AR-GE/TASARIM MERKEZİ KURULUMUNA BAŞVURUSU DANIŞMALIK HİZMETİ


Son Başvuru: 31 Aralık 2017 Pazar
Eğitimlerimiz Mesleki Gelişim Amaçlı Olup Herhangi Bir İş Garantisi Vermez !

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumuna Başvurusu Danışmanlık Hizmeti

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ve ikincil mevzuatında ortaya konan değişiklikler ile özel sektör tarafından kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki faaliyetlere yönelik şu indirim, istisna, destek ve teşvikler getirilmiştir.

  • Ar-Ge ve Tasarım İndirimi: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Doktoralı veya temel bilimlerden yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95, yüksek lisanslı veya temel bilimlerden lisans derecesine sahip olanlar için %90, diğer Ar-Ge, tasarım ve destek personeli için ise % 80 oranında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanır.
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
  • Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için bu Kanun kapsamındaki her türlü̈ Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
  • Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü̈ fondan muaftır.
  • Temel Bilimler Desteği: Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 2016 yılında hazırlanan “Ar-Ge Reform Paketi” ile de Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gerekli Tam Zaman Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 50’den 15’e düşürülmüş[1], Tasarım Merkezi kurulabilmesi için ise TZE Tasarım personeli sayısı 10 olarak belirlenmiştir. Böylece daha çok firmanın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmasının yolu açılmıştır.

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ar-Ge ve inovasyon danışmanlığı konusunda Türkiye’de ve yaklaşık 50 ülkede 20 yıllık deneyime sahip İNOMER’le işbirliği halinde, firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezi Belgesine başvurabilmeleri için ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlamaktadır.

Firmanız için Ar-Ge/Tasarım Merkezi Belgesi almak ve teşviklerden yararlanmak için lütfen bizimle temasa geçiniz.Danışmanlık Kurumsal Nitelikte Olup Ücretlendirme Karşılıklı Görüşme İle Belirlenecektir.

 

Tel: 0-224-2942902

E-Posta: usem@uludag.edu.tr

 

 

[1] Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre imalat başlığı altında yer alan bazı sektörler için 30 olarak uygulanır

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM)
usem@uludag.edu.tr - 0224 294 29 02
Copyright © 2016 ULUSEM