Şirketler Topluluğunda İç Kontrol Sisteminin Kurulması


Hafta İçi 3 Gün 09:00-12:00 ve 13:00-18:00

(24 Saat)Eğitim Ücreti: 1000,00 TL

Finansal raporlamanın güvenirliliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, yasa diğer düzenlemelere uygunluğu sağlamak gibi hedeflere ulaşmada makul güvence sağlamak üzere tasarlanan süreç kısaca iç kontrol sürecidir.

ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURULMASI

Finansal raporlamanın güvenirliliği, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, yasa diğer düzenlemelere uygunluğu sağlamak gibi hedeflere ulaşmada makul güvence sağlamak üzere tasarlanan süreç kısaca iç kontrol sürecidir.

İç kontrol sürecinde amaç; işletmenin varlıklarını korumak, muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliliği sağlamak, faaliyetlerin verimliliğini ve politikaların uygunluğunu temin etmek, yönetim tarafından belirlenmiş hedeflere ve amaçlara ulaşılmasını sağlamaktır.

Türk Ticaret Kanununda Kurumsallaşma; şeffaflık, hesap verilebilirlik, sorumluluk ve adillik gibi dört temel ilke ile ifade edilmiştir. TTK tanımlanan ve verilen yetki çerçevesinde Kamu Gözetimi Kurumu tarafından belirlenen rakamsal ölçütler kapsamında işletmelerde Bağımsız Denetimi zorunlu tutmuştur. Bağımsız Denetim süreci ise iç kontrol sistemi ile anlamlı olmaktadır.

MAYES Danışmanlık olarak düzenlediğimiz 21 saatlik eğitim ile, içeriği aşağıda sunulan konularda temel bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı zamanda alanında uzman ekibimiz ile işletmenizde İç Kontrol Sisteminin kurulması ve İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmasına danışmanlık hizmeti verilir

Eğitim İçeriği:

 • İç Kontrol
 • İç Kontrol Standartları
 • Risk Yönetimi
 • Risk Değerleme Standartları
 • Risk Yönetiminde Başarı için Faktörler
 • Risk Yönetim Stratejisi
 • Görev Yetki ve Sorumluluklar
 • Risk Yönetim Süreci
 • Kontrol Faaliyetleri
 • Kontrol Faaliyet Standartları
 • Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması
 • Kontrol Faaliyet Yöntemleri
 • Kontrol Faaliyet Uygulama Aşamaları
 • Bilgi ve İletişim
 • Bilgi ve İletişimde Roller ve Sorumluluklar
 • Yönetim bilgi Sistemleri
 • Raporlama
 • İzleme
 • İzleme Standartları
 • İzlemede Roller ve Sorumluluklar
 • İzleme Yöntemleri
 • İç Kontrol Eylem Planı

 

 

Program Süresi:
24 saat-Hafta İçi 3 Gün 09.00-12.00 ve 13.00-18.00

Her Grup Minimum 20 / Maksimum 30 Kişi ile açılır

Program Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

Program Ücreti: %8 KDV dahil 1.000 TL

Ön Kayıt Alınır. Minimum 20 Kişi başvurması durumunda Eğitim Planlanır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin kayıtlanması önemlidir.

Toplu Talep Olması Halinde İstenilen Yerde ve İstenilen Zamanda Eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.

Kurumsal Yerinde Uygulamalı Çözümler için teklif verilir

 Eğitim Ücreti: 1000,00 TL