Yapısal Eşitlik Modellemesi: Temel Ve İleri Düzey Analiz Uygulamaları

Ekonomi, sağlık, siyaset bilimi, pazarlama, yönetim, psikoloji, sosyoloji ve eğitim gibi birçok alanda teorileri doğrulamak için kullanılan ve  teoriye dayanan ve değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin analizini sağlayan istatiksel bir yöntemdir.

Yapısal Eşitlik Modellemesi Nedir?

 

Ekonomi, sağlık, siyaset bilimi,pazarlama, yönetim, psikoloji, sosyoloji ve eğitim gibi birçok alanda teorileri doğrulamak için kullanılan ve  teoriye dayanan ve değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin analizini sağlayan istatiksel bir yöntemdir.

 

Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitiminin Amacı Nedir?

 

Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalarda Yol Analizinin, Doğrulayıcı Faktör Analizinin, Yapısal Eşitlik Modellemesinin, Düzenleyici Regresyon Analizinin AMOS programı ile nasıl gerçekleştirileceğini ve elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklamak amacını taşımaktadır.

Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitiminin sonunda katılımcılar, yol analizini doğru bir şekilde uygulama, yorumlama ve raporlama becerisine sahip olacak, doğrulayıcı faktör analizini doğru bir şekilde uygulama, yorumlama ve raporlama becerisine sahip olacak.,Yapısal Eşitlik Modellemesini doğru bir şekilde uygulama, yorumlama ve raporlama becerisine sahip olacak, ölçüm modelinin güvenilirlik ve geçerliliğinin değerlendirilmesini doğru bir şekilde uygulama, yorumlama ve raporlama becerisine sahip olacak, düzenleyici (Moderatör) regresyon analizlerini (Kategorik ve Sürekli değişkenler ile) doğru bir şekilde uygulama, yorumlama ve raporlama becerisine sahip olacak.

1.02.2024 11:00

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM