HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA VE DİĞER HİLELİ MALİ OLAYLARIN DENETİMİ

Bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen finansal tablo denetimlerinin amacı, hilenin finansal tablolar üzerinde önemli bir etkiye sahip olması, bağımsız denetçilere hile riskini değerlendirme ve finansal tablolarda hile kaynaklı önemli yanlışlıkların bulunup bulunmadığına dair güvence elde etme sorumluluğudur.

Hileli Finansal Raporlama

İşletmelerde meydana gelen finansal nitelikteki işlemler, finansal tablolar ile kullanıcılarına açıklanır. Finansal tabloların gerçeğe ve ihtiyaca uygun, anlaşılabilir bir şekilde düzenlenmesi önemlidir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin güvenilirliği, bilgiyi kullanan ile sunan arasında çıkar anlamında bir farklılık yaratıyorsa çok daha fazla önem kazanmaktadır. Finansal tablolarda önemli yanlışlıklara sebep olan bu tür eylemler, kasıtlı yapılıp yapılmadığına göre hata veya hile olarak adlandırılır.  Hile, yönetimden, üst yönetimden sorumlu olanlardan, çalışanlardan veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemler olarak tanımlanmaktadır. Hileli finansal raporlama; finansal tablo kullanıcılarını aldatmak amacıyla kasıtlı bir şekilde finansal tablolarda yer alması gereken tutarların yer almaması veya olmaması gereken tutarların finansal tablolarda yer alması şeklinde açıklanmaktadır.

Hileli Finansal Raporlama ve Diğer Hileli Mali Olayların Denetimi

İç denetim yapılarak hileli finansal raporlama denetimi yapılmaktadır. İç denetim, bir kurumun idarecilerinin, sorumlu oldukları süreçlerin hile, hata veya verimli ve tutumlu olmayan uygulamaların meydana gelme olasılığını en aza indirecek şekilde işlediğine dair güvence elde etmesini sağlayan işlevsel bir araçtır. Bu anlamda iç denetimin faydaları bir işletmede finansal olmayan kontroller de dâhil olmak üzere faaliyetlerin etkinliği, verimliliği ve yeterliliğinin sağlanması, işletme faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi, bilgilerin güvenilirliğinin, bütünlüğünün ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması, muhasebe sürecinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri doğrultusunda devamının sağlanması gibi faydaları sıralayabiliriz.

Bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen finansal tablo denetimlerinin amacı, hilenin finansal tablolar üzerinde önemli bir etkiye sahip olması, bağımsız denetçilere hile riskini değerlendirme ve finansal tablolarda hile kaynaklı önemli yanlışlıkların bulunup bulunmadığına dair güvence elde etme sorumluluğudur. Sonuç olarak, bağımsız denetçilerin mevzuata ilişkin tespit edilen veya şüphelenilen aykırılıklara karşılık verme, yönetim ve üst yönetimden sorumlu olanlar tarafından aykırılıklara verilen karşılıkların uygunluğunu değerlendirme ve ilave adım atılmasının gerekli olup olmadığını belirleme, aykırılıkları diğer denetçilere bildirme ve aykırılıklara ilişkin belgelendirme yapma gibi ilave sorumlulukları bulunmaktadır.

18.04.2023 16:15

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM