Dış Denetçi Eğitimi 2023 (Kooperatifler İçin) Kısa Eğitim

4,8 (1 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi: 02/2024
 Türkçe

Kredi Analizleri ve Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi (Senkron) eğitimimize göz atabilirsiniz.

Her bir program en az 60 en fazla 100 kişi ile açılır. 60 kişi altında başvuru alan programlar eğitime açılmayacak, başvuranlara bilgi verilecek uygun görenler diğer programlara aktarılacaktır. Uygun görmeyenlerin ücreti iade edilecek veya kabul etmesi halinde sonraki programlar için bekletilecektir. Yoğun başvuru olması durumunda başvuru sırasına göre bilgilendirilerek sonraki eğitim programlarına alınacaktır.

Eğitim BSMMO İŞBİRLİĞİ ile düzenlenmektedir.

Bu eğitim programı Aşağıda belirtilen muaf meslek grupları için kısa eğitim olarak düzenlenmektedir.

Eğitim programına başvuru yapanların YMM, SMMM ruhsatlarının fotoğraflarını usem@uludag.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kooperatif ve Üst Yönetim Kuruluşlarında DışDenetim Yapacakların Eğitimine İlişkin usul ve Esaslar 

Muafiyet

MADDE 14- (1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler eğitimden muaftır.

(2) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna tabi meslek mensupları 7 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentlerinde sayılan ders konularından muaftır.

düzenlemesi bulunmaktadır. Bu kapsamda, 3568 Sayılı Kanuna tabi meslek mensupları;

Eğitim programındaki, Temel Muhasebe ve Muhasebe Standartları, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Finansal Yönetim ve Finansal raporlama eğitimlerden muaftırlar. Bu düzenleme sebebiyle 84 saat yerine 48 saat eğitim alacaklardır. Eğitim saat ücretimiz KDV dahil 75 TL dir. 

EĞİTİM YÖNTEMİ: UZAKTAN-CANLI

EĞİTİMİN TANIMI

01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı resmi gazete ile Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.
Yayınlanan yönetmelikte Dış Denetçi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak dış denetimi yürütecek, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler veya 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa tabi meslek mensupları veya ilgili bakanlıkça denetim yetkisi verilen birliklerde/merkez birliklerinde dış denetimle görevli personel.
Yönetmeliğin 17. Maddesinde Dış denetçi eğitimi aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:

Dış denetçi eğitimi

MADDE 17 – 
(1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçiler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamında dış denetim yapacak dış denetçilere, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya üniversitelerce eğitim verilir.
(2) Eğitim programını tamamlayanlara katılım belgesi verilir. Katılım belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Bu sürenin sonunda dış denetçilerin yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır.
(3) Dış denetçi eğitimine ve yenileme eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

17 Madde 3 nolu bendine ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 69 uncu maddesine dayanılarak Ticaret Bakanlığınca Kooperatif ve Üst Kuruluşlarında Dış Denetim Yapacakların Eğitimine İlişkin Usul ve Esasla yayınlanmıştır.

 

Eğitim Tarihi: 

Eğitim Ücreti: % 10 KDV dahil 3.600 TL

Eğitim Saati: Toplam 48 Saat

Eğitim Programı :

Her bir ders saati 50 dakikadır. Dış denetçi eğitimi ve yenileme eğitiminde katılım belgesi alabilmek için her bir ders konusunun en az yüzde yetmiş beşine katılım zorunludur.
Eğitim Ticaret Bakanlığı tarafınca denetimli eğitimdir. Bu nedenle devam zorunluluğu katılımcılar için önemlidir. Diğer programlarınızla çakışmayacak, faaliyetlerinizi kısıtlamayacak bir şekilde uygun programa başvurmanızı öneriyoruz.
 
Sertifika Süreci: Eğitim sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi tarafından kooperatifçilik eğitimi katılım belgesi verilir. Sertifikalarımız E-Devlette sorgulanabilmektedir. Katılım belgesinde, kooperatifçilik eğitimini tamamlayanların adı ve soyadı, kimlik numarası, veriliş tarihi ve geçerlilik süresine ilişkin bilgilerin yanı sıra belge numarası ve benzeri bilgiler bulunur.
 
Dış denetçi eğitimi ve yenileme eğitiminde katılım belgesi alabilmek için her bir ders konusunun en az yüzde yetmiş beşine katılım zorunludur. Katılım sağlayamayan kursiyerlere herhangi bir belge verilmez tahsil edilen eğitim ücreti iade edilmez.
Katılım belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Bu süre dolmadan dış denetçilerin yenileme eğitimi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şarttır. Yenileme eğitimi; Yenileme eğitiminin ders saati, birinci fıkradaki ders konularının dörtte birinden az olmamak üzere belirlenir. (20 Saatten Az olmamak üzere)

EĞİTİM İÇİN

  • Eğitime katılabilmeniz için bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve uygun internet paketinizin olması gerekmektedir.

  • Eğitim başlamadan önce katılımcıların maillerine kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir.

  • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. E-posta eğitim süresince anlık takip edilecektir.

 
Başvuru süreci: Eğitime başvuru ve eğitim ücreti ödemesi internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların banka kredi kartı (taksitlendirme yapılamamaktadır) Kurumsal başvurular için usem@uludag.edu.tr e-posta adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
 
  • Eğitim süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
  • Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. E-posta eğitim süresince anlık takip edilecektir.

 

Yorumlar

Paylaş:

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM