HASILAT STOKLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ TESPİTİ MUHASEBE VE RAPORLAMASI

Stoklar bir işletmenin üretim veya tedarik yoluyla elde ettiği malların tümüdür. İşletmelerin faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmek ve müşterilerinin ihtiyaçlarını tam zamanında karşılayabilmek için stok bulundururlar.

Hasılat Stoklar ve Satışların Maliyeti Tespiti Muhasebe ve Raporlaması

Stoklar bir işletmenin üretim veya tedarik yoluyla elde ettiği malların tümüdür. İşletmelerin faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürebilmek ve müşterilerinin ihtiyaçlarını tam zamanında karşılayabilmek için stok bulundururlar. Stokların satışından kazanılan para ve bunların maliyetleri işletmenin ana faaliyet karının belirlenmesinde asıl unsurdur. Stoklar ile ilgili muhasebe ilkeleri ise bu maliyetlerin nasıl belirleneceğini ve kapsamını oluşturmaktadır.

BOBİ FRS kapsamında stokların tanımı ve maliyeti, stokların ölçümü, stokların gider olarak kayda alınması, satış maliyetinin hesaplanması, değerlemesi, kaydı ve raporlanması yapılmaktadır. Stoklar ilk defa kayda alınırken maliyet bedeliyle ölçülmektedir. Stokların maliyeti, tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların maliyetine normalin üstünde gerçekleşen üretim maliyetleri, bir sonraki üretim için gerekli olan hariç depolama giderleri, stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesinde katkısı olmayan genel yönetim giderleri, satış giderleri ve bir yıldan uzun vadeli alımlarda vade farkları dahil edilmez. Maliyet ölçüm yöntemlerini fiil maliyet yöntemi, standart maliyet yöntemi ve perakende yöntemi olarak sıralanabilir. Maliyet hesaplama yöntemleri ise gerçek parti maliyet yöntemi, FIFO ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemidir.

18.04.2023 17:15

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM