
 • Date                                                                                                                 
 • Day                                                                                                                   
 • IsDate                                                                                                               
 • IsEmpty                                                                                                            
 • IsNumeric                                                                                                           
 • LCase                                                                                                               
 • Left                                                                                                                    
 • Len                                                                                                 
 • LTrim                                                                                                                
 • Mid                                                                                                                    
 • Month                                                                                                                 
 • Now                                                                                                                   
 • Rnd                                                                                                                     
 • Round                                                                                                                
 • RTrim                                                                                                                 
 • Ucase                                                                                                                 
 • Val                                                                                                                      
 Modül 11:  UserForm (Kullanıcı Formları) ve Özellikleri                                            
 • Formlar                                                                                                              
 • Option Explicit                                                                                                     
Modül 12:  Toolbox ve Control Objects (Araç Kutusu ve Kontrol Nesneleri)           
 • Toolbox (Araç Kutusu)                                                                                        
 • Label (Etiket)                                                                                                  
 • TextBox (Metin Kutusu)                                                                                 
 • ComboBox (Açılır Kutu)                                                                                       
 • ListBox (Liste Kutusu)                                                                                         
 • OptionButton (Seçenek Düğmesi)         
 • Checkbox    (Onay Düğmesi)                                                        
 • Group (Grup)                                                                                                      
 • Frame (Grup Kutusu)                                                                                         
 • ScrollBars (Kaydırma Çubuğu)                                                                            
 • ScrollBar (Kaydırma Çubuğu)                                                                              
 • ToggleButton (Tahta Düğme)                                                                             
 • RefEdit                                                                                                              
 • Image                                                                                                                  
 • Picture (Resim)                                                                                                    
 • UserForm (Kullanıcı Formu)                                                                               
Modül 13:  Events (Olaylar)                                                                                               
 • Activate                                                                                                               
 • Change                                                                                                                
 • Click                                                                                                                    
 • DblClick                                                                                                              
 • Enter                                                                                                                   
 • Exit                                                                                                                      
 • Initialize                                                                                                               
 • KeyDown, KeyUp, KeyPress                                                                                 
 • MouseDown, MouseUp                                                                                       
 • MouseMove                                                                                                        
Modül 14: Süzme ve Sıralama İşlemleri
 • Otomatik Süzmek (Filtrelemek)                                                                            
 • Alttoplam ve Sıralama                                                                                        
 • Baskı Önizleme ve Yazdırma                                                                              
 • Hücre Notu (Açıklama)                                                                                       
 • Hata Uyarısı                                                                                   
Modül 15: Hata Denetimi
 • Hata Ayıklama Penceresi                                                                                
 • Hata Kontrol Deyimleri                                                                                       
 • Hata Kodları ve Açıklamaları  

Eğitim Süreci:

 • Eğitim internet üzerinden eşzamanlı olarak canlı yayınlanacaktır.
 • Eğitime katılabilmeniz için bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve uygun internet paketinizin olması gerekmektedir.
 • Eğitim sisteminin kullanılabilmesi için,kamera ve mikrofon donanımları tanıtılmış, internete bağlanabilen bir cihaza(akıllı telefon, tablet ve tercihen bilgisayar)ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Katılımcılar belirtilecek ders saatlerinde eğitimi veren öğretim elemanımız ile birlikte sisteme kamera ve mikrofonları açık olacak şekilde giriş yapacaklardır.
 • Eğitim başlamadan önce katılımcıların maillerine kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir.
 • Eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcılara sistem 7 gün daha açık tutulacaktır. Yedinci günün sonu saat 23:00 itibariyle sistem tamamen kapatılacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca yardımcı olabilmemiz için sadece yönetici mesaj gönderir şeklinde whatsapp grubu oluşturulacak ve ders süresi boyunca her türlü destek bilgileri yönetici tarafından paylaşılacaktır. Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.

 

Önemli Bilgilendirme:
 • Toplam eğitim süresinin %80 ve üzeri katılımlara sertifika düzenlenir. %79 ve altı katılımlara ise herhangi bir belge düzenlenmeyecektir. 
 • Eğitim süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
 • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.
 • Eğitime başvuru ve eğitim ücreti internet ödemesi internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların banka kredi kartı ödemelerinde taksitlendirme yapılamamaktadır.

 

 

Yorumlar

Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM