Excel Tips & Tricks + Advanced Eğitimi

4,6 (89 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 03/2024
 Türkçe

Visual Basic İle Programlama Eğitimi eğitimimize göz atabilirsiniz.

Excel Tips & Tricks + Advanced Eğitimi

''Eğitimlerimiz Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Tarafından Gerçekleştirilmektedir. Eğitimler Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerimiz ile Kurumsal İşbirliklerine Açıktır.''

Eğitimin Amacı:
Bu üç günlük kursun amacı, katılımcılara Microsoft Office Excel’in ileri düzey özellikleri hakkında bilgi vermektir. Katılımcılar; tüm verilerini kusursuz tablolamayı ve yönetmeyi, ileri düzey fonksiyonlar ile verilerini zenginleştirmeyi, bu sayede sorgulama ve raporlama süreçlerini hızlandırmayı, içerik ve görsel olarak zengin dokümanlar hazırlayabilmeyi öğreneceklerdir.
Kimler Katılmalı:
MS Office ve Excel programlarını kullanabilen bireysel katılımcıların ve kurum çalışanlarının katılımına uygundur. 
 
Katılımcılar, bu eğitim sonrasında;
 • İşlemleri hızlandıran klavye kısayollarını kullanabilecek,
 • Basit hesaplamalar için kullanılan fonksiyonları daha karmaşık problemlerin çözümünde iç içe kullanabilecek,
 • Koşullu biçimlendirme ve doğrulama gibi araçları formüllerle kullanarak görsel uyarı sistemleri yaratabilecek,
 • Sorunlu veya hatalı verilerin çok olduğu tablolarda metinsel fonksiyonları kullanarak verilerin tutarlılığını ve düzenini sağlayabilecek,
 • Mantıksal (Logical) fonksiyonları kullanarak koşullara göre değişebilen veriler elde edebilecek,
 • Arama ve Referans (Lookup & Reference) fonksiyonları kullanarak çalıştıkları tablolar arasında verileri karşılaştırabilecek, tablolar arasında bilgi aktarımını sağlayabilecek,
 • Sistemden çektikleri veya kendilerinin düzenledikleri tablolar üzerinde Veri menüsündeki Excel araçlarını kullanarak detaylı sorgulama ve raporlama yapabilecek,
 • Hazırladıkları dokümanların gizlilik ve güvenlikleri için değişik şifreleme yöntemlerini kullanabileceklerdir
Eğitim Ücreti: %10 KDV dahil 12.000 TL
Eğitim Tarihleri: Ön kayıt alınır, talep durumuna göre tarihlendirilir ve bilgi verilir.
Eğitim Süresi: 80 saat
Eğitim Yöntemi:  Uzaktan canlı eşzamanlı (senkron) eğitim
Katılımcı sayısı: Kapalı Grup Eğitiminde Maksimum 15 kişi Açık Grup Eğitiminde, Minimum 10 kişi
 
Eğitim İçeriği:
Modül 1: Bilgi Girişi, Düzenleme ve Pratik İpuçları
Amaç:
Hemen her seviyedeki Excel kullanıcısının ihtiyacı olan temel düzey bilgileri içeren bu konu başlığında, Excel’in temel bileşenleri, klavye kısayolları, hızlı bilgi giriş yöntemleri, kopyalama yapıştırma ve temel dört işlem formüllerinin yazılması anlatılmaktadır.
Konular
 • Hücrelere veri girişi, düzeltme ve biçimlendirme
 • Satırlar ve sütunlarla çalışmak
 • Dört işlem formülleri giriş ve düzenleme
 • Hızlı tarih, saat ve seri veri girişleri
 • Logo ve/veya resim ekleme, düzenleme
 • Klavye kısayolları ve pratik ipuçları
 • Hücrelerde seçim yapmak
 • Kopyalama - özel yapıştırma işlemleri
 • Tablo oluşturma ve tablolarla çalışma
 • Arama bulma ve değiştirme
Modül 2: Dokümanlarla Çalışmak
Amaç:
Temel düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, dokümanlara şifre koymak, farklı versiyonlar da Excel dokümanlarının kaydedilmesi ve Excel dokümanından PDF/XPS formatlarında dokümanlar oluşturulması konuları anlatılmaktadır.
Konular
 • Dokümanı kaydetmek, Excel 97 – 2003 formatı
 • Excel formatları; .xls, .xlsx vb.
 • PDF, XPS formatında kaydetmek
 • Şifreli doküman kaydetmek
Modül 3: Çalışma Sayfaları
Amaç:
Temel düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, sayfaların kontrolü, birden fazla sayfa ile çalışmak ve sayfadaki bilgilere kolayca erişmenin yöntemleri anlatılmaktadır.
Konular
 • Çalışma sayfası ekleme, gizleme, silme, isimlendirme ve Sekme rengi verme
 • Çalışma sayfalarını kopyalama, taşıma
 • Sayfalarda eş zamanlı işlemler
 • Freeze Panes, Split ve Arrange seçeneklerinin kullanımı
 • Sayfaya arkaplan resmi eklemek
Modül 4: Fonksiyonlarla Çalışmak
Amaç:
Hemen her seviyedeki Excel kullanıcısının ihtiyacı olan temel düzey bilgileri içeren bu konu başlığında, formüllerin yazılma teknikleri, kopyalama ve sabit hücrelere başvuru yöntemleri anlatılacak. En çok kullanılan; Karşılaştırma fonksiyonları, tarihsel fonksiyonları, şarta bağlı sonuçlar üretme ve metinsel fonksiyonlar farklı örneklerle pekiştirilecektir.
Konular
 • Fonksiyon sihirbazı ile çalışmak
 • Hızlı formül girişi
 • Formüllerde satır/sütunları referans almak,
 • Formül yazmadan veri güncelleme (Dört İşlem),
 • SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, COUNTA, COUNTIF, SUMIF, TODAY, YEAR vb. fonksiyonların kullanımı
 • Temel metinsel fonksiyonlar (UPPER, LOWER, PROPER)
 • Özel Arama (Tablodaki boş, formüllü ve özel içerik hücreleri bulma)
 • Formül çoğaltma, kopyalama ve özel yapıştırma,
 • Formülü adım adım hesaplatmak
 • Dokümanlar ve sayfalar arasında formüllü işlem yapmak
 • Formüllerde sabit başvuru kullanımı
 • Özel görünümleri ayarlamak ve doküman içinde hızlı dolaşmak
Modül 5: Biçimlendirme
Amaç:
Temel düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, hücrelerde biçimlendirilmesi, hizalama ayarları ve özel ve isteğe bağlı olarak hücre biçimlendirme özellikleri anlatılacaktır.
Konular
 • Hücreler biçimlendirme
 • Açıklama ekleme
 • Sayısal ve tarihsel değerleri biçimlendirmek, özel birim eklemek (kg, lt, Ad vb.)
 • Hizalama, kenarlık ve dolgu vermek,
 • Tablo şeklinde formatlamak,
 • Özel veya isteğe uyarlanmış hücre biçimlendirme
Modül 6: Verilerle Çalışmak
Amaç:
Hemen her seviyedeki Excel kullanıcısının ihtiyacı olan temel düzey bilgileri içeren bu konu başlığında, koşullu biçimlendirme, veri doğrulama yöntemleri ve formüllerde bölge isimlerinin kullanımı anlatılmaktadır.
Konular
 • Dokümanlar ve sayfalar arasında formüllü işlem yapmak
 • Formüllerde sabit başvuru kullanımı
 • Bölge isimlendirme ve formüllerde kullanımı
 • Koşullu biçimlendirme,
  • Veri çubukları, renk ölçekleri, simge kümeleri
  • Hazır kuralları uygulayarak biçimlendirme
  • Özel kural oluşturma
  • Koşullu biçimlendirme de formül kullanımı
 • Bilgi girişini sınırlama
Modül 7: Sorgulama ve Raporlama Araçları
Amaç:
Çok sayıda satır içeren Excel tabloları ile çalışan ve/veya İleri düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, sıralama özellikleri ve Filtreleme yöntemleri anlatılarak, Tablolarda alt toplamlar (Subtotal) alma konularında örnekler yapılacaktır.
Konular
 • Sıralama işlemleri, biçime göre sıralama
  • Basit sıralama işlemleri
  • Birden fazla sütunda eş zamanlı sıralama
  •  Özel sıralama listesi oluşturma
 •  Filtreleme işlemleri
  • Metinsel, sayısal ve tarihsel değerlere göre filtreleme
  • Renklere ve ikonlara göre filtreleme
  •  İleri düzey filtreleme aracının kullanımı
 • Tablolarla alt toplamlar (Subtotal) almak
 • 3D formüllerle çalışmak.
 • Verileri sütunlara ayırma
Modül 8: Grafikler Oluşturmak
Amaç:
Raporlama ağırlıklı çalışan ve/veya İleri düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, Verilerin görsel grafiklerle gösterilmesi, karşılaştırılmaların grafikler aracılığıyla yapılması konuları anlatılacaktır.
Konular
 • Pasta grafikleri oluşturmak, grafikleri taşımak
 • Grafik ögelerinin incelenmesi, değiştirilmesi
 • Grafik özelliklerini biçimlendirme, stiller vermek
Modül 9: Sayfa Ayarları ve Yazdırma
Amaç:
Hemen her seviyedeki Excel kullanıcısının ihtiyacı olan temel düzey bilgileri içeren bu konu başlığında, tabloların sayfa boyutlarına uygun şekilde organize edilmesi ve çıktı alma teknikleri anlatılacaktır.
Konular
 • Sayfa ayarlarının yapılması, yönlendirme
 • Kenar boşlukları, Üstbilgi ve Altbilgi ekleme
 • Yazdırma alanı seçme/kaldırma, Baskı Önizleme
 • Yazdırma seçenekleri, başlıkları yazdırmak
Modül 10: Mantıksal Fonksiyonlar
Amaç:
Çok sayıda satır içeren Excel tabloları ile çalışan, veri analizi ve raporlama yapan ve/veya İleri düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, koşula bağlı olarak işlemler yapma, koşula göre saydırma, toplama ya da ortalama alma işlemleri ve formüllerin sihirbaz kullanmadan yazılımı üzerinde durulacaktır.
Konular
 • Koşula bağlı işlemler yaptırmak (IF, AND, OR)
 • İç içe fonksiyonlar kullanarak formül yazımı
 • Birden fazla IF fonksiyonunun iç içe kullanımı
 • SUMIF, COUNTIF fonksiyonları ile çalışmak
 • SUMIFS, COUNTIFS fonksiyonları ile çalışmak
 • DSUM, DCOUNT, DAVERAGE fonksiyonları ile çalışmak
 • Formül yazarken karşılaşılabilecek hatalar ve hata oluşması durumunda yapılması gerekenler
 • Fonksiyonların sihirbaz kullanmadan yazımı
 • Bilgi fonksiyonları ile mantıksal fonksiyonların eş zamanlı kullanımı (ISERROR, ISERR, ISBLANK, ISNA, ISTEXT, ISNUMBER vb.)
Modül 11: Arama ve Referans Fonksiyonlarıyla Çalışmak
Amaç:
Birden fazla ilişkili tablo ile çalışan, tablolar arası karşılaştırmalar yapan ve/veya İleri düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, aradığımız bilgiyi başka tabloda arattırıp, bulunduğu takdirde kendisini ya da yanındaki/altındaki bilgileri getirme yöntemleri ve hata oluşması durumunda yapılacak işlemler anlatılır.
Konular
 • Sayısal veya tarihsel aralıklarda bilgi aramak (VLOOKUP, HLOOKUP)
 • Tabloların, verilerin karşılaştırılması (VLOOKUP)
 • IFERROR hata denetim fonksiyonu
Modül 12: Metinsel Fonksiyonlarla Sorunlu Verilerin Düzeltilmesi ve Yeni Veriler Oluşturulması
Amaç:
Dış kaynaklı veriler ile çalışan, veriler üzerinde düzeltme ve temizleme işlemi yapan hem temel hem ileri düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, metinlerin büyük, küçük harfe dönüştürülmesi verilerin birleştirilmesi ya da belli bir bölgesinin alınması gibi konular anlatılmaktadır.
Konular
 • Metinleri küçük veya büyük harfe dönüştürmek (UPPER, LOWER, PROPER)
 • Herhangi bir metnin içinden bilgi almak (LEN, LEFT, RIGHT, MID, FIND, SEARCH vb.)
 • Metnin sütunlara bölünmesi
 • Mevcut bilgilerden yeni metinler oluşturmak (CONCATENATE, TEXT, REPLACE, REPT vb.)
 • Sorunlu verileri düzeltmek (TRIM, VALUE vb.)
Modül 13: Tarihsel Fonksiyonlarla Çalışmak
Amaç:
Veri analizleri yaparken mevcut tarih verisini işlemek zorunda olan ya da elindeki bilgiler ile tarih verisi elde etmesi gereken tüm her seviyedeki katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, tarihsel fonksiyonların kullanım alanları ve hesaplamalarda kullanımı konularından bahsedilecektir.
 
Konular
 • Gün, Ay, Yıl bilgileri ile yeni tarih oluşturmak (DAY, MONTH, YEAR, DATE, EDATE, WEEKDAY vb.)
 • İki tarih arasındaki gün ve işgünü sayılarını bulmak (NETWORKDAYS, WORKDAY, vb.)
Modül 14: Pivot Tablo Oluşturmak
Amaç:
Çok sayıda satır içeren Excel tabloları ile çalışan, veri analizi ve raporlama yapan ve/veya İleri düzey eğitimi alacak tüm katılımcılara anlatılması gereken bilgiler içeren bu konu kapsamında, sayısal verileri derinlemesine çözümlemek ve verilerin farklı formatlarda yorumlanması ile ilgili anlık talepleri karşılayabilmek için Özet Tablo veya Özet Grafik raporunun kullanımı anlatılmaktadır.
Konular
 • Özet tablo oluşturmak
 • Özet tabloda yüzdesel değerler oluşturmak
 • Otomatik olarak her veri için ayrı özet tablosu oluşturmak
 • Hesaplanmış alan(lar) oluşturmak
 • Verileri gruplandırmak
 • Özet Grafikler oluşturmak
Eğitim Süreci:
 • Eğitim internet üzerinden eşzamanlı olarak canlı yayınlanacaktır.
 • Eğitime katılabilmeniz için bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve uygun internet paketinizin olması gerekmektedir.
 • Eğitim sisteminin kullanılabilmesi için,kamera ve mikrofon donanımları tanıtılmış, internete bağlanabilen bir cihaza(akıllı telefon, tablet ve tercihen bilgisayar)ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Katılımcılar belirtilecek ders saatlerinde eğitimi veren öğretim elemanımız ile birlikte sisteme kamera ve mikrofonları açık olacak şekilde giriş yapacaklardır.
 • Eğitim başlamadan önce katılımcıların maillerine kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir.
 • Eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcılara sistem 7 gün daha açık tutulacaktır. Yedinci günün sonu saat 23:00 itibariyle sistem tamamen kapatılacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca yardımcı olabilmemiz için sadece yönetici mesaj gönderir şeklinde whatsapp grubu oluşturulacak ve ders süresi boyunca her türlü destek bilgileri yönetici tarafından paylaşılacaktır. Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.

 

Önemli Bilgilendirme:
 • Toplam eğitim süresinin %80 ve üzeri katılımlara sertifika düzenlenir. %79 ve altı katılımlara ise herhangi bir belge düzenlenmeyecektir. 
 • Eğitim süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
 • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.
 • Eğitime başvuru ve eğitim ücreti internet ödemesi internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların banka kredi kartı ödemelerinde taksitlendirme yapılamamaktadır.

Yorumlar

Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM