Muhasebe Temel Kavramları-Mali Tablo Düz. İlke. Hes. Çer. Ve Hes. Planı


Hafta İçi 3 Gün 09:00-12:00 ve 13:00-18:00

(24 Saat)Eğitim Ücreti: 1000,00 TL

Mevcut Mevzuat düzenlemesi; İşletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.

MUHASEBE TEMEL KAVRAMLARI-MALİ TABLO DÜZ. İLKE. HES. ÇER. VE HES. PLANI

26 Aralık 1992 Tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve devamındaki tebliğler günümüzde muhasebe uygulamaları için Mevcut Mevzuat olarak ifade edilmektedir.

Mevcut Mevzuat düzenlemesi; İşletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.

Bir işletmenin faaliyet ve sonuçları ile doğrudan ilgili olan kesim sadece o işletmenin sahip veya ortakları değildir. İşletmelerle doğrudan ilgili olan işletme sahip veya ortaklarının yanısıra o işletme ile ticari, mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler veya toplum bireyleri, kredi, finans ve yatırım kuruluşları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işletmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. İşletmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmış mali tablolardır.

 

Muhasebe bilgilerinin sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan ilgililerin karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir nitelikte olmasıdır. Makro açıdan milli gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin çıkarılmasında, kalkınma planlarının hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası sermaye hareketlerinin düzenlenmesinde, ekonomik faaliyetlerin Devlet tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesinde muhasebede tekdüzeliğin sağlanması büyük önem arz etmektedir

Yapılan düzenleme,

 • Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına,
 • Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
 • Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
 • Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,
 • İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına

Yöneliktir. Yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup, ilgili mevzuat hükümleriyle aykırılığın mali rapor ve beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında giderilmesi işletmelerin sorumluluğundadır.

Eğitimin İçeriği;

 • Muhasebe Uygulamalarının Tarafları,
 • İlgili yasal düzenlemeler
 • Muhasebenin Temel Kavramlarının muhasebe uygulamalarındaki dikkat çekici nitelikleri
 • Mali Tablo Düzenleme ilkeleri ve uygulanabilirliği
 • Hesap Planı
 • Hesap Planında özellik arz eden durumlar

 

Program Süresi:
24 saat-Hafta İçi 3 Gün 09.00-12.00 ve 13.00-18.00

Her Grup Minimum 20 / Maksimum 30 Kişi ile açılır

Program Yeri: Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

Program Ücreti: %8 KDV dahil 1.000 TL

Ön Kayıt Alınır. Minimum 20 Kişi başvurması durumunda Eğitim Planlanır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin kayıtlanması önemlidir.

Toplu Talep Olması Halinde İstenilen Yerde ve İstenilen Zamanda Eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.

Kurumsal Yerinde Uygulamalı Çözümler için teklif verilir.

 Eğitim Ücreti: 1000,00 TL