Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’a Uyum Sürecinde Tarım ve Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik Eğitimi

4,9 (20 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 03/2024
 Türkçe

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (Senkron) eğitimimize göz atabilirsiniz.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’a Uyum Sürecinde Tarım ve Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik Eğitimi

Eğitimin Amacı: Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda belirtilen düzenlemelerin devreye girmesiyle tarım ve gıda sektöründeki yeni stratejiler üzerinde durulacak iklim değişikliğine uyum anlatılacaktır. Ayrıca, hazırlık aşamasında ve uyum sürecinde izlenecek yollar ve bekleyen risklere karşı sektör tarafından yapılması gerekenler tartışılacaktır.

Bu yoğun program, katılımcıların temel iş stratejileri ve süreçleri geliştirmelerine yardımcı olacak ve başarılı bir tarım ve gıda işletmesi kurulmasına veya mevcut işletmeyi genişletmesine olanak tanıyacaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi: Tarım ve Gıda Sektöründe yer alan paydaşlar, lisans ve lisansüstü öğrencileri, sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda bilgi sahibi olmak isteyen ve ilgi duyan tüm taraflar.

Eğitim Yöntemi: Eğitim çevrim içi olarak planlanmaktadır.

Eğitim Kontenjanı: En az 15, en çok 30 kişi  

Eğitim Süresi: 44 saat

Eğitim Ücreti: 15.400 TL (%10 KDV dahil)

 

Ders takvimi:

Modül

Gün

Saat

1

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris İklim Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler (2 saat)

Perşembe

20:00/21:30

2

Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilirlik Kapsamında Tarım ve Gıda Sektörü (4 saat)

Cumartesi

9:30/12:45

3

Bitkisel üretimde sürdürülebilirlik (3 saat)

Pazartesi

20:00/22:30

3

Bitkisel üretimde sürdürülebilirlik (3 saat)

Çarşamba

20:00/22:30

3

Bitkisel üretimde sürdürülebilirlik (3 saat)

Perşembe

20:00/22:30

3

Bitkisel üretimde sürdürülebilirlik (3 saat)

Cumartesi

9:30/12:00

4

Hayvansal üretimde sürdürülebilirlik (3 saat)

Pazartesi

20:00/22:30

4

Hayvansal üretimde sürdürülebilirlik (3 saat)

Çarşamba

20:00/22:30

5

Sürdürülebilir gıda üretim Sistemleri (3 saat)

Perşembe

20:00/22:30

6

Sürdürülebilir toprak yönetimi (4 saat)

Cumartesi

9:30/12:45

7

Sulama zamanının planlanması ve su kaynaklarının korunmasına bağlı sulama yöntemleri (3 saat)

Pazartesi

20:00/22:30

8

Tarımsal üretimde sürdürülebilir mücadele yöntemleri (3 saat)

Çarşamba

20:00/22:30

8

Tarımsal üretimde sürdürülebilir mücadele yöntemleri (3 saat)

Perşembe

20:00/22:30

9

Sürdürülebilir tarım sistemlerinde planlama ve işletmeleri bekleyen finansman sorunları (2 saat)

Cumartesi

9:30/11:00

10

Sürdürülebilir Peyzaj Alanları İçin Ekolojik Temelli Planlama (2 saat)

Cumartesi

11:30/13:00

 

Eğitimin Kazanımları:

- Yenilikçi tarımda etkin ve küresel rekabet gücünü hedefleyen yönetim becerileri kazanmak

- Sürdürülebilir tarım teknikleri ile üretim yapmanın inceliklerini öğrenmek

- Dünya çapındaki tarımsal üretim sistemlerinin sürdürülebilir yaşam ve çevresel etkileri konusunda bilgi sahibi olmak

- Suyun tarımsal üretimde etkin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak

- Tarımsal girdi ve üretim çıktıları arasında ortaya çıkan çevresel etkiler konusunda bilgi sahibi olmak

 - Tarımı daha sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmek için çağdaş bir tarımsal ekosistemin nasıl uyarlanacağı hakkında bilgi sahibi olmak

- Yeterli, kaliteli ve güvenli gıdaya ulaşmada etkili olan tarımsal faaliyetleri öğrenmek

-Ekolojik temelli peyzaj planlama yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak

 

Eğitimin İçeriği:

Modüller

 Konu

Eğitim Saati

Eğitmen

Modül 1

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paris İklim Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler

2

Prof.Dr.Güray Salihoğlu

Modül 2

Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilirlik Kapsamında Tarım ve Gıda Sektörü

4

Prof.Dr.Şule Turhan

Modül 3

Bitkisel üretimde sürdürülebilirlik

12

Prof.Dr.Ümran Ertürk

Prof.Dr.Nuray Akbudak

Prof.Dr.Mehmet Sincik

Doç.Dr. Oya Kaçar

Modül 4

Hayvansal üretimde sürdürülebilirlik

6

Prof.Dr.Mehmet Koyuncu

 

Modül 5

Sürdürülebilir gıda üretim Sistemleri

3

Doç. Dr. Senem Kamiloğlu Beştepe

Modül 6

Sürdürülebilir toprak yönetimi

4

Doç.Dr.Gökhan Özsoy

Modül 7

Sulama zamanının planlanması ve su kaynaklarının korunmasına bağlı sulama yöntemleri

3

Prof. Dr. Senih Yazgan

Prof. Dr. Burak Nazmi Candoğan

Modül 8

Tarımsal üretimde sürdürülebilir mücadele yöntemleri

6

Doç.Dr.Hilal Susurluk

Modül 9

Sürdürülebilir tarım sistemlerinde planlama ve işletmeleri bekleyen finansman sorunları

2

Prof.Dr.Tolga Tipi

 

Modül 10

Sürdürülebilir Peyzaj Alanları İçin Ekolojik Temelli Planlama

2

Doç. Dr. Zeynep

Pirselimoğlu Batman

44 saat

 

Modül 1: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paris İklim Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkiler

-Sürdürülebilirliğin dünya gündemine taşınma süreci

-Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ve göstergelerinin içeriği

-İklim krizi ve iklim uyum süreciyle ilgili dünyadaki gelişmeler, yapılan anlaşmalar, anlaşma hükümleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bileşenleri, sınırda karbon düzenleme mekanizması ve sektörel etkileri

 

Modül 2: Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilirlik Kapsamında Tarım ve Gıda Sektörü

-Sürdürülebilir tarım anlayışı, tanım, ilke ve amaçları

-Sürdürülebilir tarım ile ilgili uygulama örnekleri

-Sürdürülebilir tarımın dünyadaki gelişimi ve örnekleri

-Sürdürülebilir tarımın Türkiye’deki gelişimi ve örnekleri

 

Modül 3: Bitkisel üretimde sürdürülebilirlik

Bu modül Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri ana başlıkları altında değerlendirilecektir.

Bahçe Bitkileri

-Bahçe Bitkilerinin (Sebze ve Meyve) insan beslenmesindeki yeri ve önemi

-İklim değişikliğinin bahçe bitkileri üretimi üzerine olası etkileri

-Bahçe bitkileri üretiminde doğru ve etkin tarımsal girdi kullanımı

-Bahçe bitkilerinde genetik kaynakların korunması

-Bahçe bitkilerinde sürdürülebilir üretimde kültürel uygulamalar

-Meyve ve sebzelerde kalite, verimliliğin artırılması ve sürdürebilirlik

-Sürdürülebilir bahçe bitkileri üretiminde değer zinciri (hasat öncesi, hasat ve hasat sonrası

uygulamalar)

 

Tarla Bitkileri

-Tarla bitkilerinin insan ve hayvan beslenmesindeki yeri ve önemi

-İklim değişikliğinin tarla bitkileri üretimi üzerine olan olası etkileri

-Tarla bitkileri üretiminde doğru ve etkin tarımsal girdi kullanımı ve doğal kaynakların korunması

-Tarla bitkilerinde ürün kalitesini ve verimliliğini arttırma yolları ve sürdürülebilirlik

-Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve kullanım alanları

-İklim değişikliğinin tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi ve kalitesi üzerine etkileri

-Tıbbi ve aromatik bitkilerde doğadan toplama ve sürdürülebilirlik

-Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik ilkeleri

Üzerinde durulacaktır.

 

Modül 4: Hayvansal Üretimde Sürdürülebilirlik

-Çiftlik hayvanlarının beslenmedeki önemi

-Yetiştirme sistemlerinin (entansif ve ekstansif) hayvansal üretimin geleceğindeki yeri

-İklim değişikliğinin hayvansal üretime etkileri ve uyum stratejileri

-Hayvansal üretim ve karbon ayak izi

-Hayvancılık faaliyetlerinin çevreye ve topluma entegrasyonu (Biyoçeşitlilik ve ekosistemin

korunması)

-Hayvan refahı ve biyogüvenlik

-Sosyo - ekonomik ilişki (İş fırsatları, geleneksel ürünler ve uygulanabilir bir pazar)

-Hayvansal gıdalar, sürdürebilirlik ve sorumlu tüketim

-Hayvancılığın geleceğini şekillendirmek

 

Modül 5: Sürdürülebilir Gıda Üretim Sistemleri

-Sürdürülebilir gıda üretimi kavramı

-Gıda güvenliği, gıda güvencesi ve kalitesi

-Gıda tedarik zincirinde sürdürülebilirlik

-İklim değişikliği ile mücadelede küresel ve uygulanabilir yaklaşımların geliştirilmesi

-Gıda atıkları yönetim süreci

 

Modül 6: Sürdürülebilir Toprak Yönetimi

- Sürdürülebilir toprak yönetimi ile ilgili tanım ve kavramlar, toprak sağlığı ve önemi

-Birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve toprak

-Sürdürülebilir toprak yönetimi ilkeleri

-Sürdürülebilir toprak yönetimini sağlamanın önündeki zorluklar

-Toprak bilgi sisteminin kurulması ve önemi

-Bütüncül toprak yönetimi için toprak eğitimi

-Sürdürülebilir toprak yönetimine yatırım ve kapsayıcı politik yönetişim

-Sürdürülebilir toprak yönetimini teşvik eden bazı tarımsal yaklaşımlar

-Sürdürülebilir tarımda etkin gübre kullanımı

 

Modül 7: Sulama zamanının planlanması ve su kaynaklarının korunmasına bağlı sulama yöntemleri

-Sürdürülebilir Tarımda Sulama Zamanının Planlanması

- Sürdürülebilir Tarımda Kısıntılı Sulama

- Etkin Sulama Yöntemleri

 

Modül 8: Tarımsal Üretimde Sürdürülebilir Mücadele Yöntemleri

-Sürdürülebilir Zararlı Yönetimi

-Sürdürülebilir Hastalık Yönetimi

-Sürdürülebilir Yabancı Ot Yönetimi

 

Modül 9: Sürdürülebilir Tarım Sistemlerinde Planlama ve İşletmeleri Bekleyen Finansman Sorunları

-Ulusal düzeyde tarımda planlamanın önemi

-İşletme düzeyinde planlama gereksinimi

-Sürdürülebilir tarım sistemleri ile planlama arasındaki ilişki

-Sürdürülebilir tarım sistemlerinin finansman ihtiyacı

-Finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak araçlar

 

Modül 10: Sürdürülebilir Peyzaj Alanları İçin Ekolojik Temelli Planlama

-Peyzaj, kent ve kırsal peyzaj alanları, ekoloji, peyzaj ekolojisi, ekosistem, vb. kavramların sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte ilişkisinin açıklanması

-Planlama hiyerarşisi, peyzaj planlama,  ekolojik planlama, peyzaj alanlarında ekolojik temelli planlama, peyzaj envanteri, peyzaj ögeleri gibi kavramlarının tanımlanması

-İklim değişikliği, peyzaj alanlarındaki yoğun kullanımlardan kaynaklı baskılar vb. ortaya çıkan sorunların ortaya konulması

-Peyzaj alanlarında ekolojik temelli planlama yaklaşımları ile kentsel ve kırsal peyzaj alanlarının sürdürülebilir olması yönünde geliştirilen çözümlerin tartışılması

Eğitim Süreci:
 • Eğitim internet üzerinden eşzamanlı olarak canlı yayınlanacaktır.
 • Eğitime katılabilmeniz için bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve uygun internet paketinizin olması gerekmektedir.
 • Eğitim sisteminin kullanılabilmesi için,kamera ve mikrofon donanımları tanıtılmış, internete bağlanabilen bir cihaza(akıllı telefon, tablet ve tercihen bilgisayar)ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Katılımcılar belirtilecek ders saatlerinde eğitimi veren öğretim elemanımız ile birlikte sisteme kamera ve mikrofonları açık olacak şekilde giriş yapacaklardır.
 • Eğitim başlamadan önce katılımcıların maillerine kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir.
 • Eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcılara sistem 7 gün daha açık tutulacaktır. Yedinci günün sonu saat 23:00 itibariyle sistem tamamen kapatılacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca yardımcı olabilmemiz için sadece yönetici mesaj gönderir şeklinde whatsapp grubu oluşturulacak ve ders süresi boyunca her türlü destek bilgileri yönetici tarafından paylaşılacaktır. Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.

 

Önemli Bilgilendirme:
 • Toplam eğitim süresinin %80 ve üzeri katılımlara sertifika düzenlenir. %79 ve altı katılımlara ise herhangi bir belge düzenlenmeyecektir. 
 • Eğitim süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
 • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.
 • Eğitime başvuru ve eğitim ücreti ödemesi internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların banka kredi kartı ödemelerinde taksitlendirme yapılamamaktadır.

Yorumlar

Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM