KONKORDATO KOMİSERLİĞİ

Konkordato komiseri, konkordato sürecini yöneten ve takip eden bir uzmandır. Borçlu ile alacaklılar arasındaki iletişimi sağlar ve konkordato planının uygulanmasını denetler.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ NEDİR?

Konkordato, iflasın önlenmesi ve borçların yeniden yapılandırılması için Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş bir mekanizmadır. Borçlu, borçlarını ödeyememe durumuna düşerse, mahkemeye başvurarak konkordato talep edebilir. Mahkeme, borçlunun mali durumunu inceleyerek, konkordato talebini kabul veya reddeder. Kabul edilmesi durumunda, mahkeme bir konkordato komiseri atar.

Konkordato komiseri, konkordato sürecini yöneten ve takip eden bir uzmandır. Borçlu ile alacaklılar arasındaki iletişimi sağlar ve konkordato planının uygulanmasını denetler. Amaç, borçlunun iflasın önlenmesi için uygun bir şekilde borçlarını yapılandırmasını ve ödeme planını düzenlemesini sağlamaktır.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BELGESİ KAÇ YIL GEÇERLİ?
Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Komiser, yenileme eğitimine listeye kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimi almayan komiser listeye tekrar kaydedilmez.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ:  

Temel eğitim;

İcra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, 

Konkordato mevzuatı,

Komiserin taşıması gereken nitelikler,

Komiserin görevi, yetkisi,

Yükümlülükleri ile hukuki ve cezai sorumluluğu,

Konkordato projesi,

Alacaklılar kurulu ve görevleri,

İşletme yönetimi,

Finansal raporların analizi,

İşletmelerde kriz yönetimi,

Rapor yazım usul ve tekniği ile Başkanlık tarafından gerekli görülen diğer konuları kapsar.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİNDEN MUAF TUTULACAKLAR

Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaftır.

20.07.2023 14:30

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM