BOBİFRS Uygulaması-MSUGT Kapsamındaki Finansal Tabloların BOBİFRS ye göre düzenlenmesi Örnek Firma Uygulaması

4,2 (121 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 04/2024
 Türkçe

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama-KÜMİ eğitimimize göz atabilirsiniz.

BOBİFRS UYGULAMASI- MSUGT KAPSAMINDAKİ FİNANSAL TABLOLARIN BOBİ FRS YE GÖRE DÜZENLENMESİÖRNEK FİRMA UYGULAMASI

Eğitim Takvimi: Yeterli ön başvuru sayısı olduktan sonra eğitim tarihleri netleşecek ve katılımcılara bilgi verilecektir.

1. ve 2. Gün: BOBİ Finansal Raporlama Standartları
(Seçilmiş Standartlar Örnek Uygulamalı Özet Anlatım)
Bölüm 1: Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
 
Bölüm 3: Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar
 
Bölüm 5: Hasılat
 
Bölüm 6: Stoklar
 
Bölüm 12: Maddi Duran Varlıklar
 
Bölüm 13: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 
Bölüm 17: Borçlanma Maliyetleri
 
Bölüm 18: Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 
Bölüm 19: Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler Ve Şarta Bağlı Varlıklar
 
Bölüm 14: Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 
Bölüm 9: Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
 
Bölüm 15: Kiralamalar
 
Bölüm 20: Yabancı Para Çevrim İşlemleri
 
Bölüm 10: İştiraklerdeki Yatırımlar
 
Bölüm 23: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 
Bölüm 2: Nakit Akış Tablosu
 
Bölüm 4: Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
 
Bölüm 26: Dipnotlar
 
Bölüm 22: Konsolide Finansal Tablolar
 
Bölüm 27: Geçiş Hükümleri

 

3. Gün MUSGT' ne Göre Hazırlanan Finansal Tablolardan BOBİFRS' ye Geçiş Uygulaması
Vaka Çalışması: Herhangi bir iştiraki olmayan kurgu bir işletme örneği üzerinden, BOBİ Finansal Raporlama Standartlarına göre, işletmenin tüm finansal raporlarının hazırlanması; BOBİFRS geçiş işlemlerine ait hesaplamalar ve geçiş kayıtları.
 
Not: Eğitim en az 20 başvuru sayısına ulaşınca takvimlendirilecektir.
Sertifika Süreci: Eğitim sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi tarafından Sertifika verilir. Sertifikalarımız 
E-Devlette sorgulanabilmektedir. 

Eğitimde 4/5 devam şartını sağlayamayanlar için herhangi bir belge düzenlenmez. Alınan ücret iade edilmez.

  • Kurumsal fatura ödemelerinde 0850 843 8543 çözüm merkezimiz ile iritibata geçebilirsiniz.
 

Yorumlar

Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM