Doğa ve Orman Pedagojisi Eğitmen Eğitimi

4,9 (384 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 04/2024
 Türkçe

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Sunum Teknikleri eğitimimize göz atabilirsiniz.

Doğa ve Orman Pedagojisi Eğitmen Eğitimi

EĞİTİM YÖNTEMİ : UZAKTAN CANLI EŞZAMANLI(SENKRON) EĞİTİM ve YÜZ YÜZE EĞİTİM

ONLİNE TEORİK EĞİTİM TARİHLERİ   

➡️22 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim
➡️23 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim
➡️24 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim
➡️25 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim

➡️26 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim

 

UYGULAMALI EĞİTİM TARİHLERİ


Yüz Yüze Uygulamalı Eğitim

Eğitim Tarihi: 1-2 Haziran 2024

Eğitim Saatleri: 9:30-16:30

Eğitim Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi Göleti/Görükle Kampüsü

 

EĞİTİM  SAATİ: 30 SAAT

EĞİTİM ÜCRETİ: KDV Dahil 7500 TL

Eğitime başvuranların hastalık haricinde(sağlık raporu) iptal etmeleri halinde ücretleri iade edilmeyecektir.

 

HEDEF KİTLE   :

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi veya mezunu olup eğitim sonrası çocuklarla uygulama yapabilecek kişiler eğitime başvuru yapabilir.

EĞİTİMİN HEDEFİ :

Bu eğitimde katılımcılar doğal ve ormanlık alanlarda çocuklarla faaliyet gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi ve becerilerini kazanacaklardır.

Eğitimin Gerçekleştirileceği Yer

Eğitimin teorik bölümü uzaktan eşzamanlı  uygulamalı kısmı Bursa ili Nilüfer ilçesi Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içinde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Gölet’inde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar eğitim yeri ve zamanı konusunda ayrıca bilgilendirilecektir. Konaklama ve ulaşım giderleri katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır.  

Katılımcıların yanında getirmeleri gerekenler ve eğitim öncesi yapması gereken işlemler

 • Sırt çantası
 • Mat (yere oturmak için oturma matı)
 • Çizme veya su geçirmez bot
 • Yağmurluk
 • Atıştırmalık yiyecek( kuru meyve, enerji verici kuruyemişler tercih edilebilir. Paketli gıda tercih edilmemeli)
 • Su matarası veya benzeri(pet şişede su getirilmemeli)

Dikkat edilmesi gereken noktalar

 • Katılımcıların eğitim sonrası 6 ay içerisinde 6 haftalık(haftada 1 gün) uygulama yapması ve bununla ilgili portfolyo oluşturması beklenmektedir. Eğitim sonunda her bir katılımcı için Google Drive klasörü oluşturulacak ve gerekli belgeler(ön bilgi formu, risk analizi formları, haftalık uygulama formları) Google Drive klasörüne yüklenecektir. Portfolyo süreci için her bir katılımcının Gmail hesabına sahip olması gerekmektedir.
 • Doğa ve Orman Pedagojisi Eğitmeni sertifikasına sahip olabilmek için portfolyo sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Katılımcıların sertifika tesliminden önce ilk yardım eğitimi almış olması gerekmektedir. Eğitime katılım için ilk yardım eğitimi almış olmanız şart değildir.

 

DOĞA VE ORMAN PEDAGOJİSİ EĞİTMEN EĞİTİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

EĞİTİM TARİHİ: 22 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim

Orman okulu felsefesi.

Orman okulu nedir?

Bir Orman Okulu Müfredatının Sekiz İlkesi Nelerdir?

Orman Okullarının Faydaları ve Dezavantajları Nelerdir?

Müfredat nasıldır?

Korkudan Özgürlüğe: Bir Orman Okulunda Risk ve Öğrenme

Risk durumları ve orman okulları arasındaki ilişki

Risk yönetimi

Riskli oyun türleri

Riskli Oyunun Faydaları

Orman okulunda risk değerlendirmesi nasıl yapılır? Hangi durumlar değerlendirilir?

Orman Okullarında Ateş Yakma ve Yönetimi

Ateş için ayrılan alanın özellikleri

Ateş için güvenlik önlemleri

Çocuklarla ateş yakma süreci

Ateş yakmada kullanılacak odun türleri

Orman okulu liderinin rolü

Orman okulu lideri hangi özellikleri taşımalıdır

Orman okulu liderinin süreç yönetimi

 EĞİTİM TARİHİ: 23 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim

Her Yaşta Permakültür

Permakültürün tanımı

Neden ve nerede permakültür

Permakültür uygulama yöntem ve örnekleri

EĞİTİM TARİHİ: 24 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim

Türkiye florası hakkında temel bilgilendirme

Bitki arkadaşlıkları ve bitki dili

Sık görülen ve çay olarak kullanılan 10 bitkiyi tanıma

Tıbbi bitkilerin dahil olduğu belli başlı familyaları tanıma

Boya bitkilerini tanıma ve temel boyama bilgisi

Bitkilerden uçucu, sabit ve maserat yağ hazırlama

Temel merhem yapımı ve bitki çayları hazırlama bilgisi

EĞİTİM TARİHİ: 25 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim

Orman okulu liderinin nitelikleri

Liderin ön hazırlıkları

Liderin giyimi

Liderin çantasında bulunması gerekenler

Liderin pedagojik donanımı

Liderin kullanacağı şarkılar, şiirler, dualar

Bitki -ağaç- mantar- hayvan-ayak izleri vb. Materyaller

Orman okulu süreci yönetimi ve uygulanması

Doğada bulunan materallerin gelişim alanına göre kullanımı

Günlük akışı planlama

Günlük ve yıllık ritüeller

Okul aile iş birliği çalışmaları

Sabah çemberini oluşturma(amacı) (konuşma çubuklarının ve konuşma taşlarının önemi)

Orman okullarında gelişim alanlarının desteklenmesi

Dil gelişimi: kukla ve tiyatrolar, hikayelerin incelenmesi, hikâye taşları

Matematik

Sanat (resim-müzik aletleri)

Bitki tanıma, toplama ve kullanımı

Gezi ve incelemeler (diğer kurumlarla iş birliği)

İlkokula hazırlık çalışmaları

EĞİTİM TARİHİ: 26 Mayıs 2024 19.00-22.00 Online Teorik eğitim

Orman okulu alan seçimi ve yönetimi

Alan seçimi kriterleri

Var olan alanları orman okuluna dönüştürme

Çocuğun günlük durumuna göre doğada var olan renkli alanların kullanımı

Öğrenme alanının düzenlenmesi (atölyelerin düzenlenmesi)

Bir okulun orman okuluna dönüştürülme süreci

Kabul kriterleri

Alışma süresi

Veli görüşmeleri

Gözlem formları

Planlama ve davranış oluşturma şartları

Sosyal çevrenin oluşumu

UYGULAMALI EĞİTİM SÜRECİ  1-2 Haziran 2024 / 9.30-16:30

Orman okulu planlama süreci

Günlük akış planlama ve uygulama

Sabah çemberi

Serbest oyun

Keşif yürüyüşü

Erzak zamanı

Değerlendirme süreci

Risk-fayda analizi

Riskleri öğrenme sürecine dönüştürme

Risk durumlarını yönetme

Ormanlık alan türlerinin belirlenmesi ve gözlemlenmesi

Orman oyunları planlama ve uygulama

Orman okulunda hangi tür oyunlara yer verilir

Oyun seçilirken nelere dikkat edilmelidir

Orman oyunu planlama ve uygulama

Orman okulu için kullanılacak malzeme seçimi

Lider çantası oluşturma

İlkyardım çantası ve içeriği

Çocuk/katılımcı çantası

Lider/çocuk giyimi

Orman okullarında alet kullanımı

Alet prosedürleri

Depolama ve bakım

Koruyucu ekipman

Güvenli alet kullanımını öğretmek için öğrenci merkezli süreçler

Ateş yakma, güvenliği ve yönetimi

Ateş yakma teknikleri ve ateşi söndürme

Barınak kurma ve doğal barınak oluşturma yöntemleri

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ: ÖMER DİLEK

İLETİŞİM:0553 399 93 83

 

Bu eğitim Europass Sertifika ekine sahiptir. Europass hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir

https://europass.gov.tr/europass-hakk-nda/europass-hakkinda.html

Europass Sertifika Eki

Mesleki eğitim veya yeterlilik sertifikası veren kuruluşlar tarafından sağlanan, farklı ülkelerde edinilen sertifikaların özellikle işveren ve eğitim kurumları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan standart belgedir. Üçüncü kişilerin –özellikle başka bir ülkedeki kişilerin– sertifikanın hamili tarafından edinilen yeterliklerin ne anlama geldiğini anlamasını kolaylaştırmak için esas sertifikaya eklenen bir belgedir. 

İçeriği:

Sertifikanın orijinal ve tercüme edilmiş adı, sertifika sahibinin sahip olduğu beceri ve yeterlikler, sertifika sahibinin girilebileceği meslek çeşitleri, sertifikanın yasal dayanağı, sertifikayı almanın resmi yolları, düzenleyen ve akredite eden kurumlar, sertifikanın yeterlilik çerçevesindeki seviyesi, bir sonraki eğitim düzeyine giriş şartları ve geçiş imkanları.

Bu eğitimle ilgili Türkçe ve İngilizce Europass eki aşağıdaki linkte olduğu gibidir.

https://europass.gov.tr/images/sertifika_ekleri/uludag/en/Orman_pedagojisi-en.pdf

https://europass.gov.tr/images/sertifika_ekleri/uludag/tr/Orman_pedagojisi-tr.pdf

Eğitim Süreci:

 • Eğitim internet üzerinden eşzamanlı olarak canlı yayınlanacaktır.
 • Eğitime katılabilmeniz için bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve uygun internet paketinizin olması gerekmektedir.
 • Eğitim sisteminin kullanılabilmesi için,kamera ve mikrofon donanımları tanıtılmış, internete bağlanabilen bir cihaza(akıllı telefon, tablet ve tercihen bilgisayar)ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Katılımcılar belirtilecek ders saatlerinde eğitimi veren öğretim elemanımız ile birlikte sisteme kamera ve mikrofonları açık olacak şekilde giriş yapacaklardır.
 • Eğitim başlamadan önce katılımcıların maillerine kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir.
 • Eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcılara sistem 7 gün daha açık tutulacaktır. Yedinci günün sonu saat 23:00 itibariyle sistem tamamen kapatılacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca yardımcı olabilmemiz için sadece yönetici mesaj gönderir şeklinde whatsapp grubu oluşturulacak ve ders süresi boyunca her türlü destek bilgileri yönetici tarafından paylaşılacaktır. Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.

 

Önemli Bilgilendirme:
 • Toplam eğitim süresinin %80 ve üzeri katılımlara sertifika düzenlenir. %79 ve altı katılımlara ise herhangi bir belge düzenlenmeyecektir. 
 • Eğitim süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
 • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.
 • Eğitime başvuru ve eğitim ücreti internet ödemesi internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların banka kredi kartı ödemelerinde taksitlendirme yapılamamaktadır.
 

Yorumlar

L
833 gün önce
Lale P.
Eğitimin teorik kısmının online uygulama kısmının yüz yüze yapılması avantajlı oldu. Tavsiye ederim güzel bir eğitimdi.
P
821 gün önce
Pervin I.
Güzel ve kapsamlı bir ders oldu. Eğitmenler de oldukça ilgiliydi. Teşekkürler.
Ö
819 gün önce
Ömer B.
Çok keyifli ve verimli bir eğitim süreciydi. Keşke daha uzun sürebilseydi. Teşekkürler..
C
818 gün önce
Cihat R.
Doğaya karşı özel bir ilgim var. Bu eğitim benim için çok keyifliydi. Öğrendiğim ilginç, güzel bilgiler için eğitmenlere teşekkür ederim. Eğitimi herkese tavsiye ederim.
S
489 gün önce
Sevil L.
Çok keyif ve verim aldığım bir eğitim süreci geçirdim. Eğitmenlere teşekkür ediyorum.
E
487 gün önce
Ece B.
Doğayla iç içe olduğumuz bir eğitimdi. Herkese tavsiye ediyorum.
M
485 gün önce
Murat H.
Çok keyif aldığım bir eğitim süreci geçirdim. Farklı bir deneyimdi hocalarımıza teşekkürler.
Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM