KAMU GÖZETİM KURUMU (KGK) EĞİTİMLERİ

Kamu Gözetim Kurumunun amacı, yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ile kamu yararını korumak ve doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamaktır. Borsa şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri olmak üzere belirlenen büyük ölçekli şirketlerin denetimlerini gözetmek ve izlemek için kurulmuştur.

Kamu Gözetim Kurumunun Amacı Nedir?

Kamu Gözetim Kurumunun amacı, yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ile kamu yararını korumak ve doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamaktır. Borsa şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri olmak üzere belirlenen büyük ölçekli şirketlerin denetimlerini gözetmek ve izlemek için kurulmuştur.

Kamu Gözetim Kurumunun Görevleri Nelerdir?

Kamu Gözetim Kurumunun görevleri, bağımsız denetim kuruluşlarını ve bağımsız denetçileri yetkilendirmek, bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yaparak bağımsız denetimde uygulama birliğini, güveni ve kaliteyi sağlamak, uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak ve Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) oluşturmak ve yayımlamaktır.

Kamu Gözetim Uzamanın Görevleri Nelerdir?

Bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının teftiş ve incelemelerini yapmak, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarının oluşturulmasına ilişkin mevzuat çalışmalarında bulunmak, bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirme işlemlerini yapmak, muhasebe ve denetim standartlarını yayımlayan uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalarda Kurumu temsil etmek ve bu kuruluşlar bünyesinde oluşturulan çalışma komisyonlarında görev almak, mevzuat değişikliklerini önermek, takip etmek ve düzenleme çalışmalarına katılmak, mevzuatın uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmaları, konferans, kurs ve seminerlerde görev almak olarak ifade edebiliriz.

Kamu Gözetim Kurumu Eğitimleri

04.11.2017 Tarihli ve 30230 sayılı resmi gazetede; bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği yayınlanmıştır. Kamu Gözetim Kurumu eğitimlerinin amacı, etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunulabilmesini sağlayacak mesleki bilgi ve becerilerin, ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesidir. Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan oluşur. Temel mesleki konular, muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını kapsar. Finans; sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık, özel emeklilik ve finansal yönetim konularından oluşur. Destekleyici konular ise mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsar. Başkanlık destekleyici konuları belirlemeye yetkilidir.

15.04.2023 11:00

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM