Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Tabloların Analizi


Hafta İçi 3 Gün 09:00-12:00 ve 13:00-16:00

(18 Saat)Eğitim Ücreti: 1000,00 TL

Finansal Tabloların Analizinden beklenen sonuçların alınabilmesi için bazı şartların oluşması zorunludur. Analizin temelini oluşturan finansal tabloların analize uygun ve gerçeğe uygun düzenlenebilmiş olması, analistin işletmeye, sektöre ve ekonomik gelişmelere yönelik bilgiye sahip olması gerekmektedir.

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ

Finansal Tablolar düzenlendiği tarih itibariyle işletmenin yönetimine, ortaklarına, işletme ile ilgili bütün taraflara işletmenin finansal durumunu ifade eden tablolardır. İşletmenin finansal durumunu (Bilanço), faaliyet sonuçlarını (Gelir Tablosu) ve finansal yöntem gelişmesini değerlendirmek (Nakit Akım, Özkaynaklar Değişim Tablosu) gelişme yönlerini belirleyebilmek ve işletme ile ilgili geleceğe dönük tahminlerde bulunabilmek için, finansal tablolarda yer alan unsurlar arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içinde göstermiş olduğu eğilimlerin incelenmesine Finansal Tablolar Analizi denmektedir.

Finansal Tabloların Analizinden beklenen sonuçların alınabilmesi için bazı şartların oluşması zorunludur. Analizin temelini oluşturan finansal tabloların analize uygun ve gerçeğe uygun düzenlenebilmiş olması, analistin işletmeye, sektöre ve ekonomik gelişmelere yönelik bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Eğitim İçeriği:

  • Finansal Tablolar
  • Finansal Analiz ve Finansal Analiz Teknikleri
  • Nakit Akış Analizleri
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödeme Gücü Analizleri
  • Karlılık Analizleri
  • Sermaye Yapısı ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Analizleri

Program Süresi:
18 saat-Hafta İçi 3 Gün 09.00-12.00 ve 13.00-16.00

Her Grup Minimum 20 / Maksimum 30 Kişi ile açılır

Program Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

Program Ücreti: %8 KDV dahil 1.000 TL 

Ön Kayıt Alınır. Minimum 20 Kişi başvurması durumunda Eğitim Planlanır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin kayıtlanması önemlidir.

Toplu Talep Olması Halinde İstenilen Yerde ve İstenilen Zamanda Eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.

 Eğitim Ücreti: 1000,00 TL