Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’a Uyum Sürecinde Tarım ve Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik

Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliği ile mücadele, doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla Yeşil Mutabakat adı verilen kapsamlı bir stratejiyi benimsemiştir

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı: Tarım ve Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik

Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliği ile mücadele, doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla Yeşil Mutabakat adı verilen kapsamlı bir stratejiyi benimsemiştir. Bu stratejinin temel hedeflerinden biri, tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğini artırmaktır. Yeşil Mutabakat, tarım ve gıda sektöründe çevresel etkiyi azaltmayı, biyoçeşitliliği korumayı, toprak ve su kaynaklarını yönetmeyi, aynı zamanda sektörün ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tarımın Dönüşümü: İklim Dostu Uygulamaların Teşviki

Yeşil Mutabakat, tarımın iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini kabul eder. Bu nedenle, karbondioksit emisyonlarını azaltmak ve karbon depolama kapasitesini artırmak için tarım uygulamalarında dönüşümü teşvik etmektedir. AB, tarım sektöründe organik tarımı ve agro-ekolojik uygulamaları teşvik etmekte, kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca, tarımsal arazilerin ormanlaştırılması ve çiftliklerde yenilenebilir enerji üretimi gibi uygulamaları desteklemek suretiyle karbon emisyonlarını azaltmaya çalışmaktadır.

Biyoçeşitliliğin Korunması ve Toprak Yönetimi

Yeşil Mutabakat, tarımın biyoçeşitliliği koruması ve toprak erozyonunu önlemesi gerektiğini vurgular. AB, çiftliklerde agro-ekolojik uygulamaların yaygınlaştırılması, doğal habitatların korunması ve biyolojik çeşitliliği artırmak için çiftlik yönetiminde daha sürdürülebilir yaklaşımların benimsenmesi yönünde politikalar geliştirmektedir. Ayrıca, toprak verimliliğini artırmak ve erozyonu önlemek için tarım uygulamalarının yeniden düzenlenmesine yönelik teşvikler sunmaktadır.

Gıda Sistemlerinin Dönüşümü: Daha Adil ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin

Yeşil Mutabakat, gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için gıda üretiminden tüketimine kadar tüm süreçleri ele almaktadır. AB, gıda atıklarının azaltılması, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik etmek, gıda güvenliğini sağlamak ve gıda üretiminde daha adil koşulların oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda politikalar geliştirmektedir. Ayrıca, yerel ve organik gıda üretimini teşvik etmek suretiyle gıda sistemlerinin yerelleştirilmesini desteklemektedir.
Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı, tarım ve gıda sektöründe sürdürülebilirliği artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Bu strateji, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin oluşturulmasına yönelik politikaları içermekte ve AB'nin küresel liderlik rolünü güçlendirmektedir. Ancak, bu hedeflere ulaşmak için çeşitli zorluklarla karşılaşılması muhtemeldir ve sektördeki tüm paydaşların işbirliği yapması gerekmektedir.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’a Uyum Sürecinde Tarım ve Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik Eğitimi

Eğitimin Amacı: Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda belirtilen düzenlemelerin devreye girmesiyle tarım ve gıda sektöründeki yeni stratejiler üzerinde durulacak iklim değişikliğine uyum anlatılacaktır. Ayrıca, hazırlık aşamasında ve uyum sürecinde izlenecek yollar ve bekleyen risklere karşı sektör tarafından yapılması gerekenler tartışılacaktır.
Bu yoğun program, katılımcıların temel iş stratejileri ve süreçleri geliştirmelerine yardımcı olacak ve başarılı bir tarım ve gıda işletmesi kurulmasına veya mevcut işletmeyi genişletmesine olanak tanıyacaktır.
Eğitimin Hedef Kitlesi: Tarım ve Gıda Sektöründe yer alan paydaşlar, lisans ve lisansüstü öğrencileri, sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda bilgi sahibi olmak isteyen ve ilgi duyan tüm taraflar.
Eğitim sonunda katılımcılar, Yenilikçi tarımda etkin ve küresel rekabet gücünü hedefleyen yönetim becerileri kazanacak, sürdürülebilir tarım teknikleri ile üretim yapmanın inceliklerini öğrenecek, dünya çapındaki tarımsal üretim sistemlerinin sürdürülebilir yaşam ve çevresel etkileri konusunda, suyun tarımsal üretimde etkin kullanımı konusunda bilgi sahibi olacak, tarımsal girdi ve üretim çıktıları arasında ortaya çıkan çevresel etkileri konusunda, tarımı daha sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmek için çağdaş bir tarımsal ekosistemin nasıl uyarlanacağı hakkında, yeterli, kaliteli ve güvenli gıdaya ulaşmada etkili olan tarımsal faaliyetleri öğrenmek, ekolojik temelli peyzaj planlama yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat’a Uyum Sürecinde Tarım ve Gıda Sektöründe Sürdürülebilirlik Eğitimi için tıklayınız.

7.02.2024 11:00

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM