Kamu Kurumlarında 4D Personeli Süreçlerinin Yönetimi ve Uygulamaları
Eğitim Ücreti: 0,00 TL

Kamu Kurumlarında 4D Personeli Süreçlerinin Yönetimi ve Uygulamaları                                                                                                                                                

Kamu Kurumlarında 4D Personeli Süreçlerinin Yönetimi ve Uygulamaları


696 Sayılı KHK 127. Madde ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen geçici maddeler kapsamında “Taşeron işçi” olarak anılan işçilerin kadroya geçirilmesiyle ortaya çıkan, idarelerce ihtiyaç duyulan bilgi ve uygulama eksikliklerini gidermek üzere açılmış eğitimdir.

Eğitimin İçeriği;

*Kadroya geçişin yasal dayanağı.

*02.04.2018 itibariyle sınav sonrası kadroya geçirilen personeller için yapılan işlemler.

*375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23., 24. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK HÜKÜMLER

*4857 Sayılı İş Kanununun kamuda çalışan işçiler açısından değerlendirilmesi.

*6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında idarelerin ve işçilerin sorumlulukları, hakları, yapılması gerekenler.

*İşçi maaşlarının bileşenleri, tediye, ikramiye, öğrenim yardımı, bayram yardımı, yol yardımı, yemek yardımı gibi kavramlar.

*SGK keseneklerinin hazırlanması, sonradan fark edilen yanlışlıkların düzeltilmesi.

*İşçilerin Vardiya fazla çalışma v b. koşullarda çalıştırılması ve bunlardan kaynaklanan hakları.

*İcra, Nafaka, Kefalet kesintilerinin yapılması.

*Puantaj hazırlanırken Yıllık izin, sendikal izin, mazeret izni, doğum izni, istirahat raporu, kısmi çalışma, yarım çalışma, hafta tatili, gibi sık karşılaşılan durumlar.

*MYS’de (Muhasebe Yönetim Sistemi) ödeme ve kesinti kalemlerinin hesaplanması.

*İşten ayrılış işlemleri. İstifa, ölüm, emeklilik gibi durumlarda yapılacaklar.

*Kıdem tazminatı verilecek haller, kıdem tazminatı hesabı.


Eğitim Üniversite alanında öğretim üyeleri ve konu uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir: 4 D Kapsamında çalışan kamu kurumu birim yöneticileri.

 

EĞİTİM SÜRESİ       : 24 Saat

Program Yeri           : Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu-Bursa

Ön Kayıt Alınır. Kesin kayıt için tarafınıza bilgilendirme yapılır. Bu nedenle güncel iletişim bilgilerinin kayıtlanması önemlidir.

Toplu Talep Olması Halinde İstenilen Yerde ve İstenilen Zamanda Eğitim planlanır ve gerçekleştirilir.

Kurumsal Çözümler için Uygulamalı Eğitim Niteliğinde yukarıdaki konu başlıklar gözden geçirilir. Bu program için fiyatlandırma karşılıklı görüşme ile belirlenir.

 

KAYIT DÜZENİ: Kayıtlar Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Tarafından Gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HALK BANKASI  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HESABI

IBAN NO   :   TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07

İLETİŞİM ve BİLGİ İÇİN (Program Koordinatörü)

 Eğitim Ücreti: 0,00 TL